Goda public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
The podcast where Sarah and her best friends talk about everything that matters in life, and more. Topics like dating, food, fashion, and beauty will all be discussed. It’ll be like you’re in the living room hanging out with Sarah and her besties! For more information, go to themailstash.com.
 
This ministry is for the glory of God the Father, His only begotten Son Jesus Christ, and the Holy Spirit the Comforter.This is a Coptic Orthodox Church in its faith, doctrine, traditions, and teachings. It is under the direct leadership of His Holiness Pope Tawadros II and the Holy Synod of the Coptic Orthodox Church.A faithful community to the gospel of our Lord Jesus Christ, eager and enthusiastic to grow spiritually and to be a positive influence in its surroundings.A worshipping communi ...
 
Loading …
show series
 
Söndagen före korsets upphöjelse får vi höra evangeliet i Johannesevangeliet 3:16 - "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." För en del är detta dåliga nyheter, men för oss är det goda nyheter!By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Fader Damaskinos från klostret Xenofontos på berget Athos gästade församlingen på föregående söndag. Högtiden var helige Johannes Döparens och Förelöparens halshuggning, och predikan handlar om detta stora helgon som med Frälsarens ord är den främste född av någon kvinna.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Fader Mikael predikar över dagens högtid: Gudaföderskans avsomnande. Vem var den heliga Jungfrun, och varför vördar vi henne? Av flera anledningar, men bland annat för att hon är porten mellan det gamla förbundet och det nya som är Kristi Kyrka. Men också för att hon, genom sitt "ja" till Gud, är porten mellan evigheten och nuet.…
 
Hur kan vi vara världens ljus om Kristus påstår att han inte kommit för att upphäva lagen (Matt 5:14-19)? Vad betyder det att han ska fullborda lagen? Att inte en prick i lagen ska förgås? Jo, allt får sin förklaring i Kristi Kyrka, genom den Helige Andes utgjutande.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Vad hände på pingstdagen i Jerusalem ca. år 33? Vad händer vid myrrasmörjelsens sakrament? Samma sak som hände när Gud, i sin helighet och härlighet, tog sin boning i templet. Det gamla förbundet och templet är obsolet. Jesus Kristus är det nya templet, och vi är delar i hans kropp. Men vi är också Guds tempel, eftersom Guds Ande bor i oss.…
 
Det finns många missförstånd idag om kroppen vid uppståndelsen. En del tror att vi kommer uppstå som androgyna könlösa varelser. Andra att kroppen inte ens kommer uppstå - bara själen! Orsaken till dessa missförstånd kan variera, men båda har sina rötter i gnostisk dualism, och uppträder lätt när man kapar kontakten med Kyrkans heliga tradition. Da…
 
På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Detta är ett uttryck för ödmjukhet. Det är just genom hans totala ödmjukhet som han vinner seger över döden. Om han är vår kung och herre bör vi efterlikna honom och öva oss i samma ödmjukhet, en ödmjukhet som segrar.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
På förklaringsberget strålar Kristus av oskapat ljus. I folkhopen (Mark 9:17-31) befaller han demonen med auktoritet. Båda dessa vittnar om Guds seger i Kristus Jesus över denna världens falska furste. Mot denna bakrund inbfinner sig frågan: vem tjänar du? Vem tillber du? Gud eller de onda andarna?By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Idag är det förlåtelsens söndag, och är det något vår tid behöver så är det förlåtelse. Men vad är förlåtelse? Det är en praktik, en askes, en profetisk akt. Genom förlåtelsen gör vi Guds rike närvarande ibland oss här och nu. Därför är förlåtelsens söndag steget in i fastan inför påsk.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Lukasevangeliet 15:11-32 berättar Jesus liknelsen om den förlorade sonen. Vad hade hänt om vi berättade den liknelsen, hur hade den låtit då? Vår bild av vem Gud är påverkar hur vi förhåller oss till honom, och hur vi omvänder oss (om ens alls?). Därför är det så viktigt att få höra om den kärleksfulle Fadern.…
 
Kvinnan som kom ut ur Tyros och Sidon för att be Herren Jesus om förbarmande lär oss att ödmjukhet och uthållighet är två dygder som bär oss igenom prövningar. Dessa båda dygder odlas i vardagen alla små göromål. Predikan över dagens läsning: Matt 15:21-28.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Tio spetälska blir botade av frälsaren Kristus, men endast en återvänder och tackar honom med hög lovsång (Luk 17:12-19). Ljudlig och helt överlåten är hans tacksamhet, och den tjänar honom till frälsning! En sådan tacksamhet tjänar som god förebild för oss döpta ortodoxa kristna!By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Söndagen före Teofania handlar evangelietexten om helige Johannes Döparen och Förelöparen (Mark 1:1-8). Hans budskap är detsamma som Jesus Kristus: "Omvänd er!" Omvändelsen är helt nödvändig för ett kristet liv, men den är inte dyster och dunkel. På omvändelsen följer en glädje, Guds förlåtelse, den Helige Andes kraft och gudomliggörelsen möjlighet…
 
Julen är inkarnationens stora högtid, då Gud blev människa för att människan skulle kunna bli gudomliggjord. Vi hälsar varandra så här: "Kristus föds!" och man svarar "Lovsjung honom!" Men må dessa ord inte stanna vid from sed bland kristna bröder och systrar. Hur ska vi kunna göra hela vårt liv till en enda lovsång till honom? Är det ens möjligt?…
 
Vet du om att du ska dö? "Allt kött är hö och blomstren dö..." sjunger vi ju, så visst är vi medvetna om att vi ska dö en dag. Men lever vi enligt den vetskapen? I dagens evangelietext (Luk 12:16-21) dör en rik man plötsligt, och han kallas dåre. Hur ska vi leva så att vi är redo för döden, oavsett när den inträffar? Den rike mannen kallas dåre. Hu…
 
"Vem är Jesus?" Allt beror på hur du svarar på den frågan. I vår tid försöker människor svara så gott de kan: "han var rebell, feminist, profet, reformator, liberal, konservativ!" Ofta försöker man göra sitt bästa för att rekonstruera en bild man tror är historisk och "objektiv" för att besvara frågan om vem Jesus är. Kyrkan känner dock sin Herre o…
 
Gud är trofast när Sonen blir människa. Han är sann Gud och sann människa, och han kom inte för att döma världen men för att rädda den. Var och en som tror på honom ska få evigt liv. Men vad är tro? Det är att bli en ny skapelse i samarbete med Gud och i Kyrkans gemenskap. Predikan över Joh 3:13-17.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Den rike ynglingen i dagens evangelietext (Matt 19:16-26) kunde inte tillbe bara Gud, utan gav Mammon en delad plats på hjärtats tron. Vi människor är skapta att tillbe Gud, då finner vi vår existentiella mening. Gång på gång visar Israels historia dock hur svårt det är att hålla sig till Gud och ingen annan.…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login