Best Rẹ podcasts we could find (Updated April 2019)
Related podcasts: Awọn Islamic Religion Education Olugbe Alujannah Aabo Isọ Ọna Sinu Itumọ (amaanah) Gba-fi-pamọ Iroyin Ẹsin Ọlọhun Ohun  
Rẹ public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Rẹ news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Idanil?k? yii da lori aw?n ?na ti musulumi fi le wa is? ?l?hun ati aabo R? g?g? bii: Jij? eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati b?? b?? l?.
 
1- Idanil?k? yii s? nipa oniranran apejuwe nipa ibugbe Alujannah g?g? bi aw?n apejuwe yii se wa lati inu Alukuraani ati Sunnah Ojis? ?l?hun.2- Alaye lori aw?n is? ti o maa nse okunfa wiw? Alujannah g?g? bi ?l?hun ti se se iroyin r? lati inu Alukuraani ati Sunna.
 
Alaye ohun ti o nj? gba-fi-pam? lati inu Alukuraani ati Sunnah ati alaye gbogbo ohun ti o ko si ab? gbafipam?.
 
Loading …
show series
Google login Twitter login Classic login