Best seminariet podcasts we could find (Updated December 2018)
Related podcasts: Christianity News Religion  
Seminariet public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Seminariet news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Predikningar och föredrag på svenska från den Ortodoxa Kyrkan.
 
S
Seminariet
Rare
 
New podcast weblog
 
Loading …
show series
 
Fader Mikaels predikan från dagens gudstjänst. Om den sjuka kvinnan i synagogan som Jesus såg, och läkte. Och om den hycklande föreståndare som ägnat hela sitt liv åt att studera Mose lag men ändå missade målet. Luk 13:10-17. Skynda till Jesus, kasta era bekymmer på honom som har omsorg om er.
 
Fader Mikaels predikan om den rike mannens fråga om hur han skulle vinna evigt liv (Luk 18:18-25). Gud är den ende som kan ge evigt liv. Det förmår inte rikedom, fåfänga eller högmod. Men rikedom är kletigare än klister, och kärleken till pengar är roten till allt ont. Därför behövde denne rike man höra “Sälj allt du äger”, för endast så kunde ...…
 
Dagens evangelietext är liknelsen om den barmhärtige samariten. Fader Mikael predikar om faran med självrättfärdighet, tro utan gärningar och tilltro till världsliga ideologier som t.ex. kapitalism, socialism eller egoism. I slutänden är det mest centrala för vår tro att vi sätter allt vårt hopp till Gud och vandrar i de goda gärningar han förb ...…
 
Fader Mikaels predikan på fjärde lukassöndagen. Evangeliet hämtades från Lukas 8:5-15 och handlade om såningsmannen. Gud är såningsmannen, utsädet är Guds Ord, dvs. sanningens Evangelium. Vägkanten, den steniga marken, marken med tistlar och den goda jorden är olika sätt människor tar emot (eller inte tar emot) Guds Ord. Vem av dem du är bestäm ...…
 
Fader Mikaels predikan på tredje lukassöndagen, 181007. Evangeliet hämtat från Luk 7:11-16, änkan i Nain och hennes döde son. Predikan pekar på hur det som utspelade sig utanför Nain är frälsningen i mikroperspektiv: Jungfrun son möter änkans son, den enfödde återupplivar den enfödde, livet besegrar döden. Även vi går från död till liv i mötet ...…
 
Fader Mikael predikar om när Jesus kallar Simon Petrus och andra att följa honom i Luk 5:1-11. Om hur Simon i mötet vem Jesus ser vem han själv är – syndaren i behov av barmhärtighet – och vem Jesus är – skapelsens Herre, helig Gud. En sann omvändelse måste även prägla våra liv som kristna.
 
Fader Mikael predikar utifrån Joh 3:13-17. “Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den so ...…
 
Matt 21:33-42 Fader Mikaels predikan om det livsvikta faktum att Jesus måste utgöra grund, början, syfte och utgångspunkt för hela det kristna livet. Det räcker inte med att tänka att Jesus är en uppsättning normer och värderingar, då hamnar du fel. Jesus är hörnstenen, vare sig du gillar det eller inte, och utan honom blir det inget hus.…
 
Fader Mikaels predikan utifrån Matt 18:23-35, om den otacksamme tjänaren. Låt inte stoltheten bygga dammfästen i ditt hjärta som hindrar förlåtelsens flöde från Gud till dig och andra människor.
 
Fader Mikaels predikan på söndagens liturgi under det ortodoxa familjelägret i Berghem, norr om Munkedal 2018-07-01. Evangelietexten var Matt 8:28-9:1 om de två besatta männen i Gerasenernas område i Dekapolis. De onda andarna känner genast igen exakt vem Jesus är: “Vad vill du oss, du, Guds Son?” Men samma onda andar gör allt i sin makt för at ...…
 
Kristen tro är på allvar, den är svartvit. Du kan inte tjäna två herrar. Stäng inte själens öga! Famla inte i andligt mörker. Låt inte mammon eller andra sk. gudar leda dig bort från Gud som älskar dig mer än du anar.
 
Fader Mikaels predikan på alla helgons dag 2018. Om att se på Jesus som trons upphovsman och fullkomnare.
 
Fader Mikaels predikan på söndagen för fäderna vid det första ekumeniska konciliet. Om att läran spelar roll, och att Kyrkan bevarat rätt lära genom seklerna.
 
Fader Mikaels predikan med anledning av aposteln Simon Ivrarens festdag och vuxendop med myrrasmörjelse i församlingen. Likt Seloterna, som stred mot den romerska staten, måste vi också bruka våld, fast inte konkret våld utan det slags andliga våld som gör att vi når himmelriket. Handsken är kastad, kampen ligger framför. Men Gud är barmhärtig ...…
 
Fader Mikaels predikan på den lame mannens söndag 2018. Frågan Jesus ställer till den lame mannen vid betesdadammen är huruvida han vill bli frisk eller inte. Det självklara svaret är väl ja, eller?
 
Fader Mikaels predikan på myrrabärerskornas söndag 2018, de som på grekiska kallas myrroforer. Den finns en viss fobi mot kristendomen i samhället idag, men vår uppgift som kristna är inte att drabbas av fruktan och fobi inför vår uppgift att bära evangeliet till alla folk, utan vi ska vara som myrrabärerskorna: vi ska bära evangeliets väldoft ...…
 
Fader Mikaels predikan på palmsöndagen 1/4 2018. Text Joh 12:1-18. Om att Jesus äger situationen, att palmsöndagen är profetiskt fullspäckad, att människor lider av samma pöbelmentalitet då som nu, att vi ska ta myrrabärerskorna, som t.ex. Maria av Betania, till förebild.
 
Fader Mikaels predikan utifrån dagens evangelietext från Markus 9:17-31, inklämd mellan berättelsen om Kristi förklaring och hans andra förutsägelse om sitt lidande. Jesus botar en pojke som lider av en ond ande.
 
Fader Mikael predikar om förlåtelsen som himmelsk och gudomlig, och att den stoppar den ondes planer rakt av. Förlåtelsen är att åkalla himmelriket, och en utmärkt väg in i stora och heliga fastan.
 
Fader Mikaels predikan på den förlorade sonens söndag 2018. Om att inte döma någon, om att världens lockelser är kompost, och om att Gud möter oss med öppen famn när vi omvänder oss till honom.
 
Fader Mikaels predikan om Sackeus, hur han fattade mod när Jesus ville stanna i hans hem och bli Herre över hans liv. Då agerade Sackeus på sin omvändelse och handlade kristligt, modigt, rättrådigt och klokt.
 
Fader Mikael predikar om att Jesus är världens ljus, och vi måste tro på honom så som Kyrkan alltid förkunnat honom, och inte “provsmaka eller provtänka” nytt men heretiskt om honom. Med en sann tro om Jesus når vi målet, fullvuxen mognad i Gud. Men en falsk tro går vi vilse. Se upp med vilken Jesus du bekänner!…
 
Fader Mikael predikar över julens glädje och Kristi födelse. Att Guds Son blev människa av den Helige Ande och jungfru Maria pekar på Guds trofasthet och enorma kärlek till människan genom sitt utgivande. Det var vi som gick vilse, men det är Gud som letar upp oss igen. Detta ger orsak att “inte vara rädda” längre, och att “glädja sig” enligt ä ...…
 
Fader Mikael predikar över liknelsen om mannen som bjöd in till fest, men hans vänner ursäktade sig och dök inte upp (Luk 14:16-24). Gud bjuder oss till fest vid varje liturgi, och där får vi äta gudomligt liv, men ofta avstår vi med olika ursäkter. Varför?
 
Fader Mikael predikar om tiggaren Bartimeus vid Jerikos port, och hur hans desperata rop resulterade i omvändelse och lovsång för honom själv och andra i hans närhet.
 
Fader Mikaels predikan 2017-11-18 om att inte samla skatter på jorden, att inte söka fåfängt erkännande i världen, utan ägna livet åt att vinna skatter hos Gud. Evangelietexten var Lukas 12:16-21.
 
Studieförbundet Bilda bjöd in fader Mikael att tala om ämnet “Manlighet enligt Bibel och Tradition”. Ämnet är högaktuellt då de manliga könsroller som presenteras för oss idag genom populärkulturen ofta är karikatyrer av vad sann manlighet är. Bibeln erbjuder dock god vägledning i ämnet! Föredraget hölls på inbjudan av Studieförbundet Bilda i S ...…
 
Fader Mikael predikar om liknelsen om den barmhärtige samariten. Den laglärde som ville pröva Jesus kunde Skriften men förstod inte dess innebörd. “Vad står det i Skriften? Hur läser du?” frågar Jesus honom, och oss.
 
Fader Mikael predikar om den besatte mannen bland gravarna. Var på din vakt så att du inte lockas längre och längre bort från den väg som leder till Gud!
 
Fader Mikael predikar om hur fiskaren Simon blev apostlafursten Petrus genom att höra vad Guds Ord sade och göra som Guds Ord sade. Evangelietext: Luk 5:1-11.
 
Fader Mikaels predikan 20170909, om att lyfta blicken från sig själv och se på Jesus och bli räddad av det.
 
Fader Mikaels predikan från liturgin lördagen 19 augusti 2017. Söndagens text var matt 18:23-35 och handlade om den orättfärdige tjänaren som var skyldig sin kung tio tusen talenter. Hur mycket är det egentligen? Och hur mycket är hundra denarer? Och vad spelar det för roll för vår frälsning?
 
Fader Mikaels predikan på alla heligas dag, första söndagen efter pingst. Vad är helighet, och hur blir man helig?
 
Fader Mikael predikar dels utifrån tacksamheten över att ha vigts till präst, dels över Kristi himmelsfärd och vilken innebörd dessa båda har för vår lokala församling.
 
Fr. Mikael delar sina erfarenheter av att be jesusbönen, och varför den är en utmärkt bön att ständigt bära med sig i vardagen.
 
Fader Mikaels predikan på femte söndagen i stora fastan 2017, Maria av Egyptens söndag. Temat är hurdant Guds rike är och vilka lagar som gäller där. Tjäna andra, som Kristus gjorde!
 
Fader Mikaels predikan om evangelieläsningen på andra söndagen i stora fastan 2017. Texten är hämtad ur Mark 2:1-12, och handlar om hur Jesus i sin hemstad Kapernaum förlåter en lam man synder och sedan läker hans fysiska sjukdom. Det visar sig att hela evangeliet finns sammanfattat i läsningens första vers: “Några dagar senare kom Jesus tillba ...…
 
Fader Mikaels predikan på förlåtelsens söndag, sista söndagen innan stora fastan 2017. Under förfastan har vi fått förbereda oss inför att träda in i fastan rätt utrustade. På förlåtelsens söndag får vi nyckeln för att gå in genom omvändelsens port och få en välsignad fastetid.
 
Google login Twitter login Classic login