رادیو پاز Pause Radio public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
مرا ببخش ارفاق اما میخواهم شاهی کنم..رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت نهم(آخر) / مسیر جنگ: غفلت .نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا…
 
ما مجبور بودیم که دروغ بگوییم..رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت نهم(آخر) / مسیر قصر: رفراندوم.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شر…
 
پس کلتت قراره جلوی من رو بگیره..رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت هشتم / مسیر جنگ: معاهده .نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شریف‌ک…
 
تا به حال دیده ای پسری اجازه دهد مادرش را جلوش چشمانش سر ببرند؟.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت هشتم / مسیر قصر: بی‌نام.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیم…
 
جناب آژمان زین پس سپه سالار لشکر ایران هستند..رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت هفتم / مسیر جنگ: آتش.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: …
 
بلاهت و حماقت باعث میشه که امثال ملیجک بیان بشینن روی تخت حکومت.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس‌، ملقب به شهدخت قسمت هفتم / مسیر قصر: دارالمجانین.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر…
 
مارا به مردم شهر به عنوان اصلح‌ترین قوم برای شاهی معرفی کنید.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس‌، ملقب به شهدخت قسمت ششم / مسیر قصر: جهل.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کر…
 
چه میکنی ارفاق میخواهی برادرت را گردن بزنی.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت ششم / مسیر جنگ: خیانت.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رض…
 
هیچی نشده، فقط الان باید ارفاق و سی‌سی‌گامبیس و قابله یکدیگر را ملاقات کنند.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت پنجم / مسیر جنگ: وطن به حراج.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخاب…
 
این پیرزن را از قصر بیرون کنید، ناشناسند.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس‌، ملقب به شهدختقسمت پنجم / مسیر قصر: زلزله.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیحمید رشیدشبنم میرگلینوید عسکریاحمدرضا پناه‌زادهپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیمائده خلفیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رض…
 
خودت در بندم کن تا به دیدار داریوش شاه برویم...رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت چهارم / مسیر جنگ: دعوت‌نامه.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیشبنم میرگلینوید عسکریپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شریف‌کاظمیگرافیست‌: رضا …
 
بی‌نام! بماان، بی‌نااام! برات قصر میسازم نرو....رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت چهارم / مسیر قصر: آغاز شاهی.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیشبنم میرگلینوید عسکریپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی (با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شریف‌کاظمیگرافیست: رضا …
 
تو حالا از من زیاد میدونی، دیگه بودنت جای منفعت، ضرره.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت سوم/مسیر جنگ: فال‌گوش.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیشبنم میرگلینوید عسکریپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی(با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شریف‌کاظمیگرافیست: رضا ش…
 
همه کارزارها را فتح و راه‌ها را می‌پیماییم.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت سوم/مسیر قصر: شک.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیشبنم میرگلینوید عسکریپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی(با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شریف‌کاظمیگرافیست: رضا شریف‌کاظمی ، مهرا…
 
اینجا، در این دیار، از آسمان تیرهای آتشین، بدون چوب و پرک، فرود می‌آید.رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت اول: خشاب اول.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیشبنم میرگلینوید عسکریپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی(با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا شریف‌کاظمیگرافی…
 
فقط برای دوازده تن از سربازان مقدونی....رادیو پاز فصل اول: سی‌سی‌گامبیس، ملقب به شهدختقسمت دوم: دو راهی؟توجه: از قسمت سه مسیر را خودتان انتخاب میکنید.نویسنده و کارگردان: رضا شریف‌کاظمی.صداپیشگان:رضا شریف‌کاظمیشبنم میرگلینوید عسکریپوریا نیکخواهامیرعلی غیاثیمهدی عباسیانفرشته عزیزیوملیکا جلالوند.موسیقی: انتخابی(با تشکر از پیمان کریمی)طراحی تیزر: رضا ش…
 
قسمت صفر: برای آماده‌سازی سفر به درون پاز، سفری که قراره با رفتن به تونلی که از رویا ساخته شده در چند ایستگاه توقف و داستان‌های سریالی رو بازگو کنه؛ داستان‌هایی که شما با ذهنتون تصور و کاملش میکنید.برای شروع سفر به سمت قسمت اول، مسیر را ادامه دهید.
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login