سفر public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
.بعنوان یک انسان، آنچه که ما را از سایر گونه‌های موجودات متمایز می‌کند، انتخاب است .حتی انتخاب‌های بظاهر کوچک و بی اهمیت، در نهایت مسیر زندگی و مقصد ما را تعیین می‌کنند ،هر پنجشنبه، همراه پادکست "من بدونِ روتوش" باشید، تا بدون سانسور و ترس از قضاوت .براتون از از اتفاق‌ها و انتخاب‌هایی بگم، که باورها و نگرش من و در نهایت مسیر زندگیمو تغییر دادند . شنیدن این ماجراها، شاید برای شما هم همین تاثیر و داشته باشه
 
Loading …
show series
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به تجربه ی " طرد شدن" و " دوست داشته نشدن! " رو براتون تعریف کردم ، آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می‌گه : " تعداد داستان‌های جهان، از تعداد آدم‌ها کمتره " .هرچند ما فکر می‌کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده . اما در حقیقت این داستان‌ها، مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم‌ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می‌کن…
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به تجربه " ارزیابی باورهای غلط" رو براتون تعریف کردم ، آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می‌گه : " تعداد داستان‌های جهان، از تعداد آدم‌ها کمتره " .هرچند ما فکر می‌کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده . اما در حقیقت این داستان‌ها، مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم‌ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می‌کنه .پس هر پنجش…
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به تجربه " ابراز توانمندی " رو براتون تعریف کردم ،آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گه : " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس هر پنجشنبه، همراه …
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به تجربه مواجهه با " تشخیص پزشکی " و اهمیت "مسئولیت های اجتماعی افراد"، رو براتون تعریف کردم :آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گه . تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده " .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان ای…
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به " باورهای غلط" و عواقب راستی آزمایی نکردن باورها و اطلاعاتی که داریم رو براتون تعریف کردم. ،آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گه : " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان ا…
 
در این اپیزود، خاطره مربوط به " تجاوز " رو براتون تعریف کردم. آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گـــه : تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده . اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه. پس هر پنجشنبه، همراه من باشید تا ب…
 
.... در این اپیـــــزود ... این اپیــــزود رو فقط تونستم تعریف کنم ! برای این اپیـــــزود هیــــچ شرحــــــی ندارم آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گـــه : تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده . .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این ات…
 
.در این اپیزود، تجربه مربوط به " مهرطلبی " و دردسرهایی که بواسطه اون تجربه کردم رو براتون تعریف کردم آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گه : تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده" . .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می ک…
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به " مهرطلبی " (بیماری راضی کردن همه) رو براتون تعریف کردم آرتور شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی می گه : تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده" . .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرارشدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه پس هر پنجشن…
 
.در این اپیزود خاطره مربوط به اتفاقات مربوط به " سفر" رو براتون تعریف کردم آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده" . اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه هر پنجشنبه، همراه من باشید…
 
در این اپیزود خاطره مربوط به " اعتماد کردن" رو براتون تعریف کردمواینکه آیا واقعا باید به همه آدمها اعتماد کرد یا اینکه تا زمانی که ثابت نشه که کسی قابل اعتماده، با دیده ی شک و تردید به اون آدم نگاه کرد؟؟ اصولا اول باید اعتماد کرد یا اول باید اعتماد کسی رو جلب کرد؟ :آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گهتعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره،…
 
،در این اپیزود خاطره مربوط به " رفتار انسانی یک پزشک " رو براتون تعریف کردم :آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه "تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، ." اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس هر پنجشنبه، همراه …
 
تو این اپیزود، خاطره مربوط به تجربه " طرد شدن " و پذیرفته نشدن " رو براتون تعریف کردم آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: "تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه." پس هر پنجشنبه…
 
در این اپیزود خاطره ی مربوط به تجربه " نوازش " رو براتون تعریف کردم. آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: "تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه." پس هر پنجشنبه، همراه من باشید …
 
در این اپیزود خاطره ی مربوط به تجربه ی برخورد با افرادی که از " نقاب " برای پنهان کردن شخصیت واقعیشون استفاده می کنند، رو براتون تعریف کردم. آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: "تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ه…
 
.در این اپیزود خاطره ی مربوط به تجربه ی "جبران آسیب" و " بخشیدن خود" رو براتون تعریف کردم :آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه "تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، ."اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس هر پن…
 
در این اپیزود خاطره ی مربوط به تجربه ی برخورد با " آدم های فیک و غیر اصیل ".رو براتون تعریف کردم . ": آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، ." اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می ک…
 
در این اپیزود خاطره ی مربوط به تجربه ی " انسانیت " و " انجام "کار درست" " " .رو براتون تعریف کردم آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه." …
 
"در این اپیزود خاطره ی مربوط به "اهمیت ندادن به باورهای رایج در خصوص عشق ورزیدن و محبت کردن .رو براتون تعریف کردم اگر دهه 60 هستین، حتما فیلم A Little Princess 1995 (سارا کورو) رو دیدین، .موزیک متن مربوط به همین فیلم می باشد. : آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما …
 
.در این اپیزود در خصوص تجربه " عشق " و "ماندگاری احساسات" در قلب آدمها حرف زدم ": آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه ،تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده ".اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس هر پنجشنبه، همر…
 
" در این اپیزود، در مورد تجربه ی خودم در مواجهه با " ظلم حرف زدم. ":شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده ". اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس هر پنجشنبه، همراه من باشید تا بدون…
 
در این اپیزود، تجربه خودم در رابطه با "اتفاقات بی اهمیت" و "واکنش های افراطی" براتون حرف زدم. :شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده" ."اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه پس هر پنجشنب…
 
در این اپیزود، تجربه سفر به شیراز و ... رو تعریف می کنم. ":شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه : تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده ". اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس هر پنجشنبه، همراه من باشید تا بدون سانسور …
 
در این اپیزود، تجربه خودم در خصوص "شکاف جنسیتی" و باورهایی که باعث می شه، خانم ها شرایط سخت تری رو نسبت به آقایون در محل کارشون و جامعه باهاش روبرو باشن، رو تعریف می کنم. شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شد…
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به، تجربه ی "نحوه برخورد با مشکلات" و "مهارت حل مساله" رو تعریف می کنم ،شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده ."اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه .پس ه…
 
.در این اپیزود، خاطره مربوط به پیشداوری و قضاوت کردن بر اساس " نگاه اول " رو تعریف می کنم : آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه." پس هر پ…
 
.... در این اپیزود، خاطره مربوط به " تقلب در امتحان " رو تعریف می کنم که باعث شد ،در هر اپیزود از پادکست "من بدون روتوش"، بدون سانسور و ترس از قضاوت .از خاطرات و ماجراهای مهم زندگیم و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید پادکست، پادکست فارسی، پادکست خاطرات شخصی، پادکست عاشقانه، پادکست داستانی، داستان، پادکست توسعه فردی، …
 
.در این اپیزود، خاطره ی مربوط به تجربه مواجه شدن با " ترس " و " باورهای آزموده نشده" رو براتون تعریف می کنم ،در هر اپیزود از پادکست "من بدون روتوش"، بدون سانسور و ترس از قضاوت، .از خاطرات و ماجراهای مهم زندگیم و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید پادکست، پادکست فارسی، پادکست خاطرات شخصی، پادکست عاشقانه، پادکست داستانی،…
 
در این اپیزود، خاطره ی مربوط به تجربه " قضاوت" و "درک واقعیت" رو تعریف می کنم . در هر اپیزود از پادکست "من بدون روتوش"، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم و تاثیری که بر دیدگاه شخصیم نسبت به زندگیم داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید.
 
.در این اپیزود، خاطره ی مربوط به تجربه ی درک" ارزش سلامتی" و "بودن در لحظه ی حال" رو براتون تعریف می کنم در هر اپیزود از پادکست "من بدونروتوش"، بدون سانسور و ترس از قضاوت ،از خاطرات و ماجراهای مهم و تاثیری که بر دیدگاه شخصیم نسبت به زندگیم داشتند، حرف می زنم . پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
.در این اپیزود، من خاطره ی مربوط به تجربه ی " تغییر" و " انعطاف پذیری" رو براتون تعریف می کنم. چرا اغلب ما آدمها در برابر تغییر انقدر مقاومت می کنیم؟ در هر اپیزود از پادکست "من بدون روتوش"، بدون سانسور و ترس از قضاوت ، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگیم حرف می زنم . پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
" در این اپیزود، تجربه ی مربوط به "نپذیرفتن اشتباه " و "تلاش برای بی نقص بودن .رو براتون تعریف می کنم چرا ما آدمها، از پذیرفتن اشتباه و نقص هامون، شرم داریم ؟ در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت از خاطرات و ماجراهای مهم زندگیم و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید…
 
.در این اپیزود، تجربه ی مربوط به " همدلی " و " کنترل هیجان" رو براتون تعریف می کنم در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگیم .و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
.در این اپیزود، تجربه ی مربوط به " صداقت " و " اصیل بودن" رو براتون تعریف می کنم در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم پس هر پنجشنبه همراه من باشید.
 
.در این اپیزود، تجربه ی مربوط به " غم و اندوه از دست دادن " و " فرصت از دست رفته" رو براتون تعریف می کنم .در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
.در این اپیزود، تجربه ی مربوط به " قدرت کلمات و واژه ها" ، "نحوه درست انتقاد کردن" و " تاثیر لحن و کلام بر واکنش آدم ها" رو براتون تعریف می کنم .در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید…
 
در این اپیزود، نظرات کاربران رو در خصوص اپیزود دوچرخه و پاسخ به این سوال که " اگر شما جای من بودید، چه تصمیمی می گرفتید ؟ بشنوید. در ضمن شما هم می تونید بعد از شنیدن هر اپیزود نظراتتون رو برای ما در اینستاگرام من بدون روتوش بصورت صوتی یا متنی ارسال کنید. ممنون از حمایتتون
 
.در این اپیزود، تجربه ی مربوط به " مواجهه با حرف زور" و "مورد ظلم واقع شدن" رو براتون تعریف می کنم آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی می گه: " تعداد داستان های جهان، از تعداد آدمها کمتره، هرچند ما فکر می کنیم قصه ی زندگی ما منحصر بفرده، .اما در حقیقت این داستان ها مدام در حال تکرار شدن هستند و فقط اسامی آدم ها، زمان و مکان این اتفاقات تغییر می کنه.…
 
در این اپیزود، نظرات کاربران رو در خصوص اپیزود پرتقال و پاسخ به این سوال که " اگر شما جای من بودید، چه تصمیمی می گرفتید ؟ بشنوید. در ضمن شما هم می تونید بعد از شنیدن هر اپیزود نظراتتون رو برای ما در اینستاگرام من بدون روتوش بصورت صوتی یا متنی ارسال کنید. ممنون از حمایتتون
 
ازتون سوال پرسیدیم که " اگر شما جای من بودین چیکار می کردین؟ چجوری رفتار می کردین؟ " نظرات خودتون و در این اپیزود بشنوید. شما هم می تونید با شنیدن هر اپیزود، در صورت تمایل نظرات بدون روتوشتون رو برای ما بصورت صوتی یا متنی ارسال کنید در اینستاگرام. Mewithoutretouching
 
.در این اپیزود، تجربه ی مربوط به " عشق یک طرفه" رو براتون تعریف می کنم .در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
.در این اپیزود، تجربه ی " عدم همدلی " و " رفتار نادرست" آدمها در اتفاقات بظاهر کوچک و بی اهمیت، رو تعریف می کنم .در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
.در این اپیزود، من خاطره ی مربوط به اولین تجربه ی "دوست داشته شدن " رو براتون تعریف می کنم .در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید.
 
.در این اپیزود، خاطره ی مربوط به اولین تجربه ی " ترس و احساس تنهایی" رو براتون تعریف می کنم .در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش، بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم .پس هر پنجشنبه همراه من باشید
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login