Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
प्रस्तोता – उमेश पोखरेल , स्टुडियो प्राविधिक – राजेश हाडाBy Adventist World Radio
 
व्यवस्थाले स्पष्ट पार्छ कि व्यवस्था र करार इस्राएलको परमेश्वरसितको सम्बन्धमा मात्र नभई "चुनिएका" मानिसहरूको रूपमा राष्ट्रको उद्देश्यमा पनि केन्द्रित थियोBy Adventist World Radio
 
आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र आत्माले प्रभुको सेवा गर्न हामीले आफ्नै घरमा वा चर्चका संस्थानहरूमा समेत कस्ता कुराहरूलाई पूर्णतया शुद्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ?By Adventist World Radio
 
प्रस्तोता – उमेश पोखरेल , स्टुडियो प्राविधिक – राजेश हाडाBy Adventist World Radio
 
पुरानै नियममार्फत्, उत्पत्ति—विशेष गरी सृष्टिको कथा—को रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जस्तै "मैले पृथ्वीलाई देखेँ र वास्तवमा यो कुनै रूप हीन र शून्य थियो; र आकाशमा, तिनीहरूको प्रकाश थिएन"By Adventist World Radio
 
मसीहीधर्मको स्थापनादेखि अहिलेसम्म संसारका कुनै-कुनै देशका चर्चले उपभोग गर्ने धन र प्राणीहरूको सुखसुविधाको लागि चर्चले भाग लिएको छैन।By Adventist World Radio
 
यो संवृद्धिको बीचमा मोशाले तिनीहरूलाई यो कुरा सम्झन भने कि तिनीहरूका लागि यो काम गर्ने प्रभु मात्र ै हुनुहुन्थ्योBy Adventist World Radio
 
परमप्रभुले तिमीहरूको निम्ति के गर्नुभयो त्यो नबिर्स। उहाँले तिमीहरूसित गर्नु भएको करार लाई नबिर्स।By Adventist World Radio
 
प्रस्तोता – उमेश पोखरेल , स्टुडियो प्राविधिक – राजेश हाडाBy Adventist World Radio
 
हरेक पटक इन्द्रेनी देखा पर्दा परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरले यस संसारमा गरेको न्यायको सम्झना मात्र गर्नुहुन्न तर संसारप्रतिको प्रेम र त्यसलाई फेरि नजलाउने उहाँको प्रतिज्ञा लाई पनि सम्झने थिए।By Adventist World Radio
 
परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको निम्ति जे-जति गर्नुभयो ती सबै सम्झना गर्नु भन्नुहुन्छ। तिनीहरूका लागि उहाँको अनुग्रह र तिनीहरूप्रति उहाँको भलाइ को सम्झना गर्नBy Adventist World Radio
 
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नो सेवाको काम शुरू गरे अनि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाँहए।By Adventist World Radio
 
एक अर्थमा, तिनीहरूको मनको वास्तविक विवाद थियो। किनभने यदि तिनीहरूको हृदय परमेश्वरसँग ठीक थियो भने, तिनीहरूको कार्य पछि हुने थियो। अर्थात्, तिनीहरू आज्ञाकारी हुनेछन् ।By Adventist World Radio
 
मानिसहरू शोकित भए किनभने तिनीहरूको पापले आफैंलाई दुःख दिएको थियो, तर तिनीहरूले उहाँको पवित्र व्यवस्थाको विरूद्धमा पाप गरेकाले तिनीहरूले परमेश्वरको अनादर गरेका थिएनन्।By Adventist World Radio
 
प्रस्तोता – उमेश पोखरेल , स्टुडियो प्राविधिक – राजेश हाडाBy Adventist World Radio
 
स्वेच्छाले छनौट गर्दा तिनीहरूले पश् चात्ताप गरेर उहाँकहाँ फर्के भने परमेश् वर तिनीहरूलाई फिर्ता लिन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो ।By Adventist World Radio
 
प्रस्तोता – उमेश पोखरेल , स्टुडियो प्राविधिक – राजेश हाडाBy Adventist World Radio
 
मेरो स्वामी स्पष्ट हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु! उहाँले दुइ मध्ये एउटालाई तिनीहरूको समक्ष स्थापित गर्नु भयो। उहाँले अदनको पूर्वमा आदम र हव्वालाई के गर्नुभयो, त्यो पनि विचार गर्नुहोस् ।By Adventist World Radio
 
अन्तमा, हाम्रो मानिसको लागि कुनै मध्यम आधार छैन। अगाडि ठूलो विवाद पूर्ण रूपमा समाप्त, पाप, शैतान, दुष्ट, अनाज्ञाकारिता, र विद्रोह निर्मूल हुनेछ । त्यसपछि, हामी प्रत्येकBy Adventist World Radio
 
ई पुस्तकचिनो जीवन र अवसर ले हामीलाई जीवन छनौट गर्न, यो मा छनौट गर्न प्रदान परमेश्वर, जीवनको दाता र जीवनदाताले कृपाका साथ अर्पण गर्नुभएको छ भनी शव्दहरूBy Adventist World Radio
 
प्रस्तोता – उमेश पोखरेल , स्टुडियो प्राविधिक – राजेश हाडाBy Adventist World Radio
 
अब, यो अस्तित्वको सिद्धान्त हो: कुनै वस्तुको कल्पना र सिर्जना गर्ने जुनसुकै कुरा भन्दा ठूलो हुनुपर्छ र यसले कल्पना गरेको र सृष्टि गरेको भन्दा बढी हुनुपर्छ।By Adventist World Radio
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login