समाचार public
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
===== "जीवनका शब्दहरू", "राम्रो समाचार", "सुसमाचार गीतहरू" - नेपालमा बोलिने केही साना भाषाहरू / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songds" - Some Minor Languages Spoken in Nepal =====
  continue reading
 
====== "जीवनका शब्दहरू", " राम्रो समाचार", "सुसमाचार गीत" - नेपालीमा बोलिने प्रमुख भाषाहरू / "Words of Life", "Good News", "Gospel Song" - Major Languages Spoken in Nepali ======
  continue reading
 
All India Radio (AIR) is one of the world's largest Public Service Broadcasters. It's network of over 350 stations broadcasts programs in 150+ languages/dialects, reaching 99% of India's population. AIR's News Services Division (NSD) produces more than 600 news bulletins every day in it's national, regional and international services. To get news updates in real time, follow All India Radio News on Facebook and Twitter.
  continue reading
 
Voice from Pokhara. News, views and voice from Gandaki Province in Nepal. Pokhara and Around. Voiced in Nepali, loud and unedited. Get updates on Pokhara and Gandaki News. Support this podcast: https://anchor.fm/gandakinews/support
  continue reading
 
Loading …
show series
 
"There Is a Longing in Our Hearts O! Lord".mp4
  continue reading
 
Nepali Language - "Who is God".mp3 // भजनसंग्रह - अध्याय 23 1 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनेछु। 2 उहाँले मलाई हरियो घाँसको चौरमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त तलाउतिर लानु हुन्छ। 3 उहाँले आफ्नै नामको लागि मेरो आत्मामा नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिकताको बाट…
  continue reading
 
Nepali: Acchami People - "Invitation to Know Jesus Personally".mp4
  continue reading
 
[1]. Nepali (Macrolanguage) Achhami - "The Two Roads".mp3 // यूहन्ना - अध्याय 1 1 संसार सृष्टि हुन पहिल्यै त्यहाँ वचनथियो। त्यो वचन परमेश्वरसंग थियो, अनि वचननै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 2 उहाँको वचन शुरूमा परमेश्वसंग हुनुहुन्थ्यो। 3 र उहाँकै माध्यमबाट विश्व सृजना हुन सक्यो। उहाँ बिना केही सृजना हुन सकेन। 4 उहाँ स्वयं जीवन हुनुहुन्थयो। त्यो जीवन मानिसह…
  continue reading
 
Nepali: Achhami - "Good News".mp4 // 1 कोरिन्थी - अध्याय 15 1 अब दाज्यू-भाइ, दिदी-बहिनीहरू, मैले तिमीहरूलाई जुन सुसमाचर भनें त्यसको संझना गराउन चाहन्छु। तिमीहरूले त्यो सुसमाचार पायौ र तिमीहरू त्यसमा दरिलो बनिएका छौ। 2 सुमाचारको कारणले तिमीहरू बचाइयौ। तर मैले यो प्रचार गरेको तरिकाको विश्वासमा अडीक बस। नत्र तिमीहरूको विश्वास व्यर्थको विश्वास हो। 3 मै…
  continue reading
 
Nepali: Achhami - "Truth Cannot Be Hidden".mp4
  continue reading
 
[2]. Nepali (Macrolanguage) Baitadi - "Heart of Man".mp3
  continue reading
 
Nepali: Baitadi -"Words of Life"/w/Doteli.mp4 // यशैया - अध्याय 52 13 “हेर मेरो दासलाई। उ एकदम सफल हुने छ। उनी एकदम मुख्य हुनेछ। भविष्यमा मानिसहरूले उनको आदर र सम्मान गर्नेछन्। 14 “तर मानिसहरू मेरो दासलाई देखेर छक्क पर्नेछन्। उसलाई यस्तो प्रकारले चोट पुर्याइएको थियो कि उसलाई मानिस भनेर चिन्नलाई पनि गाह्रो पर्थ्यो। 15 तर अझ मानिसहरू छक्क पर्नेछन्। र…
  continue reading
 
[3]. Gospel for Bajhang - Surma Village.mp4 // 1 कोरिन्थी - अध्याय 13 1 अनि अब म सबै भन्दा महत्वपूर्ण मार्ग बताउने छु। मानिसहरूका र स्वर्गदूतहरूका विभिन्न भाषाहरू म बोल्न सकुँला। तर मसित प्रेम नै छैन भने म खाली एउटा टङटङे घंटी वा झ्याम् झ्यामे झ्याम्टा मात्र हुँ। 2 मसित अगमवाणी गर्न सक्ने वरदान होला। म परमेश्वरको जम्मै रहस्य बुझूँला र हरेक कुरो जान…
  continue reading
 
Nepali: Bajhangi- "Gospel for Farwest".mp4
  continue reading
 
Nepali (Macrolanguage) Bajhangi - "The Two Roads".mp3
  continue reading
 
Nepali: Bajhangi Language - "Good News".mp4
  continue reading
 
Nepali: Bajhangi - "The Way of Life".mp4
  continue reading
 
Nepali: Bajhangi - "Words of Life"/w/Nepali.mp4
  continue reading
 
[4]. Nepali (Macrolanguage) Bajurali - "The Two Roads".mp3
  continue reading
 
Nepali: Bajurali - "Good News"mp4
  continue reading
 
Nepali: Bajurali Language - "Words of Life".mp4
  continue reading
 
[5]. Nepali: Bhutanese Christian Community Church.mp4
  continue reading
 
Georgia United Bhutanese Nepali Youth Retreat - "O Heavenly Father".mp4 mp4
  continue reading
 
Nepali (Macrolanguage) Bhutan - "The Two Roads".mp3
  continue reading
 
Nepali: Bhutan Language - "Good News".mp4
  continue reading
 
[6]. Singing for His Glory in Local (Darchula- Darchuleea दार्चुली) Language..mp4
  continue reading
 
Nepali (Macrolanguage) Darchulee (दार्चुला जिल्ला)- "Good News".mp3
  continue reading
 
[7]. Neoali: Darjeeling Christian Song - "Creation".mp4
  continue reading
 
Nepali: Darchulee - "Good News".mp4
  continue reading
 
Nepali Christian Song from Darjeeling.mp4
  continue reading
 
Nepali (Macrolanguage) Darjeeling - "The Prodigal Son".mp3
  continue reading
 
Nepali: Darjeeling - "Classic Nepali Hymns".mp4
  continue reading
 
Nepali: Darjeeling - "Words of Life No.1".mp4
  continue reading
 
Nepali: Darjeeling - "Words of Life No.2".mp4
  continue reading
 
[8]. Nepali (Macrolanguage) Kalikot - "The Two Roads".mp3
  continue reading
 
Nepali:Kalikot - "Good News".mp4
  continue reading
 
Nepali: Kalikot - "Everyone Should Know The Truth".mp4
  continue reading
 
Nepali:Kalikot - "Words of Life and Gospel Songs".mp4
  continue reading
 
[9]. Nepali: Kathmandu Christian Worship Songs - "Leave the World"- "छाेडि संसार"(Chodhi Sansar).mp4
  continue reading
 
Nepali: Kathmandu Gospel Song - "I'm Here".mp4
  continue reading
 
Nepali (Macrolanguage) Kathmandu - "The Two Roads".mp3
  continue reading
 
Nepali: Kathmandu - "Are You Happy?".mp4
  continue reading
 
Nepali: Kathmandu - "Jesus: Lord & Saviour".mp4
  continue reading
 
Nepali: Kathmandu - "Words of Life and Gospel Song".mp4
  continue reading
 
[10]. Nepali: Pokhara Christian Song .mp4
  continue reading
 
Covered by Nepal, NBC Women Pokhara -"Who's Your Champion?".mp4
  continue reading
 
Nepali (Macrolanguage) Pokhara - "Russurection".mp3
  continue reading
 
Nepali: Pokhara - "Words of Life".mp4
  continue reading
 
[11]. Bantawa Rai Christian Bhajan 141.mp4
  continue reading
 
Nepali Christian Song In Bantawa Language - Pratigya Lepcha.mp4 // १ कोरिन्‍थि 15 - येसु म़खोन्‍तालोन्‍ताओ 1हान ब़ब़, नाना खोन्‍कि निछाचि ओ, अ़ङ्‌का खानानिन खाएत्‍नानिन्‌ओ नुय़ङ्‌खान अ़ङ्‌का खानानिन मित्‍मेत्‍नानिन। मो नुय़ङ्‌खान खानानिन्‌आ त़लोउम, खोन्‍कि मोदा खानानिन त़युङिन। 2अ़ङ्‌का खानानिन खाएत्‍नानिन्‌ओ य़ङ्‌दा नुलोक त़युङिन्‌नालो ओ नुय़ङ्‌खा…
  continue reading
 
Bantawa Rai Bhojpur - "Birth of Jesus".mp3 // युहन्‍ना 1 - य़ङ पोक म़लिसा 1अ़पुङ्‌चिपुक्‌दा य़ङ म़युङाङा। मो य़ङ निनाम्‍हाङ्‌एनान म़युङाङा, खोन्‍कि मो य़ङ निनाम्‍हाङ्‌ङा ओ। 2खोक्‍को अ़पुङ्‌चिपुक्‌दा निनाम्‍हाङ्‌एनान म़युङाङा। 3झारा सामा खोक्‍कोसाआ अ़मुया, खोन्‍कि मुयाओ खाक्‍कोछाङ सामा खोक्‍को मात्‍द़ङ मान्‍मुन। 4खोक्‍कोएदा ह़ङ्‌म़ङ याआङा, खोन्‍कि ख…
  continue reading
 
Rai: Bantawa Bhojpur - "Words of Life".mp4
  continue reading
 
Bantawa Rai Panchthar - "The Two Roads".mp3
  continue reading
 
Rai: Bantawa Panchthar - "Good News".mp4 // १ कोरिन्‍थि 13 - सोम्‍तुक्‍मा 1अ़ङ्‌का म़नाचि खोन्‍कि निनाम्‍हाङ काफाचिओ अ़चुय़ङ्‌चिदा चेप्‍ङानुछाङ, मेन अ़ङ्‌काएदा सोम्‍तुक्‍मा मात्‍द़ङ्‌नालो अ़ङ्‌का किङ्‌किलिङ्‌लिङ साङ्‍ओ घन्‍ता माङ्‌लो झेम-झेम साङ्‍ओ मानि ओन्‍ङा लिङा। 2अ़ङ्‌काएदा निनाम्‍हाङ्‌य़ङ खालुमा सावा याक्‌याङ खोन्‍कि झारा अ़कोङ्‌दुम्‌चि खोन्‍क…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide