show episodes
 
Loading …
show series
 
கிறிஸ்துமஸ் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிறிஸ்து குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து உருவாகியுள்ளது.By Adventist World Radio
 
உங்களை விட மற்றவர்களை நன்றாக பார்த்து நடத்துங்கள். மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வது கடினம் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால், கடவுளிடம் உதவி கேளுங்கள்.By Adventist World Radio
 
தேவன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையில் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வார்.By Adventist World Radio
 
இயேசு கிறிஸ்து பல அற்புதங்களைச் செய்தார், இயற்கை மற்றும் ஆவிகள் மீது தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தினார், இதன் மூலம் கடவுளுடைய ராஜ்யம் சமீபித்துவிட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.By Adventist World Radio
 
ஒரு தாய் தனது பிறந்த குழந்தையை கைவிடுவது மிகவும் அரிதானது என்றாலும், அது நடப்பதால் அது சாத்தியம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால், நம்முடைய பரலோகத் தகப்பன் தன் குழந்தைகளை மறப்பது அல்லது முழுமையாக நேசிக்கத் தவறுவது சாத்தியமில்லைBy Adventist World Radio
 
கர்த்தருடைய நாமம் பலமான கோபுரம். நீதிமான்கள் அதற்குள் ஓடிப் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள்.By Adventist World Radio
 
நாம் நற்கிரியைகளுக்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தேவனுடைய வேலையாயிருக்கிறோம், நாம் அவைகளில் நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் முன்னரே ஆயத்தம்பண்ணினார்.By Adventist World Radio
 
நாத்தான் தாவீது அரசன் காலத்தில் வாழ்ந்த அரசவை தீர்க்கதரிசி. அவர் 2 சாமுவேல் 7:2 மற்றும் 1 நாளாகமம் 17:1 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்.By Adventist World Radio
 
நம் இதயத்திலும் மனதிலும் உள்ள பிரச்சனைகள் நம்மை மட்டும் தொந்தரவு செய்யாது, அது பரலோகத்தில் உள்ள நமது வல்லமையுள்ள தேவனை தொந்தரவு செய்கிறது. ஆனால் நெருக்கடியின் போது நாம் சக்தியற்றவர்களாக இருப்பதை நம் ஆண்டவர் இயேசு விரும்பவில்லை.By Adventist World Radio
 
இது தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய அவரது செய்தி, அது இயேசுவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலை குறித்துப் பேசுகிறது.By Adventist World Radio
 
தேவன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையில் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வார்.By Adventist World Radio
 
கர்த்தர் நம் நன்மைக்காகவே “எல்லாவற்றிலும்” செயல்படுகிறார் என்பது உறுதியளிக்கிறது. சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும், நம் நன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் செய்கிறார்.By Adventist World Radio
 
ஒரு தாய் தனது பிறந்த குழந்தையை கைவிடுவது மிகவும் அரிதானது என்றாலும், அது நடப்பதால் அது சாத்தியம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால், நம்முடைய பரலோகத் தகப்பன் தன் குழந்தைகளை மறப்பது அல்லது முழுமையாக நேசிக்கத் தவறுவது சாத்தியமில்லை.By Adventist World Radio
 
ஊக்கம் என்பது நாம் அனைவரும் நம்மை உந்துதலாகவும், நேசிப்பதாகவும், நம் மீதும் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதில் நம்பிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டிய ஒன்று.By Adventist World Radio
 
ஊக்கம் என்பது நாம் அனைவரும் நம்மை உந்துதலாகவும், நேசிப்பதாகவும், நம் மீதும் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதில் நம்பிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டிய ஒன்று.By Adventist World Radio
 
ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவர், சிருஷ்டிகரைச் சார்ந்து இருப்பதை உணர்ந்து, விசுவாசத்துடன் கர்த்தரைப் பார்ப்பார். அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் குணங்களை தங்கள் வாழ்க்கையில் பிரதிப்பளிப்பார்கள்.By Adventist World Radio
 
கர்த்தருக்குப பயப்படுதல் என்பது, அவருடைய பரிசுத்தத்தின் மீது பயபக்தியுடன் இருப்பது, அவருக்கு முழுமையான மரியாதை அளிப்பது மற்றும் மகத்தான மகிமை, மகத்துவமுள்ள கடவுளாக அவரைக் கௌரவிப்பது.By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. (நீதிமொழிகள் 3: 5-6)By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்.By Adventist World Radio
 
நீங்கள் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாகவும் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் விரும்புகிறீர்களா? பின்னர் உங்களைப் பற்றியும், உங்கள் பாவம், மற்றவர்கள் மற்றும் கர்த்தரைப் பற்றிய உங்கள் அணுகுமுறையில் தாழ்மையுடன் இருங்கள்.By Adventist World Radio
 
அவர் உங்களுக்கு ஏற்ற சரியான பரிசுகளை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறார், மேலும் அவர் தனது வாக்கை மாற்ற மாட்டார். ஏனென்றால் அவர் வாக்கு மாறாத கர்த்தர்.By Adventist World Radio
 
நாம் பெறும் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் மேலே உள்ள நம்முடைய கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.By Adventist World Radio
 
நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள்வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்துக் குடித்தார்கள், பெண்கொண்டு கொடுத்தார்கள்; ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்துப்போட்டது.By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. (நீதிமொழிகள் 3: 5-6)By Adventist World Radio
 
கர்த்தரை என்றென்றும் நம்புங்கள், ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய நித்தியகண்மலையாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
இவ்வளவு நடந்தாலும், யோபு கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தார். இதன் விளைவாக, நம் அனைவருக்கும், இயேசு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். அவருக்கு நடந்த அனைத்தும் இருந்தபோதிலும், இயேசு ஒரு பாவமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார், அது கர்த்தரின் தன்மையை முழுமையாக உள்ளடக்கியதுBy Adventist World Radio
 
இவ்வளவு நடந்தாலும், யோபு கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருந்தார். இதன் விளைவாக, நம் அனைவருக்கும், இயேசு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். அவருக்கு நடந்த அனைத்தும் இருந்தபோதிலும், இயேசு ஒரு பாவமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார், அது கர்த்தரின் தன்மையை முழுமையாக உள்ளடக்கியதுBy Adventist World Radio
 
தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தையும் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும்.By Adventist World Radio
 
தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தையும் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும்.By Adventist World Radio
 
மூன்றாவது தூதனின் செய்தி மிருகத்தையும் அவரது உருவத்தையும் வழிபடுவதற்கும் மிருகத்தின் அடையாளத்தைப் பெறுவதற்கும் எதிராக ஒரு வலுவான எச்சரிக்கையாகும் (கட்டாய ஞாயிறுஆசாரிப்பு முறை).By Adventist World Radio
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login