หนังสือ public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
The Bisu Audio New Testament (WYI) is a unique presentation of the Audio Bible. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New Testament in their heart language.
 
The Bisu Audio New Testament (WYI) is a unique presentation of the Audio Bible. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New Testament in their heart language.
 
Loading …
show series
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 10 ระลึกรู้แล้วได้อะไร (18.16 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 9 ตามความเป็นจริงหมายถึงอะไร (35.17 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 8 ที่กำลังปรากฏหมายถึงอะไร (8.40 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 7 สภาวธรรมคืออะไร (10.57 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 6 การระลึกรู้ทำอย่างไร 2(24.43 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 6 การระลึกรู้ทำอย่างไร 1(32.17 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 5 การเจริญสติคืออะไร (4.21 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 4 ทางแห่งความดับทุกข์ (160 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ขยายความ 1 จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา (4.33 นาที) 2 ความทุก appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม2 ความในใจ และ ใจความ (7.18 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม1 บทที่ 4 การดูจิต (31.40 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม1 บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู๋ดูลย์ อตุโล (466 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม1 บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป (19.13 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม1 บทที่ 1 แด่เธอผู้มาใหม่ (15.55 นาที) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 12. ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนจบ appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 12. ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 9. การปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธโธ appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 12. ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 8. หลักและอุบายของการปฏิบัติธรรม appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 12. ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 4. จริตกับการปฏิบัติธรรม appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 11. การเจริญวิปัสสนาตามความเข้าใจของผู้เขียน appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 10. รูปนามที่จำเป็นต้องรู้ appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 8. แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรม(กิจในอริยสัจจ์) appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 7. หลักธรรมสำคัญในภาคปฎิบัติ appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 6. การเจริญสติในชีวิตประจำวัน appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 4. จุดอ่อนของนักปฏิบัติธรรม appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 3. การตามรู้จิต วิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายและลัดสั้น appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ประทีปส่องธรรม บทที่ 2. ความทุกข์และความพ้นทุกข์ appeared first on นิมฺมโล.By พระกฤช นิมฺมโล
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login