Best Ẹsin podcasts we could find (Updated March 2019)
Related podcasts: Islamic Religion Education Ninu Gbekude Ifẹ Oogun Rukiya Aabo Isọ Ọna ọmọ Ajọse Rẹ Lilo Sise Aanu Ikẹ Awọn Lori  
Ẹsin public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Ẹsin news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Idanil?k? yii da lori aw?n ?na ti musulumi fi le wa is? ?l?hun ati aabo R? g?g? bii: Jij? eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati b?? b?? l?.
 
Idanil?k? yii da lori aw?n koko m?ta w?nyii: (i) Pataki asep? jij? ?m? iya ninu ?sin. (ii) ?san ti o wa fun asep? ?m? iya ninu ?sin. (iii) Aw?n nkan ti o maa nba jij? ?m? iya ninu ?sin j?.
 
Idanil?k? yii da lori aw?n koko w?nyii:(i) Iha ti ?sin ko si Rukiya, Oogun if? ati Gbekude lilo,(ii) Idaj? aw?n nkan m?t??ta yii,(iii) Maj?mu Rukiya,(iv) Idaj? wiwe ayah Alukuraani ati dide m? ?run,(v) Di? ninu aw?n Rukiya ti a le fi se is? fun alaar?, ?m?de ati lati fi wa iwosan.
 
1- Alaye wa ninu idanil?k? yii lori: (1) Itum? ik? ati aanu g?g? bi aw?n onimim? ?sin se se alaye r?. (2) Di? ninu aw?n agbegbe ti ik? ati aanu ti gbodo maa waye g?g? bii ki olori se ik? fun aw?n ?m?l?yin r? ati sise aanu fun aw?n ?m?de.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Aw?n agbegbe yoku ti o ti y? ki eniyan ti maa se aanu. (2) Aw?n anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara p?lu aw?n ?ranko naa wa lara aanu sise.
 
Loading …
show series
Google login Twitter login Classic login