Best नेपाली podcasts we could find (Updated February 2019)
Related podcasts: Nepal Human_story Listentomystory Sunamerokatha Nepalese Nepali Adventist World Radio Awr Sda Adventist Tibet Society & Culture Kids Family Health Christianity Kids and Family Stories Health and Well-Being Religion  
नेपाली public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get नेपाली news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Nepali radio program from Adventist World Radio
 
Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)
 
Loading …
show series
 
??? Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
प्रेम दिवसको यो चिसो रात, सुन्नुस् मायाका मीठा बात,मुटु न्यानो हुनेछ, कसैको अझै माया लाग्ने छ..(आज मन चंचल मनाउने छोटा मीठा कथाहरुको बहार)
 
धरै श्रोताकै अनुरोधमा रवि लामिछाने र निकिता पौडेलसँगको कुराकानी!दुवैले आफ्नो प्रेमजीवन, विगतको अनुभव, भविष्यको आशा मन खोलेर बाँडेका छन्!
 
??????? Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
?????????? ????? Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
????? , ?????????? ????? Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??????????, ????, ????? ????? Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
?????? ???? ?????? Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
सिरकभित्र पसेर, कानमा हेडफोन लगाएर मलाई सुन्नुहोस्,मनका सबै तनाव जान्छन् टाढा धेरै टाढा :)
 
?????? ???? ? ?? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ?? ???????? .. ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
????? ??? ???? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ????????? .. ??? ????? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??????????? ????? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
????? ????? ????????? ????? ??? ??????? ????????? (perfect)???????? ?!????? ? ?? ????? ???????? ?? :)
 
been boot file home Java like mode more nfs: proc root sbin with as: bin bug dev etc has lib mnt opt Out pmf srv sys tmp usr var VM: you been boot file home Java like mode more nfs: proc root sbin with Cannot create during Error: please report Server submit system visit: / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ???? ??? ???? ????? ...…
 
(10.0-b22 pid=1718, Cannot create during Error: please report Server submit system visit: as: bin bug dev etc has lib mnt opt Out pmf srv sys tmp usr var VM: you Cannot create during Error: please report Server submit system visit: error Error http: lib64 media mixed saved toLog would / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ????? ...…
 
Cannot create during Error: please report Server submit system visit: # a A Library report, Runtime thread. wwwroot (10.0-b22 pid=1718, / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ?????? ? ??????? ????????? Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??????? ????? .. ???? ???? / Studio Works: Rajesh Hada / /…
 
Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ?????. - Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ????? - Sermon : Umesh Pokharel, / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
Cannot create during Error: please report Server submit system visit: # a A Library report, Runtime thread. wwwroot (10.0-b22 pid=1718, / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ?????? ? ??????? ????????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??????? ????? .. ???? ???? / Studio Works: Rajesh Hada /…
 
Library report, Runtime thread. wwwroot / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ??????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ?????? .. ???? ???? / Studio Works: Rajesh Hada / /By podcasts@awr.org (AWR).
 
?????? ????? ?????? ??????? ??????,????? ???????!-www.facebook.com/sabeenakarkiwww.instagram.com/sabeenakarki_/twitter.com/sabeenakarki
 
detected Internal occurred selector / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ???????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ?????????? ????? .. ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??????? - Sermon : Umesh Pokharel, / Studio Works: Rajesh Hada /By podcasts@awr.org (AWR).
 
??? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ????? ?????????? ??? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??? ?????????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ???????? ?????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??? ?? ??? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ????????? .. ???? ????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
?????????? ????? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ????????? .. ???? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
???????? ????? ???? ????? Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ???? ???? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
????? ??? Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??????? ????? ? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
???? ????? Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??????? ????? ? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
?????????? ??????? ??? ??????? ????? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
detected Internal occurred selector Cannot create during Error: please report Server submit system visit: / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ???????? ?????? - Sermon : Umesh Pokharel, / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
been boot file home Java like mode more nfs: proc root sbin with as: bin bug dev etc has lib mnt opt Out pmf srv sys tmp usr var VM: you been boot file home Java like mode more nfs: proc root sbin with Cannot create during Error: please report Server submit system visit: / Sermon : Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada / ???? ??? ???? ????? ...…
 
"??????: ??????? ????? ????? ?????, ??????? ????? ????????? ???" ????????? ???????? ???? ?????? ???????????? ????? ???????? ?????????!
 
?????????? ???? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??? ??????? ? ?????? ??? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
?? ??????? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??? ??? ?????? ????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??????/instagram?? ??????? ?????????? ????? ?? ???????www.facebook.com/sabeenakarkiwww.instagram.com/sabeenakarki_/twitter.com/sabeenakarki
 
???????? ???? ???? ???? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ????? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
????? ?? ???? ??? ???? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ????? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??????? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ???? ??????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
????? ? ?????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ?????? ????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
???? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ??????? ? ?????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??? ?? ?????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ???????? ??? ??? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
"???? ??? ????? ??? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ???!"?????????? ???? ???????, ???? ?????? ? ???? ???????? stand-up comedy
 
?????????? ????? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ?????? ?????? ???? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
???????? ??? ???????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ???????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
??? ???? ????? ??????????? ??? ????? ???www.facebook.com/sabeenakarkiwww.instagram.com/sabeenakarki_/twitter.com/sabeenakarki
 
???? ???????? ????? - Sermon : Umesh Pokharel, General Topic - ???? ??????? ????? ... ???? ???? / Studio Works: Rajesh HadaBy podcasts@awr.org (AWR).
 
Google login Twitter login Classic login