Best Ọlọhun podcasts we could find (Updated April 2019)
Related podcasts: Islamic Religion Education Ibẹru ọdọ Lọ Atẹgun (Ọla Anọbi Itan Diẹ Iranti Pataki Aabo Isọ Ọna Rẹ Ẹsin Sise Awọn  
Ọlọhun public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Ọlọhun news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
I
Ibẹru Ọlọhun
Daily+
 
Koko idanil?k? yii da lori aw?n nkan m?ta w?nyii: (i) ?la ti nb? fun ib?ru ?l?hun, (ii) Pataki ib?ru ?l?hun, (iii) Anfaani ti o wa nibi bib?ru ?l?hun.
 
Idanil?k? yii da lori aw?n ?na ti musulumi fi le wa is? ?l?hun ati aabo R? g?g? bii: Jij? eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati b?? b?? l?.
 
Idanil?k? yii s? nipa aw?n ?san ati pataki sise iranti ?l?hun.
 
Koko ibanis?r? yii ni: (i) Itum? at?gun sise l? si ?d? ?l?hun (ii) Aw?n ?na ti a ngba se at?gun lati wa oore ni ?d? ?l?hun. (iii) Aw?n gbolohun ti o l?t? ti Musulumi fi le se at?gun l? si ?d? ?l?hun.
 
Aw?n koko idanil?k? yii: (1) Alaye itum? ib?ru ?l?hun ninu irun kiki p?lu apejuwe r? nibi isesi aw?n ?ni-isaaju ti w?n j? ?ni-rere. (2) Itaniji si aw?n isesi kan ti ko l?t? ninu irun. (3) Aw?n ohun ti o le se okunfa ib?ru ?l?hun ninu irun.
 
1- Alaye waye ni agbegbe yii lori itan ranp? nipa ?ni tii se iya-iya An?bi Isa ati iya r? p?lu alaye nipa bi bibi r? se waye.2- ?r? waye ni abala yii nipa aw?n is? iyanu ti ?l?hun se lati ?w? An?bi Isa. Ibeere si waye wipe se ?m? ?l?hun ni An?bi Isa bi?3- Idanil?k? ni agbegbe yii pese idahun si aw?n ibeere w?nyii:- Nj? An?bi Isa ku ati wipe nibo ni o ku si?- Nj? An?bi Isa npada b? wa si aye, ati wipe igba wo ni?- Ki ni yoo s?l? ni asiko pipadab?? r??- Aw?n ?ri ti o da lori pipadab?? r?.
 
Loading …
show series
 
Google login Twitter login Classic login