×
50 Meter Fran Byggnaden public
[search 0]
×
Best 50 Meter Fran Byggnaden podcasts we could find (updated January 2020)
Best 50 Meter Fran Byggnaden podcasts we could find
Updated January 2020
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
En pod om vetenskap och onödigt vetande. En bildningsresa i vetenskapens värld med fokus på teori, metod och grunden för vetenskap.
 
Loading …
show series
 
Avsnitt #29 ägnas åt en djupdykning i Fri Tanke Podcast's 74:e avsnitt - i vilket Christer Sturmark intervjuar Amanda Lundeteg, VD för Stiftelsen Allbright vars rapport ”Vetenskapsmanen, inte kvinnan" var i fokus för #28 av 50 meter från byggnaden.Vi fördjupar oss i Amandas icke helt motsägelselösa uttalanden kring biologi, socialkonstruktivism och…
 
I denna tredje, och avslutande, del av vår orala triptyk om narrativa termers, känslors och målande anekdoters beviskraft tar vi oss ann stiftelsen Allbrights rapport "Vetenskapsmannen, inte kvinnan". Kanske den mest undermåliga rapport vi någonsin läst. Likväl en rapport som rapporterades ymnigt som sanningsägande i såväl SVT som TV4.- Kan man anv…
 
I detta det andra programmet i vår orala triptyk om genus analyserar vi ett inslag från Studio ett (SR P1) där redaktörerna för antologin Vem bryr sig? försöker förklara vad känslomässigt arbete är men också hur viktigt det är och hur ojämnt fördelat det är. Inslaget sändes den 6 mars 2019.Frågor vi ställer oss:- Vad är skillnaden mellan "maktanaly…
 
Ekot och Fackförbundet kyrka - att vända bra till dåligt och måla Fan på väggen.Med detta program inleder vi ytterligare en oral triptyk. Denna gång är temat narrativa termers, känslors och målade anekdoters beviskraft. Men det handlar också om patriarkatets existens - vilken evidens används för att visa på att det finns? Vi ställer frågor som: är …
 
I detta avsnitt diskuterar vi om "rationell religiös tro" dels kan vara grund för vetenskapliga strävanden, dels om det ens kan finnas rationell religiös övertygelse. Detta gör vi utifrån artikeln "En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund." av Johan Eddebo (fil. dr. i religionsfilosofi), Allan Emrèn (fil. dr. i fysikalisk kemi och ge…
 
Samtal med Jonny Hjelm, som är historiker vid Umeå universitet, utifrån hans kritik av utredningen "Kartläggning av rasism mot samer i Sverige". Vi går igenom problemen med utredningen, som gäller både metod och teori (den teoretiska överbelastning som ”studien” lider av) samt resultat. Vi diskuterar även andra problem inom akademin så som teoretis…
 
I detta program diskuterar vi tillgänglighetsbias (-snedvridning) utifrån den eminenta boken Cognetive Illusions (red Rudiger Pohl). Vi gör en kort historik från Kahneman och Tverskys forskning till dagens ståndpunkter där experiment och resultat "nagelfars" och fynd ifrågasätts. Vi sätter tillgänglighetsbiasen i relation till argumentativ theory o…
 
I detta avsnitt analyserar vi artikeln "Bilderna på lättklädda kvinnor skvallrar om mäns rädsla." Skriven av Axel Vikström (TT) och publicerad i DN 13 juli 2018. Artikeln avhandlar "kameramännens tendens" att zooma in unga lättklädda kvinnor under fotbolls-VM. I artikeln intervjuas Jesper Fundberg filosofie doktor i etnologi som forskar om genus oc…
 
(Ny version med bättre ljud)I detta avsnitt tar vi en titt på vad den senaste genanalysen av "Denisova 11" kan säga om "stenåldersrasism." Den 22:a augusti sände SR:s Vetenskapsnyheterna, ett inslag om det fascinerande resultaten från en genanalys av fossilet Denisova 11. Analysen visade att Denisova 11 är en perfekt blandning mellan de förhistoris…
 
I detta avsytt fortsätter vi gräva i debattören och utbildaren Nina Rungs uttalanden, närmare bestämt hennes syn på porr. Vi undersöker grundligt vad Nina Rung i sin roll som kunskapsförmedlare har för empirisk grund för sina uttalanden (svag), analysernas logiska stringens (brist därav) och hur hon använder källor (lite hur som). På vägen går vi i…
 
Detta avsnitt är en uppföljning på #18 "Rung - de utsatta och förövarna." Vi tar igen upp Nina Rung - kriminolog, genusvetare och flitig debattör i svensk media. Vi tar krafttag för att reda ut vad Rung kommunicerar kring sexuellt våld i akt och mening att förstå vad hon faktiskt menar och vilken grund (eller brist på grund) hon har för sina ståndp…
 
I detta sista avsnitt i vår orala triptyk om akademiska misstag diskuterar vi, utifrån ett uttalande av Nina Rung (föreläsare, kriminolog etc.)i SR P1:s Studio, korrelationen mellan antal utsatta och förövare. Rung hävdar en direkt korrelation mellan antal utsatta och antal förövare - vi frågar oss om antalet utsatta ens behöver ge fingervisning om…
 
Detta "Late Night"-avsnitt är en uppföljning av #15 Madde och siffrorna. Vi fortsätter granska Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt dennas rapporter, specifikt: Våld löser inget och Våld mot barn 2016 - en nationell kartläggning. Frågan är vad dessa rapporter egentligen säger - visar de att 44% av barnen i Sverige är utsatta för våld, eller endast at…
 
Andra delen av vår orala triptyk om akademiska misstag fokuserar på en av IF-Metall beställd, av Novus gjord och av Ekot i SR P1 rapporterad studie om sexuella trakasserier inom industrin.Frågor som diskuteras:- Hur operationaliserar en sexuella trakasserier?- Vad är skillnaden mellan normativa och deskriptiva studier?- Hur påverkas studiens result…
 
Första programmet i en "oral triptyk" kring akademiska misstag och lek med statistik.Saker som diskuteras:Kognitionen och dess brister: My side bias, cherrypicking och ideologisk förstärkning. Kahneman, Mercier och Sunstein nämns.Madde och siffrorna: Utifrån ett uttalande av prinsessan i "Kungahuset 9 till 5" diskuterar vi bristfällig forskningsstr…
 
I detta program diskuteras Thomas Kuhns idé om vetenskapens paradigmatiska utveckling - vilket visar sig kanske snarast betyda uttolkarnas inpressade idéer. Ytterligare en färd in i villfarelsernas land. Vi diskuterar även Dr Ashkan Fardost idéer om förutsättningarna för medvetandet, samt jonnar till och från en filosofiruin. Det här nämns nämns:- …
 
I detta program gästas vi av Eddy Nehls, lektor Vid Företagsekonomiska avdelningen Högskolan Väst. Hans forskning har inriktning på forskning om kultur. Från olika ståndpunkter samtalar vi utifrån Eddys bloggpost "Syfte - Metod - Resultat" Publicerad 17 november 2017 på Flyktlinjer (http://flyktlinjer.blogspot.se/2017/11/syfte-metod-resultat.html)-…
 
En uppföljning på programmet "Jonna och de odefinierade begreppen". Kan vi verkligen skapa förståelse och kunskap med "begrepp" som saknar innehåll - som i alla fall saknar förståeligt innehåll? Är de ens begrepp? I detta program går vi djupare i tanken om de "filosofiska begreppen" och det "filosofiska språket." Vi diskuterar språkvändningens logi…
 
# 11Programmets huvudämne är denna gång skapandet av sanning. Med Jämställdhetsutredningen SOU 2015:86 "Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken." som objekt och fokus på psykisk ohälsa, tittar vi bl.a. på (a.) Hur en genom ett enkelt termbyte kan ge sken av att kunna använda samma statistiska underlag för att säga saker o…
 
Tema: Filosofiska begrepp. Utifrån SR:s Filosofiska rummet, "Att plugga filosofi" (3 sept. 2017, samt uppsatsen "Det oerhörda i verket - en undersökning av konstverket som ort hos Martin Heidegger." diskuterar vi frågorna: Behöver begrepp vara definierade? Måste begrepp vara förståbara utanför sin begreppskontext? Vad är jibbrischens plats i filoso…
 
Ett program om felet som vetenskapens motor - om nödvändigheten av att ha fel, men också att erkänna fel.Vilka typer av fel finns det? Vilka konsekvenser får de?By 50 meter från byggnaden
 
En "special edition" - inspelat i direkt anslutning till förra avsnittet (Hemnet och Foucault). Diskussion om yttrandefrihet inom och utanför vetenskapen - finns det gränser för vad man får säga och undersöka? Eller kanske bara gränser för vad man kan säga och undersöka?By 50 meter från byggnaden
 
En genomgång av "Hemnet och Foucault" av Andreas Bartonek. Ur Filosofisk Tidskrift nr 4 2016.By 50 meter från byggnaden
 
Teman:"Bacchi och diskursen""Posthumanismen och kvasiobjekten" Vikten av källkritik Vad är teori?Gäst: Mikael Nilsson - Historiker och Hitlerforskare Uppsala UniversitetDel 1 (Inledande 60 min):Carol Bacchis "What's the problem represented to be? approach" och dess grund i diskursbegreppet diskuteras.Den "nya" vändningen posthumanism presenteras.Ci…
 
Ett samtal med docent Mikael Nilsson (Uppsala Universitet) om faktoider och källkritik i historieforskning. Saker som tas upp:Hitler.Bordssamtalen.Bormann.Speer.Lögner.Hitte på.By 50 meter från byggnaden
 
50 Meter Från Byggnaden: Om poststrukturalism och Språk.I detta avsnitt smakar vi lite på ogenomträngligt språk men också ogenomträngliga tankar. Fokus ligger dock på språkanvändning: Vilka konsekvenser får ett ogenomträngligt språk? Hur fördunklas tankarna och hur påverkas vetenskapen?By 50 meter från byggnaden
 
Ett program om käpphästar, men mest om hur tung prosa används för att signifiera genomtänkthet, stringens och vetenskaplighet.Avsnittet ägnas åt poststruktutralism och diskursanalys i Chantal Mouffes anda. Exempel som tas upp: Charlotte Fridolfssons "Politics. Protests and the threatening outside."By 50 meter från byggnaden
 
Teori vad är det egentligen?Vilket begrepp gömmer sig bakom denna term?Behövs teori?Är teori en saningsgarant?By 50 meter från byggnaden
 
Första avsnittet. Vetenskaplighet och dumhet. Goda grunder och samhällsvetenskapens homeopatiska tendenser.By 50 meter från byggnaden
 
Google login Twitter login Classic login