Best Awọn podcasts we could find (Updated March 2019)
Related podcasts: Islamic Religion Education Mọ Rọ Isẹ Wọn Musulumi Igbẹ) (itọ Igbansẹ Ekọ Osisẹ Tabi Ọmọ-ọdọ Ẹko Lẹyin Sẹku Mimu Jijẹ  
Awọn public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Awọn news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Di? ninu aw?n okunfa ipanle, janduku ati aigb?ran ti aw?n ?m? ya kal? si awuj?.It?siwaju ninu alaye aw?n okunfa ipanle p?lu aw?n ?na abay? si aw?n iwa buburu yii.
 
Idanil?k? yii da lori aw?n Is? ti ?san w?n maa nbe gbere l?yin iku p?lu apejuwe lati inu ?gbawa hadisi.
 
Idanil?k? yii da lori aw?n ?na ti musulumi fi le wa is? ?l?hun ati aabo R? g?g? bii: Jij? eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati b?? b?? l?.
 
Alaye lori aw?n ek? ati aw?n ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba f? se igbans?, ?r? si tun waye lori aw?n aaye ti a k? fun ni lati se igbans? si.
 
Ibanis?r? yii s? daradara ti o y? ki o maa ti ?w? musulumi kan jade si ?d? musulumi keji ati aw?n aburu ti o y? ki w?n maa le jina si ara w?n.
 
1- Ninu abala yi ?r? waye lori wipe ounj? ti ?l?hun Allah pese fun wa id?ra ni o j? ati alaye idi ti o fi j? id?ra. Bakannaa aw?n nkan ti o dara pup? lati se akiyesi r? nigba ti a ba f? j? ounj?. 2- Abala yii j? it?siwaju alaye lori aw?n ?k? ti o r? m? jij? ati mimu, ?kunr?r? alaye si waye lori aw?n nkan ti o dara pup? lati jina si ni asiko ti a ba f? j? tabi mu.
 
Alaye ni ?kunr?r? waye ninu idanil?k? yii lori ?k? ti o r? m? gbogbo ?ni ti n se is? sin eniyan.
 
Loading …
show series
 
Google login Twitter login Classic login