Best Eğitim podcasts we could find (Updated February 2019)   Eğitim public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Eğitim news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Sahn-ı Semân İslamî İlimler Araştırma Merkezince yürütülen konferans, seminer, eğitim vb. faaliyetlerin ses dosyalarına ulaşabilirsiniz.
 
G
Geyikli Eğitim
Monthly+
 
E?itimi farkl? bak?? aç?lar?yla ele almak için bir grup e?itmenin kurdu?u internet yay?n?
 
E
Eğitim Güncesi
Daily+
 
Podcast by Ünsal Atasoy
 
Loading …
show series
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, Hayra Vesile Olmak bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk120219175. Bedir ehlinden ve ens ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, İyi veya Kötü Çığır Açmak bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk230119173. Ebû Amr Cerîr ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, Bid'atlardan Sakınmak bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk300119172. Câbir radıyallahu ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, Bid'atlardan Sakınmak bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk230119171. Aişe radıyallahu a ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Ebubekir Sifil hoca Riyâzu's-Sâlihîn seminerinde bu hafta, Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün tarihsellik görüşlerini ele almaya devam etti. Ebubekir Sifil hoca, Öztürk'ün muhtelif seminerlerinde yer verdiği Cennet tasvirleri ve Ahiret hayatına ilişkin iddiaları ele aldı. Seminerde Öztürk'ün Mekkî ve Medenî ayetler ayr ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Ebubekir Sifil hoca Riyâzu's-Sâlihîn seminerinde bu hafta, Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün tarihsellik görüşlerini ele almaya devam etti. Ebubekir Sifil hoca, Öztürk'ün Palas Buluşmaları isimli seminerinde yer verdiği iddiaları ele aldı.Ebubekir Sifil hoca seminer boyunca;- "İbn Abbas (ra): 'Ben henüz bununla (Nûr s ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Ebubekir Sifil hoca Riyâzu's-Sâlihîn seminerinde bu hafta, Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün tarihsellik görüşlerini ele almaya devam etti. Ebubekir Sifil hoca, Öztürk'ün Palas Buluşmaları isimli seminerinde yer verdiği iddiaları ele aldı."Kararı baştan siz veriyorsunuz." (02:30)Tarihselcilerin uyguladıkları metodu el ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Riyâzu's-Sâlihîn okumalarımızda "Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek" ve "Sünnet'i Muhafaza Etmek" bahislerini geçen hafta okumuştuk. Bu iki bahis bağlamında son haftalarda gündemdeki sıcaklığını koruyan Tarihselcilik konusu ele alındı. Ebubekir Sifil hoca, bu hafta, Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün tarihsellik görüşlerini ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Riyâzu's-Sâlihîn okumalarımızda "Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek" ve "Sünnet'i Muhafaza Etmek" bahislerini geçen hafta okumuştuk. Bu iki bahis bağlamında son haftalarda gündemdeki sıcaklığını koruyan Tarihselcilik konusu ele alındı. Ebubekir Sifil hoca, bu hafta, Tarihselciliğin temsilcilerinden olan Fazlurrahman'ı ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta, Allah'ın hükmüne boyun eğmek bahsi ve Nesh meselesi ele alınarak, bahside yer alan hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki seminer ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden, Sünneti Korumak bahsi ele alınarak, bahside yer alan hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki semine ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden, Sünneti Korumak bahsi ele alındı.Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; https://soundcloud.com/sahniseman/sets/riyazus-salihin-seminerler ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden, Sünneti Korumak bahsi ele alınarak, bahside yer alan hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;Bu haftaki semine ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden, Sünneti Korumak bahsi ele alındı.Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; https://soundcloud.com/sahniseman/sets/riyazus-salihin-seminerler ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Sünneti Korumak.Ebubekir Sifil hoca konu hakkında ilgili ayet-i kerimeleri ve ilgili ayet-i kerimeler etrafında yapılan tartışmalara değindi; Mustafa İslamoğlu'nun İmam Şâfi ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Salih Amellere Devam konusu hakkında son oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk290518155. Ömer İbni Hat ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Ölçülü Olmak konusu hakkında son oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk080518152. Ebu Muhammed Abdullah ...…
 
Bu bölümün ba?l???n? özellikle Medium'da gördü?ümüz bir yaz?n?n ba?l???na benzeterek yazd?k. Bölümün içerisinde de bahsetti?imiz yaz?dan ilham alarak kaydetti?imiz bu bölümde ö?retmenlerin atanma meselesini ele almaya çal??t?k, bu derde kendimizce çareler sunduk. Kayd? yaparken özellikle klasik atanma meselesiyle dertlenenler gibi sadece ?ikaye ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Ölçülü Olmak konusu hakkında son oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk010518144. Aişe radıyallahu anha ...…
 
E?itim güncesinin ikinci podcasti ile kar??n?zday?z. Bu podcastte, College Coach kurucusu arkada??m Tu?rul Gerdan ile yurtd??? e?itimi üzerine de?erli bir konu?ma yapt?k. Keyif alarak dinleyece?inizi umuyorum. Görü? ve sorular?n?z? bekliyorum.
 
E?itim Güncesinin ilk podcast'i ile kar??n?zday?m. Bu benim için bir sosyal giri?im. Bir i?i ele?tirebilmek için önce onu denemek gerekti?ine inand???m için bu i?e giri?tim. Dü?ündüklerimin birilerine faydal? oldu?unu görebilirsem ne mutlu bana. ?nan?yorum ki bu süreçte ben de çok fazla ?ey ö?renece?im. Yolun ba??nday?m. Görü? ve önerilerinizi ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayır Yollarının Çokluğu/Sınırsızlığı konusu hakkında son oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk2404181 ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayır Yollarının Çokluğu/Sınırsızlığı konusu hakkında son oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk2404181 ...…
 
Geçenlerde internette çokça gezmeye ba?layan bir takvim yapra??n?n arka sayfas?ndaki bilgiyle bu bölüm konusunu belirledik. 1960'l? y?llarda okullarda okutulan Adab-? Mua?eret kurallar? dersini enine boyuna tart??t?k. E?itim uygulamas? olarak bu bölümde Photo Math'i tan?tt?k.Linki: https://photomath.net/en/http://www.instagram.com/geyikli_egiti ...…
 
Geçti?imiz hafta bir ara verdikten sonra bu hafta tekrar beraberiz. Sosyal medya ba??ml?l???n? ve neler yap?lmas? gerekti?ini konu?tuk.http://www.instagram.com/geyikli_egitimhttp://www.facebook.com/geyikliegitimhttp://www.twitter.com/geyikli_egitimhttp://www.geyikliegitim.combilgi@geyikliegitim.com
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayır Yollarının Çokluğu/Sınırsızlığı konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk100 ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayır Yollarının Çokluğu/Sınırsızlığı konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. Mescidlerimizin önemine ve mescid adabımıza vurgu yapılan bu seminerimizde aşağıdaki rivaye ...…
 
Bu bölümde ara?t?rma sonucunda iki z?t fikre ula?m?? Harvard Üniversitesinin ve ?zmir MEB Müdürlü?ünün yapt??? çal??malar? baz alarak "okulda sosyallik ö?renciyi ba?ar?ya m? götürür probleme mi?" dedik ve ba?ar?l? ö?rencilerin asosyal mi yoksa sosyal mi olduklar?n? anlamaya çal??t?k.http://www.twitter.com/geyik_egitimhttp://www.instagram.com/ge ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayır Yollarının Çokluğu/Sınırsızlığı konusu hakkında detaylı oturum icra edildi. İmam Nevevî (ra) adeti üzerine konu ile ilgili ayeti kerimeler zikredilerek aşağıdaki rivay ...…
 
E?itim mekanizmas?n?n üç bile?eni, ö?retmen, veli ve ö?rencinin kulah?n? önüne koyup dü?ünmesini gerektiren bir yaz?yla ba?lad???m?z bu bölümümüzde tabiiki yaz? içeri?ini konu?tuk. Bekleriz.Bölüm giri?inde okunan yaz?y? a?a??daki adreste bulabilirsiniz.http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salih-uyan/601173.aspxBizlere a?a??daki adreslerde ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Ömründe sonunda Hayr İşlemeye Teşvik konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk20031 ...…
 
Bu bölümde Türkiye’de yap?lan kitap fuarlar?n? ele ald?k, e?itimciler olarak bizim kitap fuar?ndan ne anlad???m?z? tahlil etmeye çal??t?k.CamScanner uygulamas?ndan bahsettik. Linki;https://www.camscanner.com/Sosyal Medya Hesaplar? ve ?leti?im Kanallar?m?zhttps://www.instagram.com/geyikli_egitimhttps://www.twitter.com/geyikli_egitimhttps://www.f ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: MücahedeBu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk130318112. Said İbni Abdülaziz'in Rebia İbni Yezid'den; Rebia'nın Ebu İdris e ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,2016 yılında Mehmet Ağa medresesinde başlayan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu yıl, üçüncü programını, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti. İslâm dünyasından katılan bir çok ilim adamı fuar boyunca sempozyum tertîp edip, söyleşi icra etti. Kültür günlerine her yıl olduğu gibi bu yı ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Mücahede.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk060318106. İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulull ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Mücahade.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk270218101. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulull ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayırlı İşlere Koşmak konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk20021897. Enes radıy ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayırlı İşlere Koşmak konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk06021896. Ebu Hüreyr ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayırlı İşlere Koşmak konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk30011893. Zübeyr İbn ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Murakabe. Şerh edilen hadis-i şerifler ise şöyle;[64. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle dedi:]“Siz kıl kadar bile önemsemediğiniz birtakım işler yapıyorsunuz ki, biz onl ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Hayırlı İşlere Koşmak konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk23011888. Ebu Hüreyr ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta Tefekkür konusuna devam edildi.Bu haftaki seminerlerimizde, eserde yer aldığı gibi, rivayet şerh edilmedi. Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://shnsmn.co/Riyazu ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta Evrim konusuna değinildi. Seminere katılan kardeşlerimizin özel ricası üzerine yapılan bu seminerde güncel Evrim tartışmaları ele alındı. Seminerde Hz. Âdem (as)'in yaratılışına, ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Tefekkür konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde, eserde yer aldığı gibi, rivayet şerh edilmedi. Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şura ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: İstikamet konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk26121786. Ebu Amr (veya Ebu Amre ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Yakîn ve Tevekkül (Tereddütsüz İman ve Allah'a Güven) konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://sh ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Yakîn ve Tevekkül (Tereddütsüz İman ve Allah'a Güven) konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://sh ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Yakîn ve Tevekkül (Tereddütsüz İman ve Allah'a Güven) konusu hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://sh ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Takva hakkında detaylı oturum icra edildi.Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://shnsmn.co/rsrk28111770. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle ...…
 
Bismillah.Kıymetli Kardeşlerimiz,Bu dönem Bismillah dediğimiz Riyâzu's-Sâlihin seminerlerine devam ediyoruz. Her hafta mutat olarak icra edilen seminerimizde bu hafta konu: Takva hakkında detaylı oturum icra edildi. Bu oturumda Takva ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler üzerine konuşuldu. Bir sonraki hafta inşallah 70 numaralı rivayet ...…
 
Google login Twitter login Classic login