Församling public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
P
Puls

1
Puls

Petrus Församling

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Det finns många sätt att leva. Jesus visar en väg som är annorlunda. Han utmanar, provocerar, inbjuder och förvandlar. Kom med på en resa hemåt, tillsammans med det härliga gänget i Puls. Undervisning från våra gudstjänster i Södra Haga kyrka, söndagar kl. 16:30. Välkommen med!
 
Loading …
show series
 
”Omvänd er, ty himmelriket är nu här”! (Matt 4:17) Detta är de ord med vilka Jesus inleder sin offentliga verksamhet. Johannes förkunnade att himmelriket var nära. Jesus säger att det är här, det har kommit. Dessa korta och kärnfulla ord inbjuder oss att fundera på vad himmelriket och Guds rike är egentligen.…
 
Idag firar vi paradoxernas stora högtid. Hör vad vi sjunger under den stora nattvardsbönen: ”Jag skådar ett förunderligt mysterium: grottan är himmelen, jungfrun kerubernas tron, krubban en härlig plats där Kristus, ofattbar Gud, vilar.” Dessa paradoxer får oss att begrunda vilket ofattbart mysterium som julens budskap innebär. När vi hör något som…
 
På Kristi förfäders söndag läser vi en liknelse om en man som bjuder in till fest (Luk 14:16-24). Men de bjudna vill inte komma! De har alla sina ursäkter: nån har köpt oxar, en annan har köpt mark, en tredje har gått och gift sig. Det är en bild för det judiska folket som inte trodde på Jesus Kristus. Men samtidigt vördar vi Kristi förfäder som le…
 
Fader Damaskinos från klostret Xenofontos på berget Athos besökte oss igen och predikade om våra begär. Evangelietexten handlade om den rike ynglingen (Luk 18:18-27). Hans främsta begär var till pengar och rikedom. Vi kan lida av andra missriktade begär, men frågan är hur vi ska förmå rikta dem mot Gud och därmed "läka" våra begär?…
 
I berättelsen om den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31) lär vi oss innebörden av att ha sitt namn skrivet i livets bok, eller att raderas från densamma. Har ens öde något med rikedom att göra? Ja, men det är rikedom i Andens frukt som är avgörande. Och en döpt myrrasmord ortodox kristen är oändligt rik!…
 
Söndagen 17/10 hade vi besök av patriarkens vikarie arkimandrit Jean. Han predikade om vad som kännetecknar en sund och sann ortodox kristen tro. Predikan kretsade kring det kristna livets tre stadier: rening (purification), upplysning (illumination) och gudomliggörelse (divinisation/theosis).By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Fader Mikael predikar över helige Johannes teologen och evangelisten. Det är festdagen till minne av hans avsomnande, och vi kan ställa oss frågan vem denne Jesu lärjunge egentligen var? Det visar sig att han gått i skola hos jungfru Maria och Kristus själv och så lärt känna kärleken. Såsom "kärlekens apostel" förmedlar han vidare den sanna kristna…
 
Söndagen före korsets upphöjelse får vi höra evangeliet i Johannesevangeliet 3:16 - "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." För en del är detta dåliga nyheter, men för oss är det goda nyheter!By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Fader Damaskinos från klostret Xenofontos på berget Athos gästade församlingen på föregående söndag. Högtiden var helige Johannes Döparens och Förelöparens halshuggning, och predikan handlar om detta stora helgon som med Frälsarens ord är den främste född av någon kvinna.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Fader Mikael predikar över dagens högtid: Gudaföderskans avsomnande. Vem var den heliga Jungfrun, och varför vördar vi henne? Av flera anledningar, men bland annat för att hon är porten mellan det gamla förbundet och det nya som är Kristi Kyrka. Men också för att hon, genom sitt "ja" till Gud, är porten mellan evigheten och nuet.…
 
Hur kan vi vara världens ljus om Kristus påstår att han inte kommit för att upphäva lagen (Matt 5:14-19)? Vad betyder det att han ska fullborda lagen? Att inte en prick i lagen ska förgås? Jo, allt får sin förklaring i Kristi Kyrka, genom den Helige Andes utgjutande.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Vad hände på pingstdagen i Jerusalem ca. år 33? Vad händer vid myrrasmörjelsens sakrament? Samma sak som hände när Gud, i sin helighet och härlighet, tog sin boning i templet. Det gamla förbundet och templet är obsolet. Jesus Kristus är det nya templet, och vi är delar i hans kropp. Men vi är också Guds tempel, eftersom Guds Ande bor i oss.…
 
Det finns många missförstånd idag om kroppen vid uppståndelsen. En del tror att vi kommer uppstå som androgyna könlösa varelser. Andra att kroppen inte ens kommer uppstå - bara själen! Orsaken till dessa missförstånd kan variera, men båda har sina rötter i gnostisk dualism, och uppträder lätt när man kapar kontakten med Kyrkans heliga tradition. Da…
 
På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Detta är ett uttryck för ödmjukhet. Det är just genom hans totala ödmjukhet som han vinner seger över döden. Om han är vår kung och herre bör vi efterlikna honom och öva oss i samma ödmjukhet, en ödmjukhet som segrar.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
På förklaringsberget strålar Kristus av oskapat ljus. I folkhopen (Mark 9:17-31) befaller han demonen med auktoritet. Båda dessa vittnar om Guds seger i Kristus Jesus över denna världens falska furste. Mot denna bakrund inbfinner sig frågan: vem tjänar du? Vem tillber du? Gud eller de onda andarna?By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Idag är det förlåtelsens söndag, och är det något vår tid behöver så är det förlåtelse. Men vad är förlåtelse? Det är en praktik, en askes, en profetisk akt. Genom förlåtelsen gör vi Guds rike närvarande ibland oss här och nu. Därför är förlåtelsens söndag steget in i fastan inför påsk.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Lukasevangeliet 15:11-32 berättar Jesus liknelsen om den förlorade sonen. Vad hade hänt om vi berättade den liknelsen, hur hade den låtit då? Vår bild av vem Gud är påverkar hur vi förhåller oss till honom, och hur vi omvänder oss (om ens alls?). Därför är det så viktigt att få höra om den kärleksfulle Fadern.…
 
Kvinnan som kom ut ur Tyros och Sidon för att be Herren Jesus om förbarmande lär oss att ödmjukhet och uthållighet är två dygder som bär oss igenom prövningar. Dessa båda dygder odlas i vardagen alla små göromål. Predikan över dagens läsning: Matt 15:21-28.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Tio spetälska blir botade av frälsaren Kristus, men endast en återvänder och tackar honom med hög lovsång (Luk 17:12-19). Ljudlig och helt överlåten är hans tacksamhet, och den tjänar honom till frälsning! En sådan tacksamhet tjänar som god förebild för oss döpta ortodoxa kristna!By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Söndagen före Teofania handlar evangelietexten om helige Johannes Döparen och Förelöparen (Mark 1:1-8). Hans budskap är detsamma som Jesus Kristus: "Omvänd er!" Omvändelsen är helt nödvändig för ett kristet liv, men den är inte dyster och dunkel. På omvändelsen följer en glädje, Guds förlåtelse, den Helige Andes kraft och gudomliggörelsen möjlighet…
 
Julen är inkarnationens stora högtid, då Gud blev människa för att människan skulle kunna bli gudomliggjord. Vi hälsar varandra så här: "Kristus föds!" och man svarar "Lovsjung honom!" Men må dessa ord inte stanna vid from sed bland kristna bröder och systrar. Hur ska vi kunna göra hela vårt liv till en enda lovsång till honom? Är det ens möjligt?…
 
Vet du om att du ska dö? "Allt kött är hö och blomstren dö..." sjunger vi ju, så visst är vi medvetna om att vi ska dö en dag. Men lever vi enligt den vetskapen? I dagens evangelietext (Luk 12:16-21) dör en rik man plötsligt, och han kallas dåre. Hur ska vi leva så att vi är redo för döden, oavsett när den inträffar? Den rike mannen kallas dåre. Hu…
 
"Vem är Jesus?" Allt beror på hur du svarar på den frågan. I vår tid försöker människor svara så gott de kan: "han var rebell, feminist, profet, reformator, liberal, konservativ!" Ofta försöker man göra sitt bästa för att rekonstruera en bild man tror är historisk och "objektiv" för att besvara frågan om vem Jesus är. Kyrkan känner dock sin Herre o…
 
Gud är trofast när Sonen blir människa. Han är sann Gud och sann människa, och han kom inte för att döma världen men för att rädda den. Var och en som tror på honom ska få evigt liv. Men vad är tro? Det är att bli en ny skapelse i samarbete med Gud och i Kyrkans gemenskap. Predikan över Joh 3:13-17.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Den rike ynglingen i dagens evangelietext (Matt 19:16-26) kunde inte tillbe bara Gud, utan gav Mammon en delad plats på hjärtats tron. Vi människor är skapta att tillbe Gud, då finner vi vår existentiella mening. Gång på gång visar Israels historia dock hur svårt det är att hålla sig till Gud och ingen annan.…
 
Fader Mikael predikar utifrån dagens episteltext (Rom 10:1-10). Kristus är lagens slut och varje kristens centrum. Eller borde vara i alla fall, eller hur? För vad händer när vi byter ut Kristus mot annat? Mot lag? Mot flyktig moral? Mot etnicitet? Vi går vilse, och när vi missar ett så viktigt mål innebär vår vilsenhet slutligen död.…
 
Fader Mikael predikar över dagens evangelietext (Matt 6:22-33). Jesus säger att "ingen kan tjäna två herrar", dvs. "du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig." Den kristnes ende herre är Herren Jesus Kristus själv. Men vi frestas att tillbe andra gudar: Mammon, ideologier, sex, acceptans, osv. När vi byter ut Herren mot någon av dessa falska guda…
 
I evangeliet för alla helgons dag (Matt 10:32-33, 37-38, 19:27-30) talar Jesus kärva ord: "Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig."Hur ska vi förstå des…
 
Första liturgin efter uppehållet (pga. Covid-19), och behovet av att få höra om de glada nyheterna är trängande. Bra därför att Jesus talar om sin eviga delade härlighet med Fadern i dagens evangelietext (Joh 17:1-13), och att han ska förhärliga den mänskliga natur han antagit genom uppståndelsen och himmelsfärden. Och så bra att Paulus varnar för …
 
Mitt i fastan ställer Kyrkan ett kors inför de troende, till uppmuntran och till utmaning. Uppmuntran, i vetskapen att vi nu är halvvägs genom fastan och skådar uppståndelsen några veckor bort. Utmaning i evangeliets text om att ta sitt kors och följa Herre Jesus Kristus (Mark 8:34-9:1). Men vilket kors är det vi ska ta upp? Om detta predika fader …
 
Första söndagen i fastan kallas för "Ortodoxins seger", eftersom ett kyrkomöte år 843 försvarade ikonernas plats i kyrkan. Ikonerna vittnar om att Gud blev sann människa, han lät sig ses. Filippos drar med sig Natanael i dagens evangelietext (Joh 1:43-51) med orden "Följ med och se!" Och Jesus säger till Natanael att "jag såg dig" redan innan de mö…
 
Fader Mikael predikar om yttersta domen. I dagens evangelietext berättas att Herren skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga (Matt 25:31-46). Redan nu dömer vi oss själva genom de livsval vi gör. Vandrar vi på dödens eller livets väg? Idag får vi stanna upp och reflektera över våra livsval och på allvar fråga oss vart hän det barkar.…
 
Fader Mikael predikar om den förlorade sonen och den oöndligt älskande barmhärtige Fadern (Luk 15:11-32). Vi var en gång förlorade, både som "hedningar" och som personer. Genom Guds nåd har vi fått komma tillbaka till Faderns hus, där vi hör hemma!By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Fader Mikaels predikan 12:e Lukassöndagen. Om de nio otacksamma spetälska, och den ende som återvände för att prisa och tacka Gud (Luk 17:12-19). "Han var samarit", skriver Lukas, som om han ville poängtera att det etniska ursprunget inte hindrar någon från att leva ett liv som behagar Gud. Paulus tar upp samma tema i episteln: "Här är ingen längre…
 
...dvs. utan att förvänta dig någonting tillbaka! På Juldagens liturgi läser vi Matteusevangeliet 2:1-12. Det är berättelsen om när de vise männen kommer först till Herodes och sedan till Kristus och Gudaföderskan. Vilket var deras ärende? Att tillbe. Så ska vi också leva.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Detta föredrag kom till på inbjudan av Teologiskt forum Björköby, Vetlanda pastorat. Fader Mikael talar om feminism och kamp i Kyrkan, och Guds Moder Maria, "Evas tårars befrielse", som förebild i Traditionen.Föredraget inleds med att studera de båda skapelseberättelserna i Första Mosebok. Ur dem och kyrkofädernas kommentarer om dem ser vi en ortod…
 
Fader Mikael predikar med anledning av en nyligen upplyst broder genom myrrasmörjelsens sakrament. Predikan utgår från Paulus andra brev till Timoteus 1:8-18. Finns ett bättre tillfälle att påminnas om den första kärleken till Kristus? En själ innesluts i Kyrkans gemenskap. Änglarna gläds i himnmelen! Låt oss kristna inte svalna till ljumhet i vår …
 
Fader Mikael predikar över den gångna söndagens evangelietext (Luk 18:35-43). Den blinde mannen ropar desperat vid Jerikos port. Andligen blinda människor ropar efter förbarmande idag. Hur ska vi svara dem: genom att räddhågset be dem hålla tyst, eller låta dem upplysas av Kristi ljus?By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Var inte som den rike dåren i dagens evangelietext (Luk 12:16-21): han samlade skatter för sig själv. Hans sökande efter trygghet i jordisk rikedom fick honom att tillbe egot. Den tillbedjan består av pengar, sex, konsumism. Men tillbedjan av sann Gud består i barmhärtighet, medlidande, ödmjukhet. Genom dessa dygder är man rik inför Gud. Rikedom ka…
 
Fader Mikaels predikan om den rike mannen och Lasarus (Luk 16:19-31). Hur skiljde de sig åt? Kom den ena till helvetet på grund av sin rikedom? Och den andre till himmelen på grund av sin fattigdom? Nej, men deras karaktär skiljde sig kraftigt åt, och dygdens skola finner vi i Skriften.By Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling
 
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, sägs det. Men vad betyder det? Är svensken mindre troende? Eller tror hon på ett annat sätt än tidigare? Vad var det som gjorde att alla trodde på Gud för 500 år sedan, men idag är det nästan en orimlighet att tro på Gud? Hur ska vi analysera läget för kristendomen i Sverige idag? Vilka fallgro…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login