Frelse public
[search 0]
More
Download the App!
show episodes
 
Artwork
 
Lytt til taler og undervisning fra gudstjenester og studio i Bogafjell kirke. Vurder gjerne å rangere oss, og del episoder du liker med venner. For mer informasjon om menigheten vår, se kirken.no/bogafjell.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I møte med vonde livserfaringer kan mange ønske å gjemme seg bort eller føle seg på avstand fra Gud og medmennesker. Å føle seg svak kan virke som et nederlag. Hvordan kan øve oss i å tenke helt motsatt, at sårbarhet kan gi oss styrke? Hva sier Bibelen om åndelig styrketrening? Anne Margrethe Ree Sunde er sokneprest i Hinna menighet i Stavanger og …
  continue reading
 
Vi får den menigheten vi vil ha. Vi blir eldre, men blir vi bedre? Som menighet eller enkeltpersoner er vi ikke immune mot trender eller endringer. De kan skje raskt eller gradvis. Spørsmålet er hvordan vi vil det skal påvirke oss. Skal vår menighet klare å møte endringer, må vi være trofaste. Trofasthet handler om kontiunitet, av og til på tross a…
  continue reading
 
Denne prekenen avslutter temaserien om bønnen tilknyttet "Herrens bønn". "For riket er ditt og makten og æren i evighet" er en statement. Jesus bruker de samme ordene i det vi kjenner som misjonsbefalingen: "Jeg har fått all makt i himmel og på jord, gå derfor!" De siste ordene Jesus sier til sine disipler henger sammen med det siste menigheten sie…
  continue reading
 
Livet er en kamp. Det finnes fristelser og det finnes ondskap, det er ingen hemmelighet. Hvordan skal vi da møte det? Det handler om utholdenhet; nøkkelen til utholdenhet er lidenskap; nøkkelen til lidenskap er hensikt; og nøkkelen til hensikt, er perspektiv. Syvende bønn i "Herrens bønn" handler til syvende og sist om vårt forhold til Gud. Prekene…
  continue reading
 
I den sjette bønnen i "Herrens bønn" ber vi vår Far om tilgivelse, og vi forplikter oss til å tilgi andre. Hva vil det si å tilgi? Må alt tilgis, eller finnes det hendelser som er utilgivelige? Og hvilken funksjon har bønn i denne sammenhengen? Dagens predikant er Nadine Vaagen, prostiprest i Sandnes.…
  continue reading
 
Vi fortsetter undervisningen tilknyttet bønnene i "Herrens bønn". Vi har et språk for når vi har lyst på mat, “Jeg er sulten”. Vi har også fått et språk for å stille en annen sult også: “Gi oss i dag vårt daglige brød”. Hva kan dette daglige brødet være? Hvorfor er det så viktig? Fortellingene om Jesus som viser seg for disiplene har noe felles. Je…
  continue reading
 
Noe gjør vi fordi vi vil, noe gjør vi fordi andre vil. Noe gjør vi fordi vi har nytte av det, noe fordi det får bedre konsekvenser for andre. Hva er egentlig Guds vilje? Hva ber du om når du ber "La viljen din skje på jorden slik som i himmelen?" I denne prekenen reflekterer Torstein over Guds vilje, og hvorfor Jesus må ha hatt både en guddommelig …
  continue reading
 
Foreningen mellom himmel og jord er det hele bibelfortellingen handler om. Derfor holder ikke Jesus seg i trygge områder. Hvorfor gjør vi det, da, egentlig? Tredje bønn i Herrens bønn, “La riket ditt komme”, er en bønn med konsekvenser. Det er en stadig påminnelse om at Guds rike må bes fram, det må kroppsliggjøres gjennom vi som tror at det er mul…
  continue reading
 
Hvis noen har brukt navnet ditt da du var i rommet, handler det om påkallelse og tilstedeværelse. I andre bønn av "Vår Far" fusjoneres det absolutt trivielle og allmenne (NAVN) med det absolutt atskilte og opphøyde (HELLIG). Gud har et navn, og han er tilstede der vi påkaller han. Derfor ber vi: La navnet ditt helliges, "Kom og la oss få se hvem du…
  continue reading
 
Bønn er selve pusten i et kristent liv. Stopper bønnen kan det få alvorlige konsekvenser for troen. Derfor trenger vi å styrke våre erfaringer ved bønn, som enkeltpersoner og som fellesskap. Disiplene ba Jesus "Lær oss å be!", og han lærte oss "Herrens bønn", et rammeverk for bønnelivet med 8 enkeltstøende bønner. Den første bønnen "Vår Far i himme…
  continue reading
 
Her finner du prekenen fra Allehelgensdag 2023. Utgangspunktet er nest siste episode av The Chosen sesong 3 og Matteus 11, der Johannes spør Jesus "Er du den som skal komme?" Dette spørsmålet syns passer godt på allehelgen, dagen for å minnes de som har gått foran, våre kjære som ikke er her mer. Sorgen, fortvilelsen og tvilen kan få oss til å spør…
  continue reading
 
Hvem sier nei til en invitasjon? Jesu lignelse om det store gjestebudet (Luk 14) og helbredelsen av den døvstumme (Mark 7) setter rammen for dagens preken. Det er ikke bare gaven som koster. Det kan koste å invitere også. Og det kan koste å gi et svar. Når Jesus inviterer til fest, så er det en ting som står i veien for de fleste. OBS! I bildet om …
  continue reading
 
Hva er grunnen til at du ønsker mer lagringsplass? På hardisken, på telefonen, i garasjen eller på hytta? Er det ikke bedre å utnytte lagringsplassen du allerede har? Kanskje du hadde en tanke om at hvis jeg bare finner et sted å lagre dette, kan jeg ta vare på det. For til slutt å oppleve at mer plass til lagring, bare fører til mer å holde orden …
  continue reading
 
Hvem er Jesus når dagene ikke er hverdag, men et mas og et kav? "Kom til meg alle dere som har tretthetsbrudd, alle dere som opplever knekkpunkter, og jeg vil gi dere hvile." Eller? Etterfølgelse av Jesus - det var ikke ment å være stress eller mas. Min byrde er lett, sier Jesus. Hvordan? Prekenen tar utgangspunkt i Matteus 11,28-30.…
  continue reading
 
Det er lite nåde om dagen. I hverdagen kan det være fint å gi seg selv litt nåde. Men har du tenkt over at det er Jesu nåde du trenger? Jesus starter hele sin gjerning med å proklamere "et nådens år". Men vet vi hva nåde er før vi trenger det? Og, er det slik at vi heller leter etter mening enn å gripe tak i nåden? Hør sokneprest Torstein Eidem Nor…
  continue reading
 
Vi kan oppleve ikke å ha ord på alt vi erfarer. Kan Bibelen hjelpe oss? Sammen med menighetspedagog Elise Sviland tar sokneprest Torstein Eidem Nordal oss med gjennom 7 ulike fortellinger fra Bibelen: Vi møter 7 damer i 7 erfaringer: skyld, skam, frykt, avsky, sinne, sorg og glede.By Bogafjell kirke
  continue reading
 
Tittelen er ikke rettet til søndagens tale, men Bergprekenen, Jesu programavtale. Matteus lukker Bergprekenen ved å sitere Jesu lignelse om de to husbyggerne. Tømmermannen Jesus gjør sitt ord gjeldende for om huset blir stående, eller ikke. Og som veimarkeringer på en fjelltur legger Matteus ut tråder for å få tilhørerne til å følge Veien. Vi har o…
  continue reading
 
I barnedåpen sier vi at barna er "Guds barn". Når vi ber Herrens bønn, sier vi "Vår Far". Når Paulus skriver til menighetene, kaller ham dem "søsken". Vi er en familie, vi har kristne brødre og søstre over hele verden. Bare i vår egen menighet har vi ulik alder, bakgrunn og interesser. Det er troen som samler oss som en storfamilie. Når var sist du…
  continue reading
 
Den store fortellingen er Guds fortelling. Det er historien om skapelse, frelse og gjenopprettelse. I den store fortellingen er du inkludert. Gud har skapt deg, frelst deg og ønsker å utruste deg til all god gjerning. Bibelens fortellinger har blitt lest og tolket i flere tusen år. Det er forskjellige måter å fortelle historien på, men for kirken e…
  continue reading
 
Gud har skapt oss ulike og gitt oss forskjellige gaver. Han vil at vi skal jobbe sammen i enhet og bygge kirken, som er Kristi kropp. Til dette uttrykker Paulus det vi definerer som den femfoldige utrustningen (Ef 4,7; 11-13) Jesus har gitt disse gavene til hver enkelt av oss. Jesus var ikledd alle utrustningene Kol 2,3 Vi kan kjenne om utrustninge…
  continue reading
 
Alle kan lede noen andre. Enten i venneflokken, i familien, gjennom yrkesliv eller personlige interesser kan vi havne i situasjoner der vi må ta ledelsen. Jesus hadde sine måter å lede på. Forrige samling leste vi Lukas 10,1-12 Her kan vi lese hvordan Jesus inviterer disiplene til å være en del av hansnoppdrag. Han kontrollerer ikke, men sender dem…
  continue reading
 
Sokneprest Torstein tar her utgangspunkt i Lukas 10,1-12 der Jesus sender ut sine disipler to og to. Historien forteller oss viktige prinsipper i oppdraget kirken - og alle kristne - har fått, å fortelle de gode nyhetene: 1. Det er Jesus som sender 2. Bønnog utfoldelse hører sammen 3. Du er ikke sendt alene 4) Jesus sender oss til fredens mennesker…
  continue reading
 
Misjon er en del av Guds vesen, det er slik han er. Og han har kalt oss til "å gjøre disipler" mens vi gjør alt det andre som vi pleier å gjøre til daglig i vår hverdag. Midt i dette er det et løfte, at Jesus skal være med alle dager. Dette er andre preken om vårens tema "Agenda1: Et liv i fellesskap og etterfølgelse", og innsettelsesprekenen til k…
  continue reading
 
Det begynner med Guds kjærlighet. Det kan være vanskelig, særlig hvis du opplever at du ikke legger merke til den. Torstein stiller seg ved døpefonten med en tørr svamp, den kan bare gi hvis den hele tiden er nær kilden. Og i bunnen av oss kan det ligge mye som tynger. Men lar vi oss fylle med Guds kjærlighet, kan det komme til overflaten og bli ta…
  continue reading
 
Tradisjonen har gitt de vise menn et antall, tre navn og utallige varianter av opprinnelsessted og yrker. Gull, røkelse og myrra. Det er gavene de bringer til Jesus. Hva er ditt? På Kristi forklaringsdag reflekterer Torstein over betydningen av gavene, hvilke symbolverdi de har og hva de kan fortelle om hvem Jesus er. Og, hva kan de fortelle om fel…
  continue reading
 
I denne prekenen reflekterer Torstein over Ordet som ble mennesket og Lyset som skinner i mørket, med utgangspunkt i evangeliet etter Johannes 1,1-9. Til alle tider har mennesker knyttet seg sammen gjennom ord, høytider og tradisjoner. Dette har skjedd for at vi skal holde sammen med hverandre, med fortiden og være tilknyttet vårt opphav. Men likev…
  continue reading
 
"Lær oss å be" sa disiplene til Jesus. Torstein tar utgangspunkt i sin barndoms slalåmbakke i Nordbygda. Der var det en tauheis som ble drevet av et aggregat. For å komme til toppen kunne du enten klamre deg fast så det verket i armene, eller du kunne feste deg fast med en T-krok. I prekenen snakker Torstein om et bønneliv som kan festes til T-krok…
  continue reading
 
"Herre hadde du vært her, var min bror ikke død!" sier Marta til Jesus. Det kan være lett å klandre Gud for døden. Sigve Ims reflekterer over Johannes 11,17-44, da Jesus trøster Marta og Maria over tapet over broren Lasarus, og vekker ham opp fra de døde. Hva er det viktigste kirka kan fortelle til verden om døden og det evige livet?…
  continue reading
 
Jesus vil alltid vise oss mer. Da han tok vennene med seg på et høyt fjell, ble han forvandlet foran øyene på dem (Markus 9,2-13). Peter responderte med et ønske om å bygge hytter (eg. 'telt', gr. "skænæs"). Hender det noen ganger du ønsker å respondere kreativt de gangene Gud oppleves nær? Hva kan vi gjøre med kreativiteten vår slik at den kan bli…
  continue reading
 
Fortellingen om den barmhjertige samaritanen forteller oss noe om blikket vi skal ha for hverandre, både våre venner og uvenner. Det delende trosspråket, eller diakonien, er kirkens hender og føtter, ører og øyne. Med våre sanser kan vi se hva som trengs og hvem som trenger oss. Vårt trosspråk kan vi øve oss i. Det er byprestene i Sandnes ved Øyvin…
  continue reading
 
Bibelen er tydelig på at hjertet vårt skal være fylt med kjærlighet, og at vår lengsel skal rettes mot Gud. Men hva har hodet med troen å gjøre? Jesus sier at vi skal elske Herren vår Gud med all vår forstand, og Paulus ber om at menigheten skal være fylt av kunnskap, visdom og innsikt. Kan troen være noe vi kan tenke før vi føler det?…
  continue reading
 
I semesterets tema "På dypet" reflekterer Torstein over hvor Gud er når vi lider. Bibelen er full av vers om lidelse, der Gud ser den som lider. Hvordan kan vi tro på det når vi ikke erfarer det? Er løsningen å trekke seg tilbake, fornekte lidelsen eller lete etter mening? Det finnes ikke alltid mening, men det finnes alltid nåde. Talen tar utgangs…
  continue reading
 
Påvirkes ditt åndelige liv av skjønnheten i kunsten eller naturen? Hvor leter vi etter identitet? Nå befinner vi oss virkelig «På dypet» midt i semesterets aktuelle tema. Denne høsten skal vi i smågrupper og undervisning reflektere sammen over «Hvor og hvordan Gud møter meg». Vi begynner i begynnelsen. Gud møter meg i skaperverket. Men spørsmålet e…
  continue reading
 
Sommeren er på hell. Strandlivet er friskt i minne. Nå inviteres vi enda lengre ut, på dypet. Bli med på Torsteins refleksjoner omkring historien der Jesus møter Peter på dypet. Vi kan ikke velge storm, men vi kan velge innstilling. Kjenner vi Jesus igjen - stormen? Og hører vi hva han sier til oss?By Bogafjell kirke
  continue reading
 
Den første pinsedag satte startskuddet for kirka som har spredt seg til hele verden. Vi leser om ildtunger som ble sendt over disiplene, og vi bruker ofte ild eller flamme som symbolet for Den hellige Ånd. Hvorfor er det slik? Hva var det Den hellige Ånd tilførte? Og hvordan kan du holde flammen ved like? Lytt til Karoline Ramsdal sin preken over p…
  continue reading
 
Når vi ser oss sjøl i speilet, ser vi speilvendt. Når Jesus forkynner Guds rike, kan vi oppleve det som selvmotsigelser. Men det vi opplever gåtefullt og motsigende, det bruker Gud. Vi hører gjerne det blir sagt "Du er god nok som du er". Men stopper Jesus der? Er det ikke mer? Hør Torstein avslutte prekenserien fra The Chosen, og bli med å reflekt…
  continue reading
 
Jeg kjenner ikke din far. Kanskje du ikke gjør det selv heller? Det kan godt hende vi må gjennom noen barrierer sammen før du kan i det hele tatt begynne å tenke på Gud som far, be til Gud som far, oppleve Gud som far. Det var Jesus som lærte oss at vi kan kalle Gud "Vår far". Ved unnfangelsen er du skapt, ved troen født på nytt. Kanskje ikke pappa…
  continue reading
 
Av og til skjer det noe som gjør at en preken må skrives helt på nytt. Slik var det med denne prekenen. Krigen i Ukraina utviklet seg på en måtte som gjorde det nødvendig å legge jubileumsprekenen i skuffen. Selv har jeg hatt gleden av å undervise prestestudenter fra mange kirkesamfunn på et teologisk fakultet i Kyiv, som nå er evakuert etter russe…
  continue reading
 
Vår gjennomgang av The Chosen sesong 2, har ført oss til episode 4. Prostiprest i Sandnes Sigve Ims tar utgangspunkt Johannes 5, 1 - 15. Talen har som hovedtema "Jesus som reiser opp". Han reiser opp mannen som hadde vært sjuk i 13870 dager. Jesus reiser opp oss som er trøtte etter drøyt 700 dager med pandemi (og nå krig i Ukraina). Jesus tar initi…
  continue reading
 
I denne episoden hører du først menighetspedagog Kristin Eide fra gudstjenesten kl.11, om hvordan Natanael fikk se at Jesus så ham og kunne bruke nettopp ham. Altså kan Jesus bruke deg! Dette løfter kirkemusiker Sonja Thingbø fram på Refill senere på kvelden. Hun forteller hvordan vi kan løfte blikket og møte Jesu nåde. Da kan det vi gjør skje i ta…
  continue reading
 
Loading …

Quick Reference Guide