Best Ikaw podcasts we could find (Updated May 2019)
Related podcasts: Florante Kristyano Bakit Philippine Laura Poetry Muslim Islamic Arts Books Religion Education  
Ikaw public [search 0]
×
Join millions of Player FM users today to get Ikaw news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the podcast app that refuses to compromise … it's free and easy.
Podcast smarter! Player FM is free and easy.
show episodes
 
Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng Islam at kaibahan nito sa kristyanismo; isang maliwanag na pagpapaliwanag at sa katanggap-tanggap na paraan
 
K
Kay Celia
Daily+
 
Kay Celia is the Dedication of Francisco Balagtas in the Florante at Laura in 22 stanzas.
 
Loading …
show series
 
KC-1 Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibdibBy rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-22 Ikaw na bulaklak niring dilidili, Celiang sagisag mo'y ang eMe A eRe sa Birheng mag-ina'y ipamintakasi ang tapat mong lingkod na si eFe Be.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-21 Ahon sa dalata't pampang na nagligid, tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma'y mapatid, tapat na pagsinta'y hangad na lumawig.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-20 Masasayang Nimfas sa lawa ng Bai, Sirenas, ang tinig ay kawili-wili, kayo ngayo'y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-19 Kung kasadlakan man ng pula't pag-ayop tubo ko'y dakila sa puhunang pagod; kung binabasa mo'y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-18 Ito'y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak; tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-17 Celia talastas ko't malabis na umid mangmang ang musa ko't malumbay ang tinig; di kinabahagya kung hindi malait, palaring dinggin mo ang tainga't isip.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-16 Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo, O nalayong tuwa ang siyang umakay na ako'y tumula, awitin ang buhay ng isang naaba.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-15 Bakit baga noong kami'y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka'y aking kamatayan, sa puso ko Celia'y di ka mapaparam.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-10 Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makatang Ilog na kinalagian; binabakas ko rin sa masayang do'ngan, yapak ng paa mo sa batong tuntungan.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-9 Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik sa buntunghininga nang ikaw'y may sakit, himutok ko noo'y inaaring langit, paraiso naman ang may-tulong silid.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-11 Nagbabalik mandi't parang hinahanap dito ang panahong masayang lumipas: na kung maliligo'y sa tubig aagap, nang hindi abutin ng tabsing sa dagat.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-12 Parang naririnig ang lagi mong wika "Tatlong araw na di nagtatanaw-tama," at sinasagot ko ng sabing may tuwa "Sa isa katao'y marami ang handa."By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-13 Anupa nga't walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwang kumupas; sa kagugunita, luha'y lalagaslas, sabay ang taghoy kong "O, nasawing palad!"By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-14 Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami'y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit?By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-8 Di mamakailang mupo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan natin; sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sinta'y aking inaaliw.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-6 Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin, at di mananakaw magpahanggang libing.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-7 Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansanga't nayong iyong niyapakan; sa ilog Beata't Hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-5 Ngayong namamanglaw sa pangungulila, ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa, nagdaang panaho'y inaalaala, sa iyong larawa'y ninitang ginhawa.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-3 Makaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin? kaniyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil?By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-2 Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan; ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
KC-4 Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang matira kundi ang pag-ibig, tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip.By rizalist@gmail.com (Dean Bocobo).
 
Google login Twitter login Classic login