Best Katika podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Religion Education Islamic Ramadhani Uislam Mwezi Hukumu Jihadi Baada Waislam Njia Swala Dini Mungu Yake Umuhimu Swaumu Adabu Mtume Ramadhan  
Katika public [search 0]
show episodes
 
U
Umoja Katika Uisilamu
Daily+
 
Mada hii inazungumzia umoja na mshikamano katika dini na faida zake.
 
U
Uzushi Katika Dini (Bidaa)
Daily+
 
Mada hii inazungumzia uzushi katika dini athari zake na hukumuzake.
 
K
Kudum Katika Mema
Daily+
 
Mada hii nazungumzia umuhimu wa kufanya ibada na mambo mema katika muda wote wa uhai
 
H
Hukumu Za Talaka Katika Uislam
 
Darasa hili inazungumzia hukumu ya talaka katika uislam,na lengo la kuoana,na makosa ya wanandoa katika ndoa zao.
 
K
Kisimamo Katika Ramadhani
Daily+
 
Mada hii inazungumzia qiyamu layli,ubora wake na namna ya kuswali,na ulazima wa kuwali kisimamo cha usiku.
 
U
Uongozi Katika Uislam
Daily+
 
Mada hii inazungumzia uongozi katika uislam,na umuhimu wa uongozi,na matatizo ya misikitini na tasisi za kislam,na dalili ambazo zimekuja kuzungumzia uongozi,mifano hai ya uongozi na umuhimu wake
 
S
Sharti Za Walii Katika Ndoa
Daily+
 
Mada hii inazunguzia Sharti za Walii katka ndoa,katika yalio zungumzwa:Sharti za walii,na Umuhumu wa kuheshimu Ndoa,na wanavyo takiwa wawe wanandoa.
 
U
Ushindi Katika Mwezi Wa Ramadhani
Daily+
 
Mada hii inazungumzia yanayo letwa na mwzi wa ramadhani,na ushindi ulio patikana katika mwezi wa ramadhani,na yanayo paswa kufanywa katika mwezi wa ramadhani,na sharti ya ushindi.
 
H
Heshima Ya Waislam Katika Quraan
Daily+
 
Mada hii inazungumzia heshima ya waislam katika quraan na sababu za kudhofika umma wa kiislam na kuamsha nafsi za waislam na kutambuwa kua uisilam ndio dini ya haqi.
 
S
Sababu Za Kutofautiana Katika Dini
Daily+
 
Mada hii inazungumzia sababu za kutofautiyana na tiba sahihi ya kutofautiyana pia imezungumzia athari mbaya za kutofautiyana.
 
U
Umuhimu Wa Hisba Katika Uislam
Daily+
 
Mada hii inazungumzia umuhimu wa hisba katika uislam,maana yake na uwajibu wa hisba na mfano wa hisba katika wakati wa mtume.
 
H
Hukumu Ya Kuishi Katika Miji Ya Makafiri
 
Mada hii inazungumzia hukumu ya kuishi katika miji ya kikafiri na mwongozo kamili kuhusu mambo yanayo takiwa kuyafanya mwislam.
 
U
Umuhimu Wa Afya Katika Maisha Yetu
Daily+
 
Mada hii inazungumzia umuhimu wa afya katika maisha yetu na mambo yanayo haribu afya zetu nay ale yanayo imarisha afya zetu.
 
M
Matendo Mazuri Katika Mwezi Wa Ramadhani
 
Mada hii inazungumzia thamani ya matendo mema yanayo fanyika katika mwezi mtukufu wa ramadhani.
 
K
Kuthibiti Katika Ibada Baada Ya Ramadhan
 
Mada hii imezungumzia mbinu za iblisi katika kuwapoteza watu,na sababu zinazo msaidia mtu kuwa katika ibada baada ya ramadhan.
 
M
Mambo Yanayo Patikana Katika Mwezi Wa Ramadhani
 
Mada hii inazungumzia mambo yaliomo katika ramadhani,na mambo yanayo takiwa kabla ya ramadhani,na yanao paswa kwa muislam baada ya kuonekanwa kwa mwezi,na uharamu wa kufunga siku ya shaka.
 
M
Mvurugiko Wa Madili Katika Nyumba Za Waislam
 
Mada hii inazungumzia mmomonyoko na mvurugiko wa maadili katika nyumba za waislam, na uwajibu wa kujifunza kwa mtume alayhi salam.
 
D
Duaa Katika Usiku Wa Laylatul-Qadr
Daily+
 
Mada hii inazungumzia tafsiri ya suratul qadri na kueleza ibada kubwa aliyokuwa akifanya mtume (s.a.w)na fadhila za kusimama kuitafuta laylatul qadri,na yanayo semwa katika usiku wa laylatul qadri.
 
M
Misingi Bora Ya Malezi Ya Watoto Katika Uislam
 
Mada hii inazungumzia misingi bora ya malezi ya mtoto katika uislam,tangu hajazaliwa mtoto,pia imezungumzia matatizo ya malezi na ufumbuzi wake.
 
S
Sampuli Za Jihadi Katika Njia Ya Mwenyezi Mungu
 
Mada hii inazungumzia aina za jihadi,akasema shekh kuwa jihadi ina aina mbili :Jihadiya kujitetea, na Jihadi ya ilio tangazwa na Kiongozi.
 
M
Msimamo Wa Uislam Kuhusu Jihadi Katika Njia Ya Allah
 
Mada hii inazungumzia msimamo wa Uislam kuhusu kuhusu kupigana Jihadi katika njia ya Allah, na upambanuzi wake, na tatizo la waislam wengi kuto fatilia mambo kwa kina, na madhara ya Hamasa.
 
U
Uhakika Wa Nabii Issa Katika Qura’n Na Injili
 
Mada hii inazunguzia uhakika wa Nabii Issa ndani ya Qur’an tukufu, na katika Biblia, na sababu ya kupandishwa Mbinguni.
 
T
Thamani ya swala ya Alfajiri katika mwezi wa Ramadhani
 
Mada hii inazungumzia thamani ya swala ya Alfajiri katika Jamaa katika mwezi wa ramadhani,na namna ambavyo zinavyo zidishwa thawabu za swala ya alfajiri.
 
U
Utata Katika Maswala Ya Jihadi Na Majibu Yake
 
Mada hii inazungumzia: Daraja za jihadi, ni wakati gani jihadi inakuwa ni lazima, vievile inazungumzia maneno ya wanachuoni kuhusu jihadi.
 
M
Miongoni Mwa Hukumu Za Kisheria Katika Twahara Na Swala
 
Muhadhara huu unazungumzia namna ya kutawadha,na kuoga,na kutayamamu,kupaka juu ya khofu,na jinsi ya kutawadha mgonjwa.pia namna ya kuswali,yanayo chukiza katika swala,na yanayo batilisha swala,na sijda ya kusahau,na hukumu ya mtu asie swali.
 
W
Wajibu Wa Kumtii Mtume S.A.W, Na Kulazimika Kuwa Katika Jamaa Ya Waislamu
 
Mada hii inazungumzia mambo yafuatayo: umuhimu wa kuwatii viongozi, fitina za zama za mwisho na maana halisi ya jamaa.
 
A
AWR Swahili / Kiswahili / لغة سواحلية
 
Daily Swahili radio programs from Adventist World Radio - Karibu katika matangazo ya kiswahili ya Redio ya Waadventista Ulimwenguni
 
C
China machoni mwetu
Weekly+
 
Mambo wanayofanya wachina katika maisha ya kila siku, yanayohusu wachina wa kawaida, na yale yanayofuatiliwa na watu wa kawaida katika jamii.
 
N
Noa Bongo - Afya na Masuala ya Jamii
 
Vipindi vyetu vinajaribu kuwahamasisha wasikilizaji wetu vinazungumzia masuala ya afya katika jamii
 
U
Ubora Wa Kupatikana Miezi Mitukufu
Daily+
 
Khutba hii inazungumzia miezi mitukufu na cheo chake na utukufu wake katika uislam.
 
N
Noa Bongo – Uchumi na Mazingira
 
Katika mfululizo wa vipindi vyetu utapata fursa ya kujifunza kuhusu masuala ya uchumi na biashara pamoja na mazingira.
 
M
Mtazamo Wako Kwa Yaliyojiri Wiki Hii
 
Makala yanayochambua masuala na matukio mbalimbali yaliyotokea kwenye jamii kwa wiki nzima kwa kina, yanatoa fursa kwa msikilizaji kueleza hisia na mtazamo wake juu ya masuala yanayoendelea kutokea iwe ni katika uga wa uchumi na siasa duniani kote.
 
A
Adabu Za Kusalimiana
Daily+
 
Mada hii inazunguzia adabu na umuhimu wa salam katika uislam
 
A
Adabu Za Mazungumzo
Daily+
 
Mada hii inazungumzia adabu za kuzungumza katika uislam.
 
N
Neno @ttb.twr.org/swahili
Daily
 
Maelezo - Neno ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mafundisho ya biblia nzima ya Thru The Bible. Mfululizo wa mafundisho haya kwanza yaliandaliwa na Dkt. J. Vernon McGee na kutafsiriwa kwa lugha zaidi ya mia moja na kabila. mafundisho hayo yakusudiwa kuwa ya dakika 30 kwenye radio ambayo kwa mpangilio maalum humwezesha msikilizaji kujifunza Biblia nzima. Sasa ujumbe ndizo twakusilishia kwenye mtandao. Twashukuru kwamba umeanza kujifunza mengi zaidi katika Neno la Mungu kwa njia ya ujumbe hiz ...
 
F
Funga Ni Hikima Na Siri Nyingi
Daily+
 
Mada hii inazungumzia hikima mbalimbali za funga na siri mbalimbali,na mambo mengi yaliyomo katika ramadhani,na sifa za watu wema katika swaumu.
 
Z
Zifahamu Fadhila Hizi
Daily+
 
Mada hii inazungumzia thamani ya undugu katika uislam na umuhimu wa kuwaandaa vijana kwaajili ya badae pia mada inazungumzia umuhimu wa swala ya Alfajri katika maisha yetu.
 
U
Udhaifu Na Ucha Mungu
Daily+
 
Mada hii inazunguzia namna ya kuutumia udhaifu katika kuupata ucha Mungu
 
D
Dhana Mbaya Ni Maradhi Ya Moyo
 
Mada hii inazunguzia maradhi ya moyo, na katika maradhi makubwa ya moyo ni dhana mbaya.
 
H
Hijja Ya Mtume Amani Iwe Juu Yake
Daily+
 
Mada hii inazungumzia hija ya mtume alayhi salaam na mambo ambayo yalio watokea wanawake ambao wako katika ibada ya hija kama kupatwa na hedhi kama ilivyo mtokea mke wa mtume mamaetu aisha.
 
H
Hukumu Ya Kulipa Swaumu Ya Ramadhan
Daily+
 
Mada hii inazungumzia hukumu za kulipa swaumu ambazo zilizo mpita muislam katika mwezi mtukufu wa ramadhani
 
J
Jifunze Kijapani - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
Shirika pekee la utangazaji la umma nchini Japani NHK, hutoa bure mafunzo haya yanayoaminika kwa huduma ya podcast. Unaweza kuanza kujifunza kwa urahisi sarufi ya msingi na misamiati kwa kusikiliza simulizi za Anna, anayejifunza Kijapani katika chuo kikuu kimoja jijini Tokyo.nhk.jp/lesson
 
U
Uhatari Wa Kumshirisha Mwenyezimungu
 
Mada hii inazungumzia mambo ambayo unapoyafanya unatoka katika uislam nayo niushirikina.
 
K
Kuiendea Fitnah
Daily+
 
Mada hii inazungumzia fitna zilizoenea katika zama na namna ya kijiepusha.
 
H
Hali Ya Waislam Baada Ya Ramadhani
Daily+
 
Mada hii inazungumzia hali ya waislam baada ya ramadhani na jinsi wanavyo gawika katika mafungu tofauti.
 
U
Umuhimu Wa Elimu
Daily+
 
Mada hii inazungumzia umuhimu wa elimu ya dini na kubainisha haki ya mtoto katika kumsomesha elimu ya dini,na majukumu ya wazazi kwa watoto,khatari ya kusoma katika mashule ya kikafiri.
 
U
Utukufu Wa Swaumu
Daily+
 
Mada hii inazungumzia utukufu wa swaumu katika fidia za makosa mbalimbali,na maajabu ya pepo ya wafungaji(arayaan).
 
H
Haki Za Mume Na Mke
Daily+
 
Mada hii inazungumzia haki za mume na haki za mke katika maisha yandoa kwamtizamo wa sheria ya kiislam.
 
N
Nini Baada Ya Ramadha
Daily+
 
Khutba hii inazungumzia namna ambavyo anatakiwa kuwa muislam baada ya ramadhani,na hali ya waislam katika ukanda wa gaza.
 
N
Nyumba ya Sanaa
Monthly+
 
Nyumba ya Sanaa ni Makala ya Utamaduni ambayo inatoa fursa kwa wasanii na wadau wa sanaa kuwasilisha maoni yao kwa ajili ya maendeleo ya kweli ya Afrika na dunia kwa ujumla, tukiwa na lengo la kudumisha na kuendeleza tamaduni nzuri katika mwingiliano wa tamaduni uliopo, tukizingatia maisha ya kisasa na utandawazi kwa ujumla.
 
Loading …
show series
 
Uganda kwa mara nyingine, imefanya vibaya katika mashindano ya CHAN inayoendelea nchini Morocco. Aliyewahi kuwa Naibu kocha wa timu ya taifa ya Uganda Cranes Jackson Mayanja amesema, Shirikisho la soka nchini lilifanya kosa kwa kumpa kocha mpya kikosi hicho wiki moja kuelekea michuano hii.
 
Mataifa matano yanayounda ukanda wa Sahel Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger na Chad yamekutana Mjini Paris nchini Ufaransa kujadili harakati za kukabiliana na makundi ya kigaidi katika ukanda wa Sahel, Afrika Magharibi.Mwandishi wetu Fredrick Nwaka amewauliza wasikilizaji wetu na wametoa maoni yao ikiwa harakati hizo zitafaulu katika jitiha ...…
 
Tanzania ni mojawapo ya mataifa ya Afrika Mashariki ambayo yameweka mikakati ya kuimarika zaidi katika mchezo wa riadha ili kushindana na mataifa jirani ya Kenya, Uganda na Ethiopia. Tunathmini hali ya mchezo wa riadha nchini Tanzania.
 
Mabingwa watetezi wa taji la Shirikisho katika mchezo wa soka nchini Tanzania, Simba FC wameondolewa katika mashindano hayo na pamoja na klabu nyingine ya Azam FC. Matokeo haya yamesababisha uongozi wa Simba, kumfuta kazi kocha Joseph Omog raia wa Cameroon.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login