Best Kitaaba podcasts we could find (Updated July 2018)
Related podcasts: Guutuu) (kitaaba Islamic Religion Education Sahiiha Sunana Bukhaarii Ibnumaajah (musxalahaa) Hadiisaa Hundee Barnoota Beyquunaa Daawu Abii Muslim  
Kitaaba public [search 0]
show episodes
 
Sagantaan tun kitaaba sahiiha bukhaarii guutuu uf keessaa qabdi,kitaabni kun hadiisota sahiiha barnoota islaamaa guututti ufkeysaa qaban kumoota heddu uf keessatti hammata.sadarkaa guddaa isaatiif ’’irra caalaa kitaabaa eega kitaaba rabbiitii’’ jedhamee moggaafame.
 
Sagantaan tun kitaaba sahiiha muslim guutuu uf keessaa qabdi,kitaabni kun hadiisota sahiiha barnoota islaamaa guututti ufkeysaa qaban kumoota heddu uf keessatti hammata.
 
Sagantaan tun kitaaba ibnu maajah kan hangafoota kitaabban hadiisaarraa tahe guutuu uf keessaa qabdi hadiisa4341qabdi.kitaabni kun barnoota islaama hunda waltti qabata, sadarkaan isaa guddaadha.
 
Sagantaan kun irra caalaa kitaabban hadiisaa keessaa tokko kan tahe kitaaba sunana abuu daawud guutuu uf keessaa qaba.Hadiisota 5274 kan qooda 219 taa’e uf keessaa qaba.
 
Qophiin kun akkataa hundee hadiisaa (musxalaha) ittiin hadiisa sahiihaa fii da’iifa (jabaa fii laafaa) ittin adda baafatan nama barsiisa.
 
Loading …
show series
 
Google login Twitter login Classic login