show episodes
 
Fàilte do ar pod-craoladh ùr, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na seanchaidhean is bàrd as fheàrr ann an Alba. Bu toil le Fòram Sgeulachdan na h-Alba taing a thoirt do Chomhairle nan Leabhraichean agus Bòrd na Gàidhlig airson an taic agus maoineachadh airson a’ phròiseact seo. Riochdaire agus Deasaiche: Mark Gallie Preasantair: Ruairidh Greumach Deasaiche: Fiona NicDhùghaill Pròiseact taic: Mi ...
 
The professional storytellers at StoryLink Radio, known as Seanchaí, are committed to bringing stories to Life through the spoken word as in traditional oral storytelling. We present stories of many genres... Ancient Myths and Legends, short stories, full length novels, science fiction and high fantasy, philosophy, traditions, drama, fiction, non-fiction, romance, theatre, ghosts & haunts, suspense, stories of the strange, and more! Our stories may be drawn from contemporary sources, or from ...
 
Loading …
show series
 
Seo dhuibh sgeulachd pearsanta air a h-innse le Ruairidh Greumach às an Eilean Sgitheanach. 's ann mu dheidhinn aon de na sinnsearan aig Ruairidh a th' ann, Aonghas MacMhaolain à Leòdhas, a bha na shaighdear anns a' Chiad Chogadh Mòr. Choisinn Aonghas tòrr chliù airson a ghaisgeachd tron a' chogadh is choisinn e an tiotal An Gaisgeach Bhuzancy bhon…
 
Dàna-Thursan ri Aibideil nan Craobhan – Adventures with the Gaelic Tree Alphabet Tha an Gille Dubh/Glèidheadair na Coille cho dubhach is e ag ionndrainn nan craobhan is a chuideachd a chaidh am fuadachadh, gu bheil e air a dhachaigh anns a’ choille a thrèigsinn gus suidhe na aonar air barr beinne, a’ fàgail nan àilleagan uile aige aig Sìne, airson …
 
Seo dhuibh sgeulachd eachdraidheil à Èirinn air a h-innse le Marcas Mac an Tuairneir. Bha long Frangach, an Leon XIII, a' seòladh eadar Portland is Corcaigh is chaidh a bhriseadh air na creagan faisg air Caoilte nuair a thàinig stoirm uabhasach. Cluinnear mun oidhirp ghaisgeil a rinn muinntir Chaoilte gus na seòlaidearan Frangach a shabhladh. This …
 
Seo dhuibh dà sgeulachd èibhinn a chruthaich Tormod Mac'illeEathain, nach maireann, air an innse le Ruairidh Gray à Uibhist a Deas. 's e 'A' Bhean-Uasal NicÌomhair à Cnoc an t-Soluis air a' Bhac' tiotal a' chiad sgeulachd, sgeulachd mu dheidhinn ban-Leòdhasach a tha a' siubhal gu Tibet gus coinneachadh ri cuideigin sònraichte. Agus 's e 'Cladh Hàll…
 
Fàilte do Sgeul is Seanchas, pod-craoladh ùr bho Fòram Sgeulachdan na h-Alba (TRACS) far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba. Am mìos seo, cluinnidh sinn bho Ruairidh Mac'illeathain à Inbhir Nis leis an sgeulachd, An t-Iasg Òir. Bha Màrta…
 
READ ALONG WITH STORY AT: www.StoryLinkRadio.com “Love may be eternal, but Lovers are mortal…Aren’t they??” Some restless spirits do not depart in peace because they cannot—or will not! Perhaps it is unfinished business that detains them, a bargain made, a promise unfulfilled. Perhaps a desperate yearning, their own or another’s, that knots that ot…
 
READ ALONG WITH STORY AT: www.StoryLinkRadio.com "The Monster Demands A Mate!" After recovering from injuries sustained in the mob attack upon himself and his creation, Dr. Frankenstein falls under the control of his former mentor, Dr. Pretorius, who insists the now-chastened doctor resume his experiments in creating new life. Meanwhile, the Monste…
 
READ ALONG WITH STORY AT: www.StoryLinkRadio.com Winter Dreams is a short story of love, friendship, and betrayaL. Middle-class Dexter Green has big dreams—to one day be as elite as the “old-money” families he works for each day as a golf caddy. When Dexter returns to the golf club as the guest of the men he once caddied for, he meets his undoing i…
 
READ ALONG WITH STORY AT: www.StoryLinkRadio.com The owners of Harrowby Hall had done their utmost to rid themselves of the damp and dewy lady who rose up out of the best bedroom floor at midnight, but without avail. They had tried stopping the clock, so that the ghost would not know when it was midnight; but she made her appearance just the same, …
 
READ ALONG AT: www.StoryLinkRadio.com In Providence, Rhode Island, Robert Blake, a young writer with an interest in the occult, becomes fascinated by a large disused church on Federal Hill which he can see from his lodgings on the city's Upper East side. His researches reveal that the church has a sinister history involving a cult called the Church…
 
READ ALONG AT: www.StoryLinkRadio.com This is considered the first vampire story, although not the first English vampire story. That honor goes to John Polidori’s The Vampyre, which you can also listen to hear on StoryLinkRadio Podcast. because Wake Not The Dead wasn’t translated into English until 1823. It can be considered the first modern vampir…
 
READ ALONG WITH PODCAST AT: www.StoryLinkRadio.com THE Classic Arthurian folklore. A drama of illicit love, the magic of sorcery, and the quest for the Holy Grail. All the famous characters are here... King Arthur, Guinevere, and Lancelot, Merlin, Excalibur, and all the Knights of the Round Table. StoryLink Radio presents here the original epic tal…
 
READ ALONG WITH PODCAST AT: www.StoryLinkRadio.com THE Classic Arthurian folklore. A drama of illicit love, the magic of sorcery, and the quest for the Holy Grail. All the famous characters are here... King Arthur, Guinevere, and Lancelot, Merlin, Excalibur, and all the Knights of the Round Table. StoryLink Radio presents here the original epic tal…
 
READ ALONG WITH PODCAST AT: www.StoryLinkRadio.com THE Classic Arthurian folklore. A drama of illicit love, the magic of sorcery, and the quest for the Holy Grail. All the famous characters are here... King Arthur, Guinevere, and Lancelot, Merlin, Excalibur, and all the Knights of the Round Table. StoryLink Radio presents here the original epic tal…
 
READ ALONG WITH PODCAST AT: www.StoryLinkRadio.com THE Classic Arthurian folklore. A drama of illicit love, the magic of sorcery, and the quest for the Holy Grail. All the famous characters are here... King Arthur, Guinevere, and Lancelot, Merlin, Excalibur, and all the Knights of the Round Table. StoryLink Radio presents here the original epic tal…
 
READ ALONG WITH PODCAST AT: www.StoryLinkRadio.com THE Classic Arthurian folklore. A drama of illicit love, the magic of sorcery, and the quest for the Holy Grail. All the famous characters are here... King Arthur, Guinevere, and Lancelot, Merlin, Excalibur, and all the Knights of the Round Table. StoryLink Radio presents here the original epic tal…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login