show episodes
 
Loading …
show series
 
I dagens episode forteller forsker ved Høgskolen i Østfold en historie om hvordan Moss kommune ble leksefrie. Episoden er et opptak av et foredrag hun holdt på boklanseringen av boka "Hvordan skape en god skole" 5. desember på Litteraturhuset i Fredrikstad. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast…
 
Stine Brynildsen, høgskolelektor fra Høgskolen i Østfold kommer innom og deler hva som kjennetegner en profesjonell lærer. Episoden er en del av et innlegg som ble holdt på boklanseringen av boka "Hvordan skape en god skole" 5. desember. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for mor…
 
I løpet av sesongen har vi snakket med mange eksperter. Dette ble oppsummert i en episode tidligere i år, og i et blogginnlegget "Hva kan gjøre den norske skolen bedre?" på www.ebsn.no. Ut fra dette har et variert utvalg av skolefolk blitt invitert for å komme med sine refleksjoner. I denne sesongfinalen kommer vi med tre tiltak på sutten om hva so…
 
Denne episoden handler om hvordan lærere kan bygge på den forskningen som finnes om digitalisering i skolen. Bakgrunnen er prosjektet Digitalisering i grunnopplæringen, forkortet GrunnDig. Vi snakker med førsteamanuensis Morten Njå ved Kunnskapssenteret for Utdanning som ligger på Universitetet i Stavanger og professor på Institutt for lærerutdanni…
 
I denne episoden møter vi vurderingsforsker Henning Fjørtoft fra NTNU. Vi diskuterer ulike dilemmaer knyttet til vurdering, og han deler fra Going gradeless-prosjektet de holder på med. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Et Bedre Skole-Norge er nå blitt et forlag, og første bok ut er "Hvordan skape en god skole". Boka er myntet på skoledere og lærere i fremskutte posisjoner, og er å regne som en håndbok for ferske-, men også rutinerte skoleledere. Børven har ledet et omfattende endringsarbeid på Akademiet videregående skole de siste årene. Skolen kom best ut på ele…
 
I denne episoden oppsummer Kjersti Normann og Øyvind Børven de foregående episodene. Hva er egentlig spesielt med norsk skole i en historisk kontekst, hvordan står det til og hvilke mål og muligheter bør vi ha? Etter å ha vært på skolebesøk hos Agora-skolene i Nederland vet vi at det er mulig å ta det langt, men hvor vil vi? Det skal en rekke ekspe…
 
Bli med på besøk på en Agoraskole i Nederland. Vi møter Roelant Wijngaards som er sentral i driften av en Agora-skole i Nijmegen i Nederland. Skolen holder til i samme bygning som en Montesorri-skole, og de to ulike skoleslagene har likheter. Om Agora-skolene: De har troen på at indre motivasjon og barnets fantasi er drivkraften for læring: Barn er…
 
Bli med på besøk på en Agoraskole i Nederland. Vi møter en av grunnleggerne, professor Sjef Drummen, og sønnen hans Mathijs Drummen som er rektor på en Agora-skole. De har troen på at indre motivasjon og barnets fantasi er drivkraften for læring: Barn er naturlig fødte læringsmaskiner. Derfor får barna selv velge hvilke utfordringer de vil jobbe me…
 
I denne episoden snakker vi med Terje Ogden for å se på hva skolens mål er, og hvilke muligheter som finnes. Terje Ogden (dr.philos) er seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU), og en av Norges fremste atferdsforskere. Han har gitt ut en rekke publikasjoner og er en mann med ufattelig mye kompetanse som det er verdt å ly…
 
Hvordan er tilstanden i norsk skole? Vi snakker med Christian Wendelborg fra NTNU Samfunnsforsk om tilstanden til norsk skole. Hva er vi gode på, hva kan vi bli bedre på? Hvordan er tilstanden til den norske skole? Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
I denne episoden går vi igjennom 300 år norsk skolehistorie på 60 minutter. Gjest er Harald Øivind Thuen, professor i ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Vi går gjennom fremveksten av det norske utdanningssystemet fra 1739. Deretter snakker vi om store reformer, og begynnelsen på fellesskolen fram mot 1889. Vi e…
 
Moss Kommune har gjort et dristig valg ved å innføre leksefri grunnskole i hele kommunen. I denne episoden snakker vi med de fleste involverte parter. Hva er deres opplevelse? Hvordan påvirkes barn- og unge når en hel kommune går leksefri? Hvilke konsekvenser får det? Du møter personer som representerer et tverrsnitt av skolesystemet: Elev 9.trinn,…
 
Fra 1994 til 2008 økte timetallet med 20 % for elevene i grunnskolen, uten at vi kan se at læringsresultatene har forbedret seg tilsvarende. Hvorfor økte vi timeantallet? Er det til barnas beste? Hva er lurt å tenke på fremover? Vi snakker med Elise Farstad Djupedal. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast.…
 
I denne episoden snakker vi med Kjetil Nordås som er leder for Dale Oen Academy. Han har lang skoleerfaring, men har opplevd at skolen ikke strekker til. Skolen favner de fleste elever, men ikke alle. På Dale Oen Academy skal alle ungdommer oppleve mestring og bli kjent med sine styrker. Jeg lurer på om løsningene på en bedre skole ligger utenfor s…
 
I denne episoden får du høre hvordan du kan gjennomføre en utfordrende samtale, samtidig som du bygger en bedre relasjon til vedkommende. Det kan være en forelder, en kollega, eller en person du har personalansvar for. Teorien er basert på Vivian Robinson (2018) og Emstad og Birkeland (2020). Susanne Lavik er tidligere rektor, nå veileder for Udir.…
 
I denne episoden får vi besøk av Forsker I ved NTNU Samfunnsforskning, Christian Wendelborg. Han forklarer ut fra et bredt datagrunnlag fra elevundersøkelsen, hva som har høy sannsynlighet til å fungere positivt for læring. Lars Benestad, lektor ved Fagerborg skole i Oslo, kommer også innom og forteller om hvordan han har fokus på mestring fremfor …
 
Akademiet Drammen Sundland har toppet elevundersøkelsen for studieforberedende videregående skoler i 11 år på rad. I denne episoden deler rektor Endre Helsem hvordan de jobbet med et utviklingsprosjekt de kaller for "Verdens beste skole". Det handlet om at elevene sammenlignet sin skole med de beste skolene i hele verden. Deretter så både elever og…
 
Hvordan jobber man med vurdering uten karakterer? Hvordan får man elevene til å "eie" sin egen læring? I denne oppfølgeren snakker vi med Karl Martin Hansen, Ann Elin Skår og Nina Lønning Førland som har vært med å utarbeide den karakterfrie praksisen de har på Stangeland ungdomsskole på Karmøy. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-…
 
Shane Safir er en tidligere lærer, skoleleder og forsker som har gitt ut bøkene "The Listening Leader" (2017) og "Street Data" (2021). Hun setter fingeren på at lærere og skoleledere må stille spørsmålstegn ved om dataen vi bruker for utvikling er verdifull. Finnes det bedre data vi kan bruke? Ved å lytte til andre, og innhente kvalitativ informasj…
 
I dagens episode forklarer Dennis Shirley og Andy Hargreaves hva som dreper elevengasjement i dagens skole, og hva som skaper det. Jeg forsøker å oppsummere med konkrete tips du kan bruke i din egen praksis. Spoiler: Summativ testing er elevengasjementets verste fiende. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Aca…
 
I denne episoden får du info om den nye co-hosten Kjersti Normann. Du får også informasjon om de neste episodene hvor Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Shane Safir vil være gjester. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hvordan får man til en endring med 500 lærere på ett år? Det får du vite i denne episoden. I Larvik samarbeidet FIKS og Larviksskolen om å skape et opplegg for å øke lærernes digitale kompetanse. 35 digitalpedagoger utviklet spennende workshops som lærerne kunne melde seg på etter eget ønske. Etter workshopsene var gjennomført, delte lærerne erfari…
 
Lars Kirkebøen, forsker hos SSB har nettopp skrevet en rapport hvor det kom frem at Oslo har hatt høy gjennomføring og gode eksamensresultater, noe som regnes som svært sikre tall. Som Nettavisen skriver 22.04.22: Ny forskning viser at Oslo-skolen var mye bedre enn skolene i resten av landet, går det frem av en artikkel forsker Lars J. Kirkebøen i …
 
Vi utforsker handlingsrommet videre. Denne gangen står en av de absolutte lovkravene under lupen, nemlig timetellingen. For den er absolutt, er den ikke? Øystein Imsen deler historier fra praksis som sier noe ganske annet, Carl Andreas Myrland forteller om utfordringer i hverdagen og Alexander Meyer belyser tvangen. Podcastverten Øyvind gjør sitt b…
 
I denne episoden får vi høre hvordan Elisabeth Engum jobber med mappevurdering. Hun har tidligere vært med i episoden "En bred og helhetlig vurderingspraksis", og utdyper i denne episoden hvordan man kan arbeide med mappevurdering. Lydkvaliteten er dessverre dårlig på Øyvind i denne episoden. Det var et problem med mikrofonen. Kvaliteten blir bedre…
 
I denne episoden, som både fungerer som en oppsummering og et frempek, oppfordrer Eva og Øyvind skolefolk til å utnytte handlingsrommet til det beste for både elever og lærere. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Hva om det gikk an å koble noen elektroder til hodet, få signaler fra hjernen inn i en maskin, og få feedback på hvordan du tenker på en skjerm? Det finnes, og vi utforsker treningsformen i denne episoden. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Det finnes mange episoder om hvorfor en karakterfriskole er bra, og endelig kommer en episode om hvordan man kan gjøre det i praksis. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
 
Brennhett tema i det som denne uka sannsynligvis er Norges viktigste skolepodcast. Eksamen er avlyst, og grunnskolepoengene er alt. På eksamen og nasjonale prøver er det små kjønnsforskjeller. Sammenligner man kjønn og standpunktkarakterer, er det påfallende at jenter får mye høyere karakterer enn gutter. Gjest i episoden er Ann Margereth Gustavsen…
 
Hvordan går det egentlig med den omorganiseringen borte hos dere? Mye rot? Hva om det fantes en løsning som kunne få de fleste endringer til å bli forbedringer? I dagens episode prater vi om handlingsteori - teorien som ligger bak handlingene vi utfører. Du møter du Ide Katrine Birkeland, Akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteama…
 
Bli med og utforsk hvordan lærere kan legge opp til en bred og pålitelig vurderingspraksis som skaper lærelyst. Prosjektlederen ved HiNN Berit Dahl forklarer en modell kalt Trakta, forfatter av bøker om Vurdering Kjell Evensen gir praktiske tips, lektor Elisabeth Engum gir oss et praksiseksempel og John Dietricsson, Seniorrådgiver hos Statsforvalte…
 
Vi følger opp forrige ukes episode, og samtale med Marte Blikstad-Balas. Der pekte hun på at tilbakemeldinger elevene får digitalt mens de er i læringsprossen er læringsfremmende. I dagens episode går Øystein Imsen igjennom hvordan dette kan gjøres. Blikstad-Balas pekte også på at det hadde vært uforholdsmessig mye individuelle oppgaver under nedst…
 
Vi går gjennom en struktur for kollegaveiledning i stor gruppe, som følger disse fasene: 1) Presentasjon av problem, 2) Problemvalg, 3) Redegjørelse for problemet, 4) Avklaring av problemet og situasjonen, 5) Egne løsningsforslag, 6) Råd og 7) Evaluering av råd. Strukturen er basert på Lauvås, Lycke og Handals bok "Kollegaveiledning med kritiske ve…
 
I denne episoden deler lærerne hvilke metoder de bruker i sin undervisningsstil. De har tatt utgangspunkt i metoder som har høy sannsynlighet til å gi god læringseffekt ifht kvantitativ forskning, og gjort det til sitt. Øyvind tar frem mikrofonen og rapper litt også, blant annet om Overordnet del. Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedr…
 
Den høytpresterende- og prisvinnende læreren Skage Hansen forteller hvordan han og kollegaene gikk frem da de skapte den velkjente Engebråten-modellen. Rap-rektoren Øyvind Børven linker modellen opp mot kvantitativ forskning og Hatties 2018-liste. Når forskning og erfaring blir kombinert kan man skape fantastiske læringsopplevelser for elevene i al…
 
Den høytpresterende- og prisvinnende læreren Skage Hansen forteller hvordan han og kollegaene gikk frem da de skapte den velkjente Engebråten-modellen. Rap-rektoren Øyvind Børven linker modellen opp mot kvantitativ forskning og Hatties 2018-liste. Når forskning og erfaring blir kombinert kan man skape fantastiske læringsopplevelser for elever i all…
 
Kirsti Klette er professor og utdanningsforsker, og har observert norske klasserom i en årrekke. Hva kjennetegner god undervisning? Hva slags pedagogikk er best? Hva er vi gode på i Norge? Hva kan vi bli bedre på? Become a member at https://plus.acast.com/s/et-bedre-skole-norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2023 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service