show episodes
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
Loading …
show series
 
Professor Sidonie Smith, who delivered the Dean's Lecture in October, 2016 in Maynooth University.The title of the interview (recorded 14 October 2016) was "A Manifesto for the Humanities: Doctoral Education in the Twenty First Century" and the participants were Professor Sidonie Smith (Mary Fair Croushore Professor of Humanities and Director of th…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login