Best addaffaknu podcasts we could find (Updated January 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Makaadoh Baxxaqqa Waytaamih Anee Cakkisittam Qibaada Yallaaksa Taaguutih Xiinan Kalah Mujaadalak Suuratul Warsa Baxxaquu(addaffaknu)kee Islaminnah Yallak  
Addaffaknu public [search 0]
show episodes
 
Y
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu
 
1- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk naharsi exxa kinni.2- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk nammay hattoh exxa kinni.3- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk sidochattoh exxa kinni.
 
I
Islaminnah baxxaquu(addaffaknu)kee kay makaadoh warsa
 
Islaminnaa kee kay makaadoh baxxaqu. tonnah yallaa kee yallih farmowti elle amrissa haytem abaanam kee usun akak waassa heenimik waasimaanam islaminna kinniimih baxxaqu, tohul tascasseh tan aayatittee kee cadiiswah warsa.
 
Y
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa
 
inki yallaksa yallitte matan iyyaanamih maqna : Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaama ,is islaam diinik naharsi makado kinni tet sinnim banaadamti muslimtu yakku maxiqa ama qangara arrabak iyyaanam dubuk muslimtu num mabta , maqna teetik yaaxigeenim faxximta
 
S
Suuratul mujaadalak
Daily+
 
Suuratul,mujaadalak:1-(naharsi)aayatakxabba hanamaay-6-lecey,haytoh,-aayat,fanah,yan addaffaknuu.(tafsiiri)kee–iskah,obte,sababih,-baxxaqu tonnah,tetmuxxoh,warsa,tasuurak,naharsi-aayoota elle,tascasse,madqah,baxxaqu:tohzihaar,kee,zihaar kaffaara kinni. Zihaara( um,isibaarrak yiina yoltakkay iyyaama)
 
Loading …
show series
 
Y
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu
 
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu 1
 
Y
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu
 
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu 2
 
Y
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu
 
Yallak kalah kah xiinan taaguutih addaffaknu 3
 
Y
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa
 
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamih addaffaknu kee tet makaadoh baxxaqqa
 
I
Islaminnah baxxaquu(addaffaknu)kee kay makaadoh warsa
 
Islaminnah baxxaquu(addaffaknu)kee kay makaadoh warsa
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login