Best aleyhisselam podcasts we could find (Updated June 2018)
Related podcasts: Alejhis Musait Jeta Pjese Selam Islamic Religion Education  
Aleyhisselam public [search 0]
show episodes
 
Jeta e Pejgamberëve është mësim për tërë njerëzimin. Ata kanë qenë dhe janë shembull për të tjerët në atë se cilat janë obligimet e tona ndaj Allahut dhe si duhet ta adhurojmë dhe falënderojmë Atë. E prej tyre në Kuran më së shumti është përmendur Musai alejhis selam dhe jeta e tij si dhe pasi që agjërimi i Ashurasë kryhet në shenjë falënderimi ndaj Allahut për shpëtimin e tij dhe popullit të tij nga kthetrat e Faraonit, atëherë meriton që secili nga ne të ndalet në hollësitë e jetës së tij ...
 
Loading …
show series
 
Bismillahir Rahmanir Rahim Friday June 19, 2009 (Jumada Thani 25, 1430) Today’s people are not even remembering ALLAH swt when they are in sejde. They are preoccupied with love of the world (dunya) – car, bank account, children, whatever. People are fearing death. But If you put love of ahirat in your heart, you have no worries. Dunya will run ...…
 
Bismillahir Rahmanir Rahim Thursday June 18, 2009 (Jumad Thani 24,1430) Sheykh Efendi is asking, “How long can you continue not knowing why you are living?” Hazreti Adam aleyhi selam made one mistake and cried for centuries to ask forgiveness. Shaytan did not ask forgiveness, and lost everything in spite of his knowledge. Safety is from obeying ...…
 
Bismillahir Rahmanir Rahim Thursday evening; May 28, 2009 (Jumad Thani 3, 1430) Şeyh Efendi is saying that blessing is coming through association and sohbet. Education in schools teaches about the world. Holy associations teach about ahirat (life hereafter) and the road back to Paradise. The holy ones follow the example of Holy Prophet Muhamad ...…
 
Google login Twitter login Classic login