Best ayroh podcasts we could find (Updated June 2017)
Related podcasts: Islamic Religion Education Taama Aban Teetit Buxxoo Qarfah Somaanama Ayro Sagal Ayro^luk 10haytoh Mucarramak Cukmitte Soomih Qaashuurah Cukmi Massakaxxah Yanin  
Ayroh public [search 0]
show episodes
 
Q
Qaashuurah Ayroh Soomih Cukmitte
Daily+
 
tama darsi edde yaabam qaashuurah ayroh soomih cukmitte wagisissam kinni
 
C
Cajji taamak bacarhaytoh ayroh taama
 
cajji nusuk kee cajjik bacarhaytoh ayroh taamah warsa qarfah alsak
 
Q
Qarfah ayroh buxxoo kee teetit aban taama
 
Qarfah ayroh muxxoo kee kaymadqah worsa tonnah kaat aban taamoomih warsaa kee is leh tan muxxo.
 
Y
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi
 
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massa kaxxah cukmit yabtah tan mucaadara
 
M
Mucarramak 10haytoh Ayro^Luk Sagal Haytoh Ayro Somaanama
 
tama darsi edde yaabam mucarram alsak taban haytoh ayro luk sagal haytoh ayro soomaanam faxximtaamat yaaba
 
Loading …
show series
 
Q
Qaashuurah Ayroh Soomih Cukmitte
 
Qaashuurah Ayroh Soomih Cukmitte
 
Q
Qarfah ayroh buxxoo kee teetit aban taama
 
Qarfah ayroh buxxoo kee teetit aban taama
 
Y
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi
 
Yallih farmoytih ubkah ayroh abaanah yanin massakaxxah cukmi
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login