Best brasafton podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Seminariet Nice Messages Institutet Mormon Sdh Kuv Ungdomar Kristendom Religion  
Brasafton public [search 0]
show episodes
 
Worldwide devotionals for young adults ages 18-30. Broadcast over the Church satellite system.
 
Worldwide devotionals for young adults ages 18-30. Broadcast over the Church satellite system.
 
Loading …
show series
 
Vi är vår egen lyckas smed—Biskop Gérald Caussé—November 2012: Biskop Gérald Caussé talar på KUV:s brasafton för unga vuxna.
 
Israel, nu Gud dig kallar—Äldste Jeffrey R. Holland—September 2012: Äldste Jeffrey R. Holland talar på KUV:s brasafton för unga vuxna.
 
Stå i den heliga lunden—Äldste Marlin K Jensen—6 maj 2012 Äldste Marlin K. Jensen talar på KUV:s brasafton för unga vuxna.
 
Vad du än gör så gör det väl.—äldste quentin l. cook—4 mars 2012 Äldste Quentin L. Cook talar på KUV:s brasafton för unga vuxna.
 
Den Helige Andens outsägliga gåva—Äldste Jay E Jensen—8 januari 2012 Äldste Jay E. Jensen talar på KUV:s brasafton för unga vuxna.
 
De sanningar som är viktigast att känna till—President Boyd K. Packer—6 november 2011 President Boyd K. Packer talar på KUV:s brasafton
 
Sanning och tolerans—Äldste Dallin H. Oaks—den 11 september 2011 Dallin H Oaks talar på KUV:s brasafton
 
Till de ensamstående i kyrkan—Kristen M Oaks—den 11 september 2011 Kristen M Oaks talar på KUV:s brasafton.
 
Google login Twitter login Classic login