Best cakkisittam podcasts we could find (Updated June 2018)
Related podcasts: Yallaaksa Islamic Religion Education Yaaminenim Sumaaqitaanaah Waytaamah Baxxaqqa Anee Waytaamih Anee Qibaada Qibaada Addaffaknu Leemi Muxxok Makaadoh  
Cakkisittam public [search 0]
show episodes
 
Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaamah sumaaqitaanaah yaminenim muxxok leemih warsa , ama qangarah muxxoxa maggoh tiik teyni kak : tet maqna axiigak is elle tascasseemil taamitak tet iyye numuk islaminna kaak tamqeeh jannat kaak madab yakke , abeh yan uma taamal gira cula way aakirih kak yawqeh .
 
inki yallaksa yallitte matan iyyaanamih maqna : Yallaaksa qibaada cakkisittam anee waytaama ,is islaam diinik naharsi makado kinni tet sinnim banaadamti muslimtu yakku maxiqa ama qangara arrabak iyyaanam dubuk muslimtu num mabta , maqna teetik yaaxigeenim faxximta
 
Loading …
show series
Google login Twitter login Classic login