Catella public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Marknaden präglas av börsfall drivet av inflationsoro och en politisk hätsk situation. En del av inflationspåverkan kommer från höga råvarupriser och energipriser. För många av oss har nog just de kraftigt höjda elpriserna senaste månaderna visat påtagligt vilka effekter detta kan medföra och att det kan påverka tillväxten framöver. I Catella Podca…
 
Även om inflationstakten ökat så får man beteckna årets börsutveckling som häpnadsväckande stark. I Sverige kan vi notera en realavkastning om dryga 30 procent. Den starka börsutvecklingen har bromsat in de senaste veckorna och Powell har nu sagt att inflationstrycket i USA är inte fullt så övergående ”Transitional” som tidigare hävdat. Vi är nu må…
 
Möt Olof Manner Swedbank i Catella PodcastOlof Manner är en av de mer tongivande talespersonerna kring syn räntemarknaden, han är verksam som senior rådgivare på Swedbank och skriver även som krönikör i Affärsvärlden.Tillsammans med Stefan Wigstrand, förvaltare av Catella Fondförvaltnings räntefonder, gästar de Catella Podcast. I denna livesändning…
 
ESG och Hållbarhet, buzzwords som påverkar aktieurvalet i praktikenDet pratas mycket om hållbarhet inom förvaltning, för svensk fondförvaltning är det mer eller mindre ett hygienkrav som nästan alla uppfyller. I podcasten granskar vi aktieurvalsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv och diskuterar vad det faktiskt innebär i praktiken ner på sektor …
 
Efter ett mycket starkt första halvår, följt av en uppgång allt sedan raset mars 2020, så är konsensus i media att vi står inför ett börsfall. Inte så konstigt med tanke på att värderingen i många bolag är stretchade. I vår första podd efter sommaren ger vi vår syn på förväntansbilden om hösten. Aktieförvaltare Anders Wennberg och ränteförvaltare S…
 
Inflation? Nya grepp inom ränteförvaltningen.Traditionell ränteförvaltning står inför än större utmaningar och inflationstendenser i USA skapar osäkerhet. Övergående säger FED om inflationsspekulation.Detta avsnitt av Catella Podcast fokuserar på frågeställningar avseende räntemarknaden bla:• Vilken avkastning kan man förvänta sig?• Inflations påve…
 
Börsen har gått urstarkt och en aktieplacering blev för många det naturliga valet för att fånga återhämtningen efter den snabba nedgången. I takt med att börsens värderingar åter når högsta nivåer och spreadar i räntemarknaden krymper, blir alternativen till aktier mer intressanta.I Catellas podcast om Catella Hedgefonds förvaltning blickar vi in i…
 
Vi är alla eniga om att den globala pandemin, Covid-19, har haft en enorm effekt på vårt konsumentbeteende. Trenden mot en ökad e-handel pekade stadigt uppåt redan innan Corona, men har vuxit ännu kraftigare under krisen. Vardagen har förändrats för de allra flesta och med detta förändras även vårt beteende, både i fysiska butiker och online. Det s…
 
Ny teknik utmanar gammal. Små bolag blir morgondagens vinnare.Det är lätt att förstå att den riktigt höga avkastningspotentialen ofta finns bland småbolagen och i all fartblindhet är det lätt att blunda för riskerna som följer. Det är inte på något vis alla företag som lyckas.Om det är i något segment en förvaltare verkligen kan göra skillnad är de…
 
Det har börjat spekuleras om vi står inför ”The Roaring Twenties” precis som efter första världskriget och Spanska sjukan. Kul vore väl det och lite verkar det som att börsen åtminstone diskonterar bättre dagar.I årets första Catella Podcast kikar vi på förväntningar för 2021, både avseende börs- och ränteutveckling. Är marknadens utveckling hållba…
 
Just nu är det mest focus på aktiemarknaden, dess formidabla återhämtningen, samt styrkan i börsens utveckling framöver. När värderingar återigen är höga och osäkerhet uppstår, kommer intresset för räntemarknaden öka. En återhämtning har skett även för High Yields, men det finns mer att hämta om vi skall tillbaka till samma nivåer som före Corona.C…
 
Det finns prognoser om att vi blir cirka 10 miljarder människor på jorden till år 2050. Det ställer stora krav på vår resursförbrukning, till exempel beräknas det behövas 70 procent mer mat.Catella Podcast bjöd in vd Stefan Ranstrand från Tomra för att belysa problemställningar vi står inför. Lyssna in hur ett världsledande hållbarhetsbolag tacklar…
 
Catella Podcast: Småbolag i fokus! I en värld av låg inflation och ett lågt ränteläge värderas tillväxt högt. Marknaden diskonterar långa serier av förväntad tillväxt och de som kan uppvisa höga tillväxttal premieras. Många traditionella verksamheter har det tufft att hävda sig i denna konkurrens av hög förväntan och ju större bolaget blir så bruka…
 
Corona präglar vår vardag, nyhetsflöde och BNP tillväxt. Börsen har reagerat starkt och v-format, mycket beroende på agerande från centralbankerna. De har lett till stark återhämtning på börsen, inte minst för techaktier som noterar nya högsta värderingar. Vi har även sett en återhämtning i kreditmarknaden.I Catella Podcast tittar vi närmare på vär…
 
Efter en mycket lång period av vinst och värdetillväxt står fastighetsmarknaden inför nya utmaningar, bland annat i spåren av samhällets strävan att bekämpa och förhindra spridning av Covid-19. Fallande och låga räntor har gynnat fastighetsinvesteringar och tidigare har stigande räntor varit en tydlig riskfaktor. Långt innan Corona pandemin så har …
 
Först händer förvånansvärt nog ingenting i marknaden relativt den Coronakris vi läser om i Kina och Catella podcast bjöd den 20 februari in till Podd med tema ”Har börsen blivit immun?”. Några dagar senare visade det sig att så inte vara fallet och vi fick se börsfall liknande de riktigt stora kriserna som utspelat sig de senaste 100 åren. Vad är s…
 
Efter ett ordentligt fall efter sommaren ligger Sverige nu på minusräntor. En svensk tioårig statsobligation är på minus 0,2 procent medan tioåringen i USA sjunkit till 1,7 procent, från att ha varit uppe på drygt 3 procent. I Sverige har Riksbankschefen Stefan Ingves kämpat för att få upp inflationen, som är omkring 1,5 procent. Det betyder att en…
 
Catella Podcast Utsikter Hösten 2019 Höstens stora fråga är var kommer börserna ta vägen under hösten. Osäkerheten är stor och börserna balanserar mellan lågkonjunktur och börsrally. Det finns många orosmoln men även en hel del positiva ljusglimtar. Vad avgör åt vilket håll börserna utvecklas.Dessa makrofaktorer diskuterar förvaltningschef Thomas E…
 
Plast i haven är ett uppmärksammat globalt problem. Många efterfrågar en allt mer fossilfri värld och kapitalförvaltning. Få har dock svaren på hur det skall åstadkommas. Inom skogsindustrin sker en enorm utveckling, lite i det fördolda, och här finner du mängder av nya innovativa lösningar på en stor mängd av dagens klimatrelaterade problem. Är sk…
 
Det som fortfarande styr börsen är makroekonomin och likt drogberoende kämpar stater fortfarande av skuldfinansiering samtidigt som tillväxten avtar. Den stora frågan är också vart den globala konjunkturen är på väg? Tillväxten i världshandeln har varit relativt svag under 2018 och de handelskonflikter som pågår adderar osäkerhet inför framtiden. F…
 
Trenden mot e-handel ökar. Det ställer nya krav på befintliga aktörer och öppnar möjligheter för nya. Vilka är vinnarna och vad innebär butiksdöden för fastighetsägarna och sysselsättning inom tjänstesektorn?Vi vill belysa möjligheterna och riskerna med ökad e-handel; allt från logistik, miljöaspekten och marginalmöjligheter. Niklas Ekman, retail a…
 
Börsen upp cirka 10 procent under årets första månad, en årsavkastningstakt som skulle få varenda investerare och förvaltare tårögd av lycka om det fortsatte. Det är inget någon i marknaden förväntar sig, den starka uppgången gör det däremot än mer intressant att kika närmare på hur bolagen går och vad de säger.Vi tar därför pulsen på bolagen i Cat…
 
Så här i rapporttider är det många som vill göra klipp på bolagsaktier utan att för den sakens skull behöva följa en aktie nära under en längre tid. Om man istället vill äga aktier mer passivt, men ändå tjäna pengar, är utdelningsaktier ett bra alternativ. Dessa aktier köper man för den mer långsiktiga utdelningens skull och inte för att göra klipp…
 
Börsen diskonterar fortsättningsvis sämre tillväxt, vilket ännu inte syns i bolagsvinsterna. Frågorna blir många; Har vi påbörjat en kraftig konjunkturförsämring? Hur blir rapportflödet för Q4 och Q1? Har börsen diskonterat för mycket redan så det är dags att köpa dippen? Blir USA och Kina överens i sina handelssamtal och börsen rusar? Får vi nya s…
 
Ingves har nu gett besked om att räntan troligen höjs i december eller februari och enligt Riksbankens räntebana har vi 1,15 procents reporänta i Q3 2021. Senaste förändring av reporäntan var för tre år sedan i december 2015, då en sänkning skedde med 15 punkter till -0,50 procent.Catella Podcast ser nu på positionering inom räntemarknaden i förhål…
 
Stockholms bostadsrättspriser föll i snitt drygt 10 procent från toppen under våren 2017 och ligger fortsatt kvar på lägre nivåer. Vi har fått ett överutbud av nyproducerade bostadsrätter i flera av Sveriges städer med följd av sänkta priser, avtal med avgiftsfria perioder och annat som kan locka till köp. Juridiskt ifrågasätts också de avtal som i…
 
Catella Balanserad är ett bra exempel på den Moderna portföljen, där aktie- och ränteinnehav balanseras med alternativtillgångar. Målet är att kunna erbjuda en fond med attraktiv långsiktig avkastning till en rimlig risknivå. Fonden steg med 2.17 % under augusti månad. Och är belönad med 5 stjärnor i Morningstar på 3 respektive 5 år (2018-09-21). V…
 
Marknadssyn för hösten och positionering Vi kommer att ge vår syn på förväntad utveckling i marknaden givet den rådande geopolitiska oron, det högaktuella handelskriget, samt mycket mer. Vi kommer även belysa hur vi positionerar oss, sektorer av intresse och beskriva vilka möjligheter vi ser i valda positioner.Den viktigaste frågan för marknaden är…
 
Efter ett par skakiga börsmånader i februari och mars så har börskurser kommit ned och det är högt ställda förväntningar på första kvartalets rapportutfall. Ericssons rapport utlöste en kraftigt positiv börsreaktion och fler starka reaktioner är att vänta. En svag svensk krona hjälper exportbolagen.Rapportutfallet är viktigt och det är en stark kon…
 
Mattias Sundling, aktiestrateg från Danske Bank, är en av branschens mer erkända analytiker. Han har tidigare arbetat på Di och HQ Bank. Han gästar nu Catella podcast för en diskussion med Mikael Wickbom och förvaltare Henrik Gripenvik om sin sektorsyn på nordiska aktier. Vi gör en djupdykning i vilka som ser bättre respektive sämre ut och skälen d…
 
Sett till långa statspapper nåddes i den svenska marknaden de lägsta räntenivåerna i augusti 2016 och en amerikansk 10-årig obligation har under samma period dubblerats från cirka 1,5 procent till cirka 2,9 procent. Sedan månadsskiftet januari/februari i år har fokus i marknaden präglats av oro för en amerikansk ränteuppgång och inflation. Catella …
 
Vart tar börsen vägen 2018?Missa inte Catellas podcast om utsikterna för 2018. Vi kommer att ge vår syn på förväntad utveckling i marknaden och vi lyfter fram vilka möjligheter vi ser för nordiska bolag. Podcasten belyser hur vi positionerar oss, sektorer av intresse, vår syn på hur räntemarknaden kommer att utvecklas och vilka möjligheter vi ser i…
 
Det har varit mycket skriverier och stora rubriker kring bostadsmarknadens utveckling den senaste tiden. Vissa tidningar är måna om att vara först ut med information om en eventuell bubbla i bostadsmarknaden att de till och med själva är en aktiv del i dess prisjustering.Catella Podcast tar pulsen på fastighetsmarknaden och blickar framåt. Arvid Li…
 
Catella Nordic Long/Short Equity har gått fortsatt bra under 2017. Vi kan därmed se tillbaka på tre starka år för fonden. Med förnyade krafter klarade fonden sommarens börsfall bra och har har fortsatt leverera under hösten, YTD upp 4% (2017-10-13).Catella Podcast fokuserar denna gång på hur förvaltarna Martin Nilsson och Ola Mårtensson lyckas skap…
 
Catella Credit Opportunity är fonden som anpassats för dagens tuffa ränteklimat! Mandatet är anpassat för att kunna hantera en framtida marknad med stigande räntor. Möt Stefan Wigstrand och Thomas Elofsson som förvaltar samtliga av Catellas räntefonder. Deras resultat i år har varit riktigt bra och Catella Credit Opportunity har en en avkastning på…
 
Under sommaren har vi sett en mindre rekyl på börsen efter en tidigare stark utveckling, samtidigt som volatiliteten i marknaden är ovanligt låg. Är detta då början på något nytt större? Media präglas av börsvarningar, men för större kursfall upplever vi att det behövs en lågkonjunktur. Delta i nästa Catella Podcast den 31 augusti. Då berättar vi o…
 
I Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, tidigare Catella Reavinstfond, har placeringsinriktningen ändrats med fokus på hållberhetskriterier. För att bättre avspegla fondens inriktning har vi också valt att byta namn på fonden. I Catella podcast ser vi på möjligheterna att generera högre avkastning med att välja in företag som har en affärsinriktning mo…
 
Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Bank, utsågs av Dagens Industri till årets bästa prognosmakare 2016.Catella podcast tar tempen på världsekonomin efter det att en rad stora förändringar har skett; Trumphs smekmånad är över, vad blir utfallet av det turkiska och det franska valet, hur påverkar de högre råvarupriserna osv. Hur förväntas…
 
Råvarustrategen Martin Jansson från Handelsbanken gästar återigen vår podcast och diskuterar marknadsutsikterna och vad som påverkar prisbilden just nu. Det Martin förväntat sig vid tidigare podcasts har visat sig vara oerhört pricksäkert. Utvecklingen av råvaror är spännande och betydelsefull. Idag och de senaste åren har råvaruprisutvecklingen st…
 
Börsen är högt värderad efter flera starka börsår i ryggen. I brist på alternativ söker sig kapital fortsatt till börsen. Index har tuffat på, men kan det vara dags för en paus snart? I en sådan miljö är det stockpicking som gäller! Var finns då utvecklingen? I de högutdelande bolagen?I tillväxtbolagen? Eller är det fortfarande råvarorna som sätter…
 
I Kina är tillväxten lägre än på länge och landets bostadsmarknad mattas av. Donald Trump har tagit över Vita huset och utlovar stimulanser i USA, medan lönsamheten i europeiska bolag har läge att stärkas. För Norges del handlar mycket om oljeprisets fortsatta skiftningar, och vad gäller Sverige är nu bankerna betydligt mer aptitliga än fastighetsb…
 
Kris i fastighetsmarknaden vid stigande räntor?Stefan Ingves och Riksbanken gör allt för att stimulera konsumtion och inflation. De negativa styrräntorna har än så länge lett till inflation på tillgångar och belåning för fastighetsköp på ett oönskat sätt. Janet Yellen i USA har aviserat ytterligare räntehöjningar och vi ställer oss frågan - vad som…
 
Viktig informationInvesteringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Op…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login