Civilsamhallespodden public
[search 0]
×
Best Civilsamhallespodden podcasts we could find (updated August 2020)
Best Civilsamhallespodden podcasts we could find
Updated August 2020
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
I varje avsnitt träffar jag en ny person som är engagerad i civilsamhället för att diskutera engagemang och organisering. Varje gäst berättar dessutom om sin egen organisation och deras lärdomar. Avsnitten handlar alltså om ideella föreningar, styrelsearbete, stadgar, bidrag, ledarskap, att vara förtroendevald, folkrörelse, engagemang, formalia, påverkan, opinionsbildning, styrdokument, livet som ideell och mycket mer!
 
Loading …
show series
 
Amelia Wingqvist är projektledare på Grön Ungdom och tillsammans för vi ett samtal om engagemang. Vad gör den organisation som har svårt att engagera för fel och misstag? Vem kan bli engagerad? Kan anställda och ideella samexistera? Hur ska vi förhålla oss till den romantiserade bilden av att ”förr var alla engagerade och definitivt mer än idag”? V…
 
Johan Groth är kanslichef på Sverok – Spelhobbyförbundet, men spenderar en stor del av fritiden med att konsulta i form av årsmötesordförande och liknande. Anna Bergkvist är VD på Koncentria AB som driver styrelsepost.se och styrelsehjälpen.se och genomför utbildningar, årsmötesordförandeuppdrag och allmänt konsultande mot ideell sektor. Tillsamman…
 
Kristina Ljungros arbetar som generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet. Tillsammans pratar vi om hur hennes förbund specifikt och hur civilsamhället i stort fått ställa om i kölvattnet av coronaepidemin. Hur förändras ledarskapet i en kris? Hur går vi från att inte ställa in till att ställa om till att utvecklas? Från fysiskt till digitalt…
 
Lovisa Fhager Havdelin är generalsekreterare för Teskedsorden och tillsammans pratar vi om hur civilsamhället i Sverige mår i jämförelse med civilsamhället i världen. Hur mår civilsamhället i världen? Hur mår civilsamhället i Sverige? Vad har Lovisa för spontana jämförelser mellan Sverige och världen? Hur är upplevelsen av att jobba med jämställdhe…
 
Amanda Lind (MP) är Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor och tillsammans utforskar vi vad hennes uppdrag betyder och vad vi kan vänta oss framöver från statligt håll. Varför valde hon att tacka ja till posten? Vad finns det för förhoppningar om förändring för civilsamhället på områdena: Idrott Trossamfund Ungdom Kultur Idrotte…
 
Max Horttanainen är förbundsordförande för Svenska E-sportsförbundet och vice ordförande i Sverok – Spelhobbyförbundet. Tillsammans pratar vi om vad det innebär att vara ordförande i en styrelse och att leda en ideell förening. Han ville gå sin egen väg och skita i alla tips han fick som nybliven ordförande, hur gick det? Hur kan en ordförande se t…
 
Sam Anlér är grundare och projektledare för NärCon och tillsammans pratar vi om hemligheten och konsten att arrangera saker. Med utgångspunkt i erfarenheterna av att bygga NärCon från knappt 200 deltagare till 12500 deltagare utforskar vi hur ett arrangemang faktiskt skapas. Samtalet utgår från ett stort event med tusentals besökare, men lärdomarna…
 
Vladan Lausevic som är medskapare av tankesmedjan Syntropi och tillsammans diskuterar vi former för demokrati i allmänhet och flytande demokrati i synnerhet. Vad är demokrati? Vad är representativ demokrati? Vad är skillnaden på olika demokratiska former genom historien? Vad är direktdemokrati? Vad är flytande demokrati? Vad är skillnaden i en demo…
 
Petter Skogar är förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO och tillsammans pratar vi arbetsgivare i civilsamhället i stort och om Projekt Pondus. Samtalet jämför hur arbetsgivarparterna i civilsamhället och näringslivet är organiserade med fokus på organisationer vars huvudsakliga fokus är ideell välfärdsproduktion. Vad är Projekt Pondus? Vad h…
 
Karin Neuhaus är kanslichef för NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället och tillsammans utforskar vi organisationens uppdrag och verksamhet. NOD är sprunget ur Överenskommelsen, men vad var egentligen Överenskommelsen? IOP, Idéburet offentligt partnerskap, vad är det? (På en ytlig nivå) Varför blev Öve…
 
Malin Lindberg är professor vid Luleå Tekniska Universitet inom innovationsutveckling. Vad betyder innovation? Hur och när var innovatör ett skällsord? Vad ryms i begreppet innovation? Vad innebär innovation i civilsamhället? Social innovation, ett modeord? Hur samverkar projektfinansiering och innovation? Hur kan en projektfinansiär eller bidragsg…
 
Rasmus Storkamp är retorikstudent och projektledare för Ideella Idéer och tillsammans pratar vi om överlämning. Hur gör du för att lämna över ditt förtroendevalda uppdrag? Hur lämnas mjuka och luddiga saker som kultur vidare? Hur kort eller lång bör överlämningen vara? Varför är listor det bästa mänskligheten uppfunnit? När börjar överlämningen? Oc…
 
Isabel Engwall är sekreterare på Teckenspråkets röst och tillsammans pratar vi om dövas rättigheter generellt och upplevelsen av att engagera sig som döv. Hur ser tillgängligheten ut för föräldrar att lära sig teckenspråk? Vad är hörselnormen? Vad gör Teckenspråkets Röst som organisation? Vad har teckenspråket för status i Sverige idag och vad skul…
 
Carl Heath arbetar som är utredare för nationell satsning på Media- och informationskunnighet (MIK) och det demokratiska samtalet samt Utbildningsdirektör på RISE. Vad handlar den nationella satsningen om och vad ska den uppnå? Vad skapas för förutsättningar för interaktion tack vare allt det digitala? Och vad får det för effekt på demokratin? Vad …
 
Tomas Hultman arbetar som projektledare för HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap. Tillsammans utforskar vi de lärdomar som projektet har dragit och hur du kan göra för att säkerställa att ditt och dina kamraters engagemang håller över tid. 83 % i det unga civilsamhället svarar ja på frågan ”har din organisation problem med negativ stress”, så äm…
 
Björn Westerberg Naucler är programdesigner på Väddö Folkhögskola och tillsammans pratar vi om ”Change Course” som kommer starta till hösten. En utbildning med mål att ge den som vill förändra verktygen att göra detsamma. Avsnittet fokuserar mycket kring det entreprenöriella tankesättet och socialt företagande överlag. Hur kan en röra sig runt, i o…
 
Silvia Kakembo (arbetade) och Ofelia Daun arbetar på Centigo, ett konsultbolag som agerar för förändring. Tillsammans startade de en ideell förgrening i en klassiskt näringslivstung företagsidé. De släppte 2018 rapporten ”Utmaningar i ideell sektor 2019” som framtidsspanar och detta avsnitt fördjupar sig i densamma. Hur har engagemangskulturen förä…
 
Ylva Saarinen har på uppdrag av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjort rapporten ”Fokus 18 – Vilka ska med?” som handlar om hur unga känner sig som en del av samhället. I vilken utsträckning är gruppen socialt inkluderad? Vilka skillnader och likheter finns det i upplevelserna mellan stad, landsbygd, utanförskapsområden och g…
 
Anders Årbrandt är VD för Postkodlotteriet och tillsammans pratar vi om spel om pengar som finansieringsform för civilsamhället. Köper de flesta lotter med välgörenhet eller vinst i åtanke? Finns det skillnad på olika former av pengaspel? 20 % av civilsamhällets finansiering kommer från pengaspel, vad innebär det? Välgörenhet vs rättigheter, hur se…
 
Bodil Valero är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och tillsammans utforskar vi förutsättningarna för civilsamhället i en europeisk kontext. Hur mår civilsamhället i en europeisk kontext? Vad är stödprogrammet för rättigheter och värden? Vad händer med medlemsländer som systematiskt inskränker civilsamhällets möjligheter att agera? Hur ser den pol…
 
Shade Jalali är ansvarig utredare för ideell sektor på Unionen och tillsammans pratar vi om hur det är att verka som anställd inom den ideella världen. Vilka arbetsvillkor har de inom det ideella kontra andra sektorer? Vad innebär det för utmaningar när många är väldigt engagerade i en fråga som de också arbetar för som arbetstagare? Vad innebär de…
 
Sandra Kastås driver företaget Orakel PR och är ideellt ansvarig för all kommunikation för MENSA internationellt. Tillsammans pratar vi om hur en ideell organisation kan nå ut med sina budskap med liten eller ingen budget. Vad är PR? Är nollbudget ett drömläge eller en oundviklig verklighet för vissa? Hur skapas ett budskap med nyhetsvärde utifrån …
 
Mattias ”Mab” Bjärnemalm är Piratpartiets förstekandidat till Europaparlamentsvalet nu i vår och har arbetetat i parlamentet i nästan ett decennium. Tillsammans pratar vi om internets förutsättningar att framgent agera som mötesplats för fria samtal. Vad innebär det för vår möjlighet att bedriva samhällsförändrande arbete på internet när majoritete…
 
Karin Fälldin är förbundssekreterare för Bygdegårdarnas Riksförbund och i avsnittet ägnar vi oss åt att utforska vad deras recept på framgång är, eftersom att de har haft 4 decennium av kontinuerlig medlemsökning! Vilka insatser har gjorts? Och i vilken kontext? Hur positionerar du dig för att ligga rätt i tiden? Hur kan du göra för att institution…
 
Esbjörn Hagberg är Biskop Emeritus i Svenska kyrkan och har varit en del av flera förändringsprocesser. Det som gav upphov till att jag hörde av mig var med anledning av att en ny version av kyrkoboken har blivit klubbad, alltså den skrift som dikterar stora delar av hela organisationens verksamhet. Vad innebär det att bedriva förändring i en en or…
 
Nina Larsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan och tillsammans pratar vi om samtalet som verktyg. Vad är ett tecken på ett gott samtal som leder framåt? Hur gör jag för att prata med någon om en sakfråga där vi har diametralt motsatta åsikter? Vad har samtalet för betydelse? Vi slirar också över gentemot en diskussion om illvilliga kup…
 
Arvo Metzmaa har varit engagerad i Lions i 40 år och innehar även den trevliga egenskapen av att vara min farfar. Tillsammans så samtalar vi om hur Lions är uppbyggt för att sedan rulla över till att jämföra hur den strukturen som varit sig lik i 100 år står sig i jämförelse med dagens civilsamhälle. Den stora unikiteten med Lions är att ingen medl…
 
Josephine Bladh driver eget bolag som gör olika konsulttjänster riktade mot ideell sektor. Tillsammans pratar vi om en rad olika saker men som tillsammans kan sammanfattas som organisationskultur. Vad är definitionen av organisationskultur? Hur kan en organisationskultur märkas? Hur påverkar kulturen organisationen i sin helhet? Hur tolkas du som p…
 
Aron Schoug är doktorand i pedagogik och författare till boken ”Motivera Ideella”. Tillsammans pratar vi om det där mytiska med engagemang, med utgångspunkt i hans bok. Vilka olika förklaringar finns det till att människor vill engagera sig? Vilka förväntningar kan finnas på mig som ledare? Vilka förväntningar kan finnas på mig som engagerad? Hur m…
 
Annika Andersson har arbetat som utbildningsansvarig på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, pratar om hur det är att utbilda och framförallt vad du som utbildar andra kan tänka på. Vad är det viktigaste att tänka på om du ska utbilda andra? Hur vet du att du bottnar tillräckligt i ett ämne för att lära vidare? Färdigt manus …
 
Denna gång blir det ett avsnitt som skiljer sig lite från de övriga i att vi inte har någon gäst, utan istället presenteras en tanke. Sammanfattningen av tanken är att vi i civilsamhället har ett ansvar att återigen bli bättre på att berätta om vilka vi är och allt det fantastiska som kommer ur vårt engagemang. Huvudsakligen sprunget ur tankar om f…
 
Rosaline Marbinah är ordförande för LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer och vi pratar om det krympandet utrymmet för civilsamhället, eller shrinking space som det benämns oftare även i Sverige. Vad innebär det krympande utrymmet? Hur märker vi av det i praktiken? Vad är framtidsprognosen om det fortsätter krympa? Vilken roll är det …
 
Pegah Afsharian är operativ chef och medgrundare på Kompis Sverige och här gräver vi djupt en av många lösningar för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Samtalet kretsar mycket kring de metoder som används i vardagen på organisationen, men också en del om hur det går att göra för att få människor att prata med varandra. Som hastigast snuddar v…
 
Johan Groth är kanslichef på Sverok och har under många år arbetat med IT-miljön för förbundet i olika roller, men har också ansvarat för utvecklingsarbeten och omstruktureringar av allt det digitala i flertalet organisationer och myndigheter. Samtalet kretsar kring frågorna: Vad ska vi som ideell organisation tänka på kring det digitala? Vad är gr…
 
Camilla Olsson är processledare för Överenskommelsen i Västra Götaland och gästar podden för att prata om samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället. Vilka är förutsättningarna för att mötas och hur ser processerna ut? Vad är överenskommelsen och hur fungerar den? Hur viktiga är egentligen avtalade punkter kontra den tillit som uppstår i m…
 
My Malmström Sobelius som en gång grundade MÖTET och Sofia Zackrisson som är ansvarig för Centrum för Ideella Ledarskap på Tollare Folkhögskola gästar podden för att prata om kunskapsöverföring samt konferenser i allmänhet och MÖTET i synnerhet. MÖTET är en knytkonferens som arrangeras med ojämna mellanrum. Hela grundfilosofin som allt annat lutar …
 
Annso Blixt som är grundare av Tilia får prata om hur de som vänder sig till organisationen för stöd mår allmänt. Vi vill också förtydliga att vi inte med vårt samtal gör anspråk på att tala för hur exakt alla unga mår, det i sig är befängt eftersom att varje ung, precis som vuxen, är en egen individ. Istället handlar samtalet om trender och övergr…
 
Ingalill Söderberg är kommunalråd för Drevvikenpartiet och frilansjournalist, tillsammans utforskar vi vad det innebär att inte bara bevara utan också tillgängliggöra historien. En stor del av avsnittet tar sitt avstamp i den 100-årsjubileumsbok som Ingalill arbetade med i över 18 månader. ——– Stötta podden ekonomiskt genom att handla i butiken www…
 
Tillsammans med Alexander Hallberg, som tidigare var förbundsordförande för Sverok, pratar vi om hur det är att avgå. Tillsammans var vi båda två heltidsarvoderade i tre år. Avsnittet är uppdelat på tre olika inspelningstillfällen. Två veckor innan årsmötet där våra ersättare valdes, 2 dagar efter våra efterträdare har blivit valda men fortfarande …
 
Johan Von Essen är ansvarig för utbildningen på avancerad nivå samt docent på Institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Vi pratar mycket utifrån forskningsprogrammet ”Medborgarundersökning om medborgerligt engagemang i Sverige”. Frågor som exempelvis: Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid? Hur ser antalet medle…
 
Calle Nathanson är VD för Folkets Hus och Parker och tillsammans pratar vi om vikten av mötesplatser. Vad betyder mötesplatser för engagemang? Vad är skillnaden mellan fysiska och digitala mötesplatser? Hur är tillgången på offentliga och tillgängliga mötesplatser? Vi går igenom det fanstastiska verktyget ”Nyckeln” som är ett fenomenal handbok som …
 
Mattias Hjelmberg, Intressepolitisk handläggare på Riksidrottsförbundet pratar om lobbyism! *Vad innebär egentligen lobbyism? *Hur går du till väga för att utföra ett effektivt lobbyarbete? *Hur får du till möten med makthavare och hur vet du att du träffar rätt person? *Hur håller du tungan rätt i munnen och påverkar utan att falla in i populism? …
 
Tillsammans med Johan Wendt som varit med och grundat Mattecentrum och Kodcentrum utforskar vi var och hur gränsen mellan en ideell förening och ett privat företag går. Hur gör du för att få låna Blå Hallen gratis? Hur väger du vad som är viktigast, syftesuppfyllan eller interna demokratiska processer? Vad är begränsningarna för organisationsformen…
 
Detta avsnitt ägnas all uppmärksamhet till våra formaliahjältar som plockade hem priserna i 2017 års upplaga av Den osynliga formalians hyllande! Dessutom inleds avsnittet med ett samtal om föreningsbyråkrati tillsammans med Anna och Pernilla från styrelsepost.se som förutom att känna en stor kärlek för strukturer också möjliggjort prisutdelningen!…
 
Vad innebär egentligen ett överskott i en ideell förening? Är det odelat positivt? Dessa två frågor blir utgångspunkten för fritt organisationsfilosofierande där vi rör oss kring ämnen som: värdet av ideell tid hur en årsredovisning bör läsas varför resurser skaffas och till vilket ändamål vad är kostnaden för effektivitet? vad går att mäta och til…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login