Best cukmitte podcasts we could find (Updated May 2018)
Related podcasts: Saynum Islamic Religion Education Baabal Wagsissah Cokmitte Qabala)kee (sonnah Mayangali Tanim Cokmittek Wagsissahtan Qabala Soom Soomih Qaashuurah Ayroh Salat  
Cukmitte public [search 0]
show episodes
 
tama darsi edde yaabam qaashuurah ayroh soomih cukmitte wagisissam kinni
 
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya salat baabal ,
 
Saynum wagsissah tan cukmitteh baxxaqisiyya soom baabal ,tonnah tafturem teetih xiqsissah tan quzritte (sababitte)
 
Qafar afat tammucaa daray sonnaqqabalaa kee kaa-eddebaahan waktit yabtahiyya,tonnah tamucaadara eddeyabtam wasakti qabala lebaarral caraamuk tanim kee teetih duddama too qabalat tanim fanah, tooqabali gabateetik kalawaqa abut waajibih teetil taniimi.
 
Loading …
show series
Google login Twitter login Classic login