Best dersovi podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Akide Tahavijske Komentar Tefsira Ahlaka  
Dersovi public [search 0]
show episodes
 
D
Dersovi iz akide
Daily+
 
Kratki dersovi iz akide uz pomen ono što je anulira i poništava od širka, kufra i nifaka.
 
D
Dersovi iz ahlaka
Daily+
 
Skupina predavanja o ahlaku i edebu kojim treba da se kiti svako od nas. Molimo Allaha da nas učini predvodnicima u tome. Amin.
 
D
Dersovi iz tefsira
Daily+
 
Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.
 
K
Komentar Tahavijske akide
Daily+
 
Nekoliko predavanja i naučnih dersova na temu ove poznate akide koja u sebi sadrži većinu mesela akide ehli sunneta vel džemata, a koja je bila zanimacija učenjacima kroz historiju kako komentarisanjem tako pojašnjenjem i pozivanjem u nju, pa sve do današnjih dana.
 
Loading …
show series
 
Suština vjere, značenje La ilahe illallah
 
D
Dersovi iz akide
 
Tahavijska akida
 
D
Dersovi iz akide
 
Tahavijska akida
 
Ko su sufije a ko su vehabije?
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Ibrahim 001-009
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Ibrahim 018-027
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Ibrahim 028-041
 
D
Dersovi iz tefsira
 
El-Furkan 017-029
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Eš-Šura 001-012
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Jusuf 011-024
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Jusuf 043-049
 
Značenje ibadeta, širka i tevhida, primjeri za širk
 
D
Dersovi iz akide
 
Tahavijska akida
 
Mali predznaci Sudnjeg dana, bidat kao veliki grijeh
 
D
Dersovi iz tefsira
 
El-Furkan 001-019
 
D
Dersovi iz tefsira
 
El-Furkan 030-044
 
D
Dersovi iz tefsira
 
El-Furkan 061-077
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Eš-Šura 021-027
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Muhammed 001-014
 
Nijet pri sticanju znanja, robovanje Allahu
 
D
Dersovi iz tefsira
 
El-Enam 122-131
 
D
Dersovi iz tefsira
 
El-Enam 151
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Ibrahim 038-052
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Eš-Šu’ara 052-068
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Eš-Šu’ara 123-159
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Eš-Šu’ara 191-213
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Eš-Šu’ara 214-227
 
D
Dersovi iz tefsira
 
Jusuf 023-034
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login