Best ehlisnnet podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Ehlisünnet Sünnet Ehli Kitabevi Hakikat Din İslam Religion Dua Salat Itikad Hac Gusl Zekat Oruç Gusül Teyemmüm Abdest Vehabi Vahabi  
Ehlisnnet public [search 0]
show episodes
 
N
Namaz Kitabı
Daily+
 
Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.
 
K
Kıyamet ve Ahiret
Daily+
 
(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir.I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği, geniş olarak açıklanmakdadır. Ayrıca, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbından alınan (Nefs muhâsebesi) kısmında, akıllı bir müslimânın ne ...
 
Loading …
show series
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi’nin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ hakkında “Bu örgütün hoca kıyafeti giymiş elebaşı, ehlisünnet geleneğinde olmayan takiyeyi temel inanç kaidesi haline getirerek kişiliksiz, kimliksiz bir güruh yetiştirmiştir. Bu güruhun en büyük özelliği ise, hiç ...…
 
Bu sohbette, bilhassa ramazan da dini bozmak için fırsat kollayan, din adamı görünüp din düşmanlığı yapanlar ve hileleri geniş olarak açıklanmakta, müminlerin dinlerini nakli esas alan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeleri gerektiği, aksi halde felâkete sürüklenecekleri delilleriyle anlatılmaktadır.…
 
Bu sohbette Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem in sizin imamen mükemmel olanınız, olgun olanınız, ahlâken güzel olup insanlara iyilik yapanlardır hadis-i şerîfi ehli sünnet alimlerinden nakilllerle geniş olarak açıklanmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette, Kur an-ı kerîmin Muhammed aleyhisselama indiği,onu ancak Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam açıklayabileceği, ehli sünnet alimlerinin de nakillerle, delillerle bunu kuşaklara aktardığı , din yobazlarına aldanmamak gerektiği anlatılmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette, hasta oldunduğu zaman ilaç kullanıp kullanılmaması hususunda dinimizin emrinin ne olduğu ehli sünnet alimlerinden nakillerle anlatılmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette Sevgili Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem : Dünya sizin için yaratıldı, siz ise ahiret için yaratıldınız hadis-i şerifi ehli sünnet alimlerinin bu hususta nakle dayanan bilgileri ile geniş olarak açıklanmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette, bütün yaratılmışların ve hayale gelenlerinde mahluk olduğu, sonradan yaratıldığı, yaratanı kavrayamayacağı anlatılmakta, Allahü teâlâyı nasıl bilmek gerektiği, hepsi de, Resulullahın salllahü aleyhi ve sellem yolunda olan ehli sünnet alimlerinden nakillerle geniş olarak açıklanmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette, İslamiyyetin emir ve yasaklarıyla, Allahü teâlâ, peygamberler, eshab- ı kiram, tabiin, tebe-i tabiin ve ehli sünnet alimleri ile alay edenin, şaka bile olsa, hafife alanların, imanlarınının gidip gitmeyeceği delilleriyle geniş olarak anlatılmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette, sabretmenin imanla bağlantısı olup olmadığı Efendimiz aleyhisselamın emirleri ve bu emirlerin ehli sünnet alimleri tarafından açıklanmasıyla anlatılmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu sohbette, insanın kendi iradesi ile yapmış olduğu işlerden sorumlu olduğu, insanın iradesi olmadığını , herşeyi mecburen yaptığını savunanların ise sapık inanışlarda olduğu delilleriyle anlatılmakta, Resulullahın ve eshabının yolunda olan ehli sünnet alimlerinden nakillerle konu açıklanmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu Sohbette Ehli sünnet itikadı anlatılmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Bu bölümde Ehli sünnet Alimlerin bildirdiği ibadetlerin en kıymetlisini anlatılmaktadır.By huzurburada@gmail.com (Huzura Doğru).
 
Müslüman olmayan bir ülkede faiz alınıp verilebilir mi? Ehli sünnet akidesinde takiyye var mıdır? Allah’ın (c.c.) künhüne akıl ermez ne demektir? Enflasyon farkıyla faiz arasındaki fark nedir?
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login