Best esin podcasts we could find (Updated July 2017)
Related podcasts: Nipa Awon Ninu Islam Tira Alaye Hadiisi Idajo Islamic Religion Education Ahkaam Ẹsin Lori Umdatul Irun Kitap Oselu Nkan Aawe  
Esin public [search 0]
show episodes
 
I
Itosona Lori Asigbo Esin
Daily+
 
1- Ibanisoro yii da lori awon ona abayo si asigbo esin ti o gbaye kan laarin awon Musulumi.2- Ibanisoro je afikun lori awon okunfa ati ona abayo si awon asigbo tabi aseju ninu esin.
 
I
Idajo Esin Lori Pipa Eniyan
Daily+
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
A
Ajọse ti ọmọ Iya ninu Ẹsin Islam
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko mẹta wọnyii: (i) Pataki asepọ jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin. (ii) Ẹsan ti o wa fun asepọ ọmọ iya ninu ẹsin. (iii) Awọn nkan ti o maa nba jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin jẹ.
 
I
Ikẹ ati Aanu sise ninu Ẹsin Islam
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
I
Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam
 
Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.
 
I
Idajo Esin Lori Gbigba Aawe ni Ojo Jimoh
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
I
Idajọ Ẹsin lori Rukiya, Oogun Ifẹ ati Gbekude lilo
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii:(i) Iha ti ẹsin ko si Rukiya, Oogun ifẹ ati Gbekude lilo,(ii) Idajọ awọn nkan mẹtẹẹta yii,(iii) Majẹmu Rukiya,(iv) Idajọ wiwe ayah Alukuraani ati dide mọ ọrun,(v) Diẹ ninu awọn Rukiya ti a le fi se isọ fun alaarẹ, ọmọde ati lati fi wa iwosan.
 
A
Awon Idajo Esin Nipa Aja Ati Egbin re
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Eto Oselu Tiwa- ntiwa (Demokiresi)
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
A
Awọn Ọna ti o ba Ẹsin Islam mu fun Isọ Ọlọhun ati Aabo Rẹ
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn ọna ti musulumi fi le wa isọ Ọlọhun ati aabo Rẹ gẹgẹ bii: Jijẹ eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
 
A
Agboye Adadaale ninu Esin ni odo Awon ti won wa ni oju ona Sunna
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
D
Die Ninu Awon Ewa Islam
Daily+
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Imora Oniyagbe (Tayammum) ninu Tira Buluugul-maroom
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
K
Kitap Kokusu Podcast
Monthly
 
İki insan gecenin kör vakti bir araya gelir… Ellerinde bir kitap ve o kitabın kokusu peşinde sürüklendikleri bir yolculuk başlar. Bir kitabı, kendi meseleleri haline getirip üzerine tartışırlar… Kitabın temas ettiği noktalara notlar düşer, anımsattıklarını dile getirir, esin kaynağı olduğu veya esinlendiği diğer sanat dallarına da referanslar vermeye çalışırlar… Okuduklarını, okuduklarından ne anladıklarını ve anladıklarından ne bulduklarını bir bir kaydederler. Çünkü bilirler ki eser, yazar ...
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
A
Alaye Itumo Awon Hadiisi ti o so nipa Irun Pipe ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
A
Awon Janmoo Islam: Oore ti o nbe lara won ati ibi ti won ku si
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
Loading …
show series
 
This week, The Dynamic Duo is joined by licensed professional counselor and sex therapist Meka Nicole for a very spicy discussion regarding the R Kelly Scandal! This has been a bad week for black men: they seem to all be thinking with the wrong head.TRIGGER WARNING: This episode includes conversation regarding sexual abuse and may trigger your ...…
 
Die Themen: Am Samstag, den 15. Juli, mußte bereits der vierte Terror-Alarm wegen eines Passagierflugzeugs ohne Funkkontakt über Deutschland ausgerufen werden. In den Mainstream-Medien wird der Zusammenhang zu den bei einem gezielten Flugzeugabsturz völlig ungeschützten Atomkraftwerken nahezu völlig ausgeblendet - um dieses Risiko geht es in un ...…
 
B
Business Breakthroughs with Ted Miller III
 
Get the @ss~es in the seats to make money you want to make!
 
Was ist der Mensch? Was ist Gott? Was ist die Welt? Darum geht es in der Vedanta Philosophie. Der große Vedanta Meister Shankaracharya hat es so formuliert: Brahma Satya, Jagan Mithya, Jivo Brahmaiva Napara: Brahman allein ist wirklich, die Welt ist unwirklich, das Selbst ist nichts anderes als Brahman. Sukadev spricht über die Bedeutung dieser ...…
 
S
Switzerland Global Enterprise
 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) feiert dieses Jahr das 90-Jahr-Jubiläum. Die Geschichte des Vereins begann 1927, als in Zürich und Lausanne Büros für die Wirtschaftsförderung eröffnet wurden. Auch wenn die darauffolgenden Jahre von Kriegen und Finanzkrisen geprägt waren, konnte sich die Schweiz dank gezielten Massnahmen zu einem bedeutende ...…
 
Im Podcast Episode #47 geht's um Segas neue VR-Arcade in Tokio, Oculus-Marketing für Oculus Rift und Gear VR sowie die Digility 2017.VR-Spielhalle in TokioMitte Juni startete Sega eine neue VR-Arcade in Tokio, die Matthias vor Ort testen konnte. Christian konnte auf der Digility eine kabellose Gear-VR-Brille mit Raumtracking ausprobieren. Wir s ...…
 
Bei welcher Stimmung kommen bei dir Rückenschmerzen? Was kannst du tun, um deine Stimmung aufzuhellen?Was ist Stimmung? Woher stammt der Begriff Stimmung? Wie wirkt sich diese Eigenschaft auf den Umgang mit anderen Menschen aus? Wie kannst du Stimmung entwickeln? Was ist das Besondere, wenn ein Mensch stimmungsvoll ist? Welche Tugenden braucht ...…
 
H
HEADLOCK - Der Pro Wrestling Podcast
 
Wer ist Kevin Owens? Headlock mit dem großen Karriere-Special zum amtierenden WWE US-Champion und dem Face of America: Was macht ihn heute aus und welchen Weg hat der ehemalige Kevin Steen hinter sich? Das alles gibt es in Ausgabe 101 von Headlock!Erneut finden sich Headlock-Host Olaf Bleich, Christian Dörre von Computec und Tausendsassa Michae ...…
 
Satchidananda Swarupoham - darum geht es in dieser Meditation: Meine wahre Natur ist Sein-Wissen-Glückseligkeit. Sat heißt unendliches Sein, ewig und unbegrenzt. Chid heißt Bewusstsein, reines Bewusstsein, Wissen. Ananda bedeutet Freude, Wonne, Glückseligkeit. Swarupa bedeutet wahre Natur. Sukadev wiederholt das Om mehrmals, dann das Mantra Sat ...…
 
S
Sports Maniac - der digitale Sportmarketing Podcast mit Daniel Sprügel
 
Prof. Dr. Julian Kawohl von der HTW Berlin und sein Team haben die Fußball Bundesliga Vereine auf deren Digitalisierung wissenschaftlich untersucht. Dabei herausgekommen ist ein Digital Ranking mit interessanten Ergebnissen an der Spitze und mit einigen Überraschungen im Tabellenkeller. Der Professor für Strategisches Management spricht im Podc ...…
 
Kanada, nach Russland das zweitgrößte Land der Erde, hat immer noch große Probleme mit den Ureinwohnern. Nach wie vor kommt es zu Auseinandersetzungen um Landrechte und den Abbau von Bodenschätzen. Im Westen Kanadas lagern Ölsandvorräte, die zum größten Industrieprojekt des Planeten, allerdings auch zu einem gigantischen Umweltschaden führen kö ...…
 
M
MVP: Microsoft Azure (HD) - Channel 9
 
TypeScript hat die Karten neu gemischt. Selbst Personen, die JavaScript gegenüber früher weniger freundlich eingestellt waren, entdecken durch TypeScript Web-Technologie neu. TypeScript verspricht typsichere, professionelle Softwareentwicklung für Client und Server. Rainer Stropek nutzt in seinen Projekten TypeScript schon viele Jahre und zeigt ...…
 
P
Projektmanagement für Macher und Entscheider
 
In dieser Episode wirst du erfahren, warum du mit Entscheidern anders kommunizieren musst um erfolgreich zu sein. Georg Jocham zeigt uns einen einfachen Trick, wie du schnell den Entscheidertypen erkennen kannst. Damit du klar bist in deiner Kommunikation.
 
P
Projektmanagement für Macher und Entscheider
 
In dieser Episode wirst du erfahren, warum du mit Entscheidern anders kommunizieren musst um erfolgreich zu sein. Georg Jocham zeigt uns einen einfachen Trick, wie du schnell den Entscheidertypen erkennen kannst. Damit du klar bist in deiner Kommunikation.
 
F
Feuilletöne - Kultursendung für Musik, Film, Serie und Literatur
 
Karl Popper ist wohl einer der beliebtesten Philosophen unserer Zeit, nicht nur bei uns, deswegen kommen wir natürlich nicht an ihm vorbei und unterhalten uns über ‘Die offene Gesellschaft und ihre Feinde’. Außerdem haben wir ‘Secret Book’ von Fabrizio Paterlini gehört, die erste Staffel der Serie ‘Her Story’ gesehen und einen 12-jährigen Hakus ...…
 
F
Feuilletöne - Kultursendung für Musik, Film, Serie und Literatur
 
Karl Popper ist wohl einer der beliebtesten Philosophen unserer Zeit, nicht nur bei uns, deswegen kommen wir natürlich nicht an ihm vorbei und unterhalten uns über ‘Die offene Gesellschaft und ihre Feinde’. Außerdem haben wir ‘Secret Book’ von Fabrizio Paterlini gehört, die erste Staffel der Serie ‘Her Story’ gesehen und einen 12-jährigen Hakus ...…
 
D
Der Performance Manager Podcast | Für Controller & CFO, die noch erfolgreicher sein wollen
 
Drei sichere Wege, Ihre Kunden zu verlieren.Und wie es auch anders gehen kann. Ich möchte Ihnen heute von drei persönlichen Erfahrungen berichten. Alle aktuell aus den letzten Wochen. Unglaubliche Geschichten aus dem Leben, die man sich so nie ausdenken könnte. Und die trotzdem jeder von Ihnen auch kennt. Sie ahnen es bereits: Geschichten, die ...…
 
B
Bay Area Real Estate Podcast with Greg McDaniels
 
If you’re wondering where you should go out to eat in Danville, here are our top seven favorite restaurants in the area. Looking to buy a Bay Area Home? Search all Bay Area homes for sale.Selling Your Bay Area Home? Use our home evaluation tool. What are our team’s top seven favorite restaurants in Danville? Let’s start South and move North thr ...…
 
I
IrgendWasser - Irgendwas läuft immer
 
Durch zahlreiche Audiobeiträge geht es in einer weiteren zweistündigen Unterhaltungsfolge wieder thematisch kunterbund zu.'
 
Wolfgang und Thomas sind wieder zurück in der Podcast Reihe über Hogwarts, Magie und alles was sich in der Fantasy-Welt (vor allem bei Game of Thrones) noch so tut. Was tut sich in der Welt von Potter? Warum kann Fantasy (im Fall von Potter und Der Herr der Ringe) eine wahre Goldgrube sein während sich andere Franchises unglaublich schwer tun? ...…
 
C
Comic Review
 
Es ist ein neuer Monat und damit Zeit für Nachschub, denn die Welt der Comics ist bunt und vielfältig. Viel fliegt unter dem Radar und deshalb rücken wir es ins rechte Licht. Lasst euch inspirieren, erweitern euren Horizont und lest auch mal abseits des bekannten. In diesem Fall viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe. Helge Vogt: Autor und Zeichne ...…
 
Happy May 29, 2017! I hope you enjoy this encore performance of Career Callings Radio from July 18, 2016. God bless! – Robbie Romeiser Photo courtesy of Keith Cooper. Brian Ray is a career advisor, speaker, writer and author of “Created for Good Works.” Brian founded Crossroads Career Network, a national membership of churches and career minist ...…
 
A podcast about movie making and the scifi featurette, Daughter of God, with Director Shri Fugi Spilt, (Dan Kelly). Daughter of Godcast, Episode 038, Boxes. Sustainable civilization reboot and internet resurrrection. http://dog.movie/media/episode_038.mp4 Tada! You’re opening Episode 038 of the Daughter of Godcast, Boxes. What’s the most import ...…
 
Trip-Hop, Downbeats, Dub und Chillout, der Sunday Joint von Jeff Chill hat es in sich und überrascht bei jedem Hören von neuem. In der Selektion des Kanadiers verbergen sich zahlreiche glänzende Perlen in Form von entschleunigten Remixen, die man in dieser Form noch nicht, oder lange nicht mehr gehört hat. Sei es Chris Isaak „Wicked games“ im T ...…
 
Es geht um ‘Das Sein und das Nichts’ von Jean-Paul Sartre, also mal wieder um einen unserer Philosophen. Außerdem haben wir das Album ‘Sans Mots’ von Alexandra Lehmler gehört, Kabarettprogramme von Serdar Somuncu und Hagen Rether gesehen und den 15-Jährigen Johnnie Walker Green Label verkostet. Gelesen Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts ...…
 
Es geht um ‘Das Sein und das Nichts’ von Jean-Paul Sartre, also mal wieder um einen unserer Philosophen. Außerdem haben wir das Album ‘Sans Mots’ von Alexandra Lehmler gehört, Kabarettprogramme von Serdar Somuncu und Hagen Rether gesehen und den 15-Jährigen Johnnie Walker Green Label verkostet. Gelesen Jean-Paul Sartre – Das Sein und das Nichts ...…
 
Mike Junior Johnson is this weeks guest. He is not only a decorated Autocross champion but also owner and instructor at EvoSchool.com – Evolution Performance Driving School. He has 10 SCCA Championships over all – 4 for Solo Nationals and 6 for ProSolo Class Championships. 2011 Driver of Eminence award, 2003 Roger Johnson Spirit of the Sport Aw ...…
 
I
IrgendWasser - Irgendwas läuft immer
 
Wir ackern uns in dieser Folge durch die Liste der Podcasts, die ich mehr oder weniger höre. Von A bis einschließlich O geht es in dieser ersten Hälfte.
 
In dieser Woche ist Nils Kattau zu Gast in meiner Show und spricht mit mir über Conversionrate Optimierung. Immer wichtiger wird auch die Optimierung der Mobile Conversions und daher geht es in der 58. Folge von SEO-Driven genau darum. Fünf Conversion Tipps von Nils Kattau: Abonniere seine kostenlosen Tipps & Updates und erhalte noch heute ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login