Fou podden public [search 0]
×
Best fou podden podcasts we could find (Updated October 2019)
Info
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
F
FoU-podden
Monthly
 
Podcast by FoU i Sörmland
 
Loading …
show series
 
Det 26 avsnittet av FoU-podden handlar om anhöriga, vilka de är, vilket stöd de vill ha och om hur viktiga de är. I podden exemplifierar Eskilstuna kommun hur anhörigstödet ser ut hos dem. I andra kommuner i Sörmland är anhörigstödet organiserat på andra sätt, exempelvis har Katrineholms kommun redan byggt upp ett anhörigstöd till föräldrar med ...…
 
Avsnitt 25 av FoU-podden handlar om Välfärdsteknik, vad det innebär och hur det ser ut i samhället idag. Fokus ligger på välfärdsteknik för äldre och på Välfärdsteknikmässan - Underlätta din vardag 3.0, som tar plats den 24 september på Smedjegatan 37 i Eskilstuna (Mälardalens högskola). Deltagare i avsnittet är Christine Gustafsson, Stig-Håkan ...…
 
Det 24:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Det här är del 2, som i första hand handlar om RSS Kvinnofrid och Samverkan kring våld i nära relationer. Om du inte har hört första delen om ämnet, kan du lyssna på avsnitt 23 av FoU-podden.Deltagare är Lina Lars ...…
 
Det 23:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Del 1 handlar i första hand vad våld i nära relationer innebär och vem som utsätts.Deltagare är Ing-Marie Andree, Therese Dolk och Daniel Eriksson, som även berättar om hur de arbetar med våld i nära relationer på ...…
 
I det 22 avsnittet av FoU-podden berättar Liv Nordström och Lina Larsson från FoU i Sörmland om evidensbaserad praktik - vad det är, vad som krävs för att kallas evidensbaserad praktik, varför det är viktigt och när det bör användas. Läs mer på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-poddenBy FoU i Sörmland.
 
Det 21 avsnittet av FoU-podden handlar om noden för tjänstedesign. Om du är osäker på vad tjänstedesign innebär, börja med att lyssna på avsnitt 5 som handlar om just det. I det här avsnittet berättar Lisa Malmberg, Anita Segring och Mona Karila, som alla är med i arbetsgruppen för noden, om vad noden är för något, vad de gör och varför noden f ...…
 
I det 20 avsnittet träffar vi Karin Strömqvist Bååthe, Michail Tonkonogi och Marina Arkkukangas som berättar om träning som även involverar fallteknik. Bland annat får vi lära oss varför träning att falla inte bara minskar skador vid fall, utan även gör att vi faller mindre ofta. Du hittar mer information och de länkar som nämns i podden på www ...…
 
Våra gäster i det 19 avsnittet av FoU-podden är Beatrice Olsson Duse, specialistsjuksköterska och projektledare vid barn och ungdomskliniken i Eskilstuna, och Ann-Christin Jansson, biträdande områdeschef inom funktionshinderområdet på vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. De berättar om vad korttids innebär, vilka barn och unga som vistas ...…
 
I det 18 avsnittet av FoU-podden träffar vi Anita Segring och Lina Larsson. De berättar om vad individbaserad systematisk uppföljning är, hur det går till och vad syftet är. Vi får också höra röster från inspirationsdagen om systematisk uppföljning som tog plats i Katrineholm den 22 maj.Länkarna som nämns i podden hittar du på www.fou.sormland. ...…
 
I det 17 avsnittet av FoU-podden träffar vi Jonas Smedjebäck,Ingela Mindemark och Matilda gränsmark. De berättar bland annat om vad palliativ vård innebär och vem som får det, vad palliativa registret är och vilken varför palliativa rådet finns. De tipsar även om breddutbildningen som kommer att ta plats på 3 orter i Sörmland i höst.Du hittar a ...…
 
Det sextonde avsnittet av FoU-podden handlar om forskningsprojeket IVRIS. Det handlar om samarbete kring välfärdsteknik för äldre. Experter i detta avsnitt är Karl Schultz, Anna Åkerberg och Lucia Crevani. Webbsidan som ska fungera som en metodologisk och konceptuell vektygslåda hittar du här: http://co-wt.se/ Mejla gärna synpunkter, frågor och ...…
 
I det 15 avsnittet av FoU-podden handlar om IBIC. Matilda gränsmark, Marie Wallin och Sofia Carlström berättar bland annat om vad IBIC är, vad FoUiS jobbar med och lite om vad som sker nationellt. De kommer också med tips på var du kan hitta mer information.https://www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden/…
 
I det 14 avsnittet av FoU-podden berättar Anna Åkerberg, Mälardalens högskola och FoU i Sörmland och Mia Folke, Mälardalens högskola, om projektet STARK. Det går ut på att skapa möjligheter och verktyg för att redan i medelåldern testa sin balans och styrka och förhindra risk för fall senare i livet.https://www.mdh.se/samverkan/projekt/arenanht ...…
 
I det trettonde avsnittet av FoU-podden möter vi Anita Segring, Matilda Gränsmark och Anna Ekholm från FoUiS och Linda Eklund, som är måltidsombud på Frustunagårdens äldreboende i Gnesta. De berättar om vad Nattfasta är, hur man kan jobba för att minska tiden mellan kvällsmålet och frukosten nästa dag och varför det är viktigt.Du hittar filmen, ...…
 
I det tolfte avsnittet av FoU-podden berättar Carina Forsman Björkman och Marina Arkkukangas om FoU i Sörmland. Varför finns FoUiS? Vad är vårt uppdrag? För vem finns vi? Dessutom får du veta lite information om FoUiS framtid.By FoU i Sörmland.
 
I det elfte avsnittet av FoU-podden träffar vi Eddie och Tobias som är boende på Klarabergsvägens gruppbostad, deras boendestöd Max, Birgitta Petersohn, enhetschef område funktionsnedsatta i Strängäs och Liv Mannberg, som är utvecklingsledare på FoUiS. Liv berättar om DMO och vår kommande vägledarutbildning i DMO och de andra berättar om sina e ...…
 
I det tionde avsnittet av FoU-podden berättar Karl Schultz och Anna Åkerberg om den nystartade noden för välfärdsteknik och digitalisering. Tanken är att underlätta arbetet med detta i kommuner och region. De vill även gärna ha synpunkter från både personal inom kommuner och region och från brukare och anhöriga. Du hittar mer information om nod ...…
 
I det nionde avsnittet av FoU-podden träffar vi Cecilia Moore, utvecklingsledare för barn och unga, Ylva Tindberg, barn- och ungsomsläkare och barnhälsovårdsöverläkare, och Maria von Willingerode, barnutredare på socialtjänsten. De berättar om hälsoundersökning av placerade barn och om samarbetet mellan landstinget och Socialtjänsten när det gä ...…
 
Det åttonde avsnittet av FoU-podden handlar om SIP - Samordnad individuell plan. Liv Mannberg och Anita Segring berättar om vad en SIP är och hur FoU i Sörmland arbetar med det. Tre personer från verksamehterna berättar om sina erfarenheter av SIP.Läs gärna mer om SIP på: www.fou.sormland.se/omraden/SIP eller se filmen om SIP: https://vimeo.com ...…
 
Det sjunde avsnittet av FoU-podden är en specialare. Det handlar om FoU Välfärds konferens, som FoU i Sörmland arrangerade den 19-20 september 2018. Årets tema var delaktighet.Liv Mannberg och Elisabeth Björk Andersson, som deltog i arbetsgruppen för konferensen berättar om arbetet med konferensen. Vi får också höra några konferensdeltagare ber ...…
 
Avsnitt 6 handlar om ett projekt för att testa om äldre kan bli mer aktiva med hjälp av ett aktivitetsarmband. Elisabeth Rindom, som lett projektet och Annika Skogsberg, som både varit drivande i projektet och själv deltagit i en av grupperna, berättar om sina erfarenheter av arbetet och vilka resultat de nådde. Så småningom kommer även projekt ...…
 
Avsnitt 5 handlar om tjänstedesign. Forskningsledarna Katarina Wetter Edman och Lisa Malmberg berättar tillsammans med utvecklingsledaren Anita Segring om tjänstedesign. Vad är tjänstedesign? Vad arbeter FoUiS med inom området? De berättar även om goda exempel där det har fungerat bra och om nod för tjänstedesign som de just startat i Sörmland. ...…
 
I det här avsnittet av FoU-podden möter vi Fanny Marell, som handleder yrkeshandledning för nyutexaminerade socialsekreterare och Susanne Gregor som själv är deltagare i en av grupperna. de berättar bland annat om varför den här typen av yrkeshandledning behövs och hur det går till på träffarna.By FoU i Sörmland.
 
Vi möter Helena Forssell, utvecklingsledare FoU i Sörmland med fokus på, psykisk hälsa/ohälsa och äldre, och Tina Källberg, som varit närvårdskoordinator under många år och arbetat med samverkan i kommuner och landsting, bland annat med inriktning äldre och psykiatri. De berättar om sin undersökning av äldres psykiska hälsa och projektrapporten ...…
 
Andra avsnittet av FoU-podden handlar om en stödsamtalsmodell och små barns trygghet. Gäster är Ulla Beijer, forskningsledare vid FoU i Sörmland, AnnCriztin Welinder, socionom, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun och Helene Lillieborg, socionom, Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun.Om du vill veta mer om stödsamtalen, mejla info@ ...…
 
FoU-podden diskuterar fall och fallprevention med Marina Arkkukangas, som är doktor i vårdvetenskap och Hans "Hasse" Eriksson, som är statistiker på FoU i Sörmland.www.fou.sormland.seBy FoU i Sörmland.
 
Google login Twitter login Classic login