Best idajo podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Nipa Idajọ Hadiisi Alaye Lori Esin Awon Ninu Islamic Religion Education Tira Irun Islam Ahkaam Umdatul Gbigba Awọn Keferi Pipe  
Idajo public [search 0]
show episodes
 
Waasi yi se alaye ni ekunrere oro nipa idajo eni ti o ba pa eniyan ninu esin Islam, yala o moomo pa eniyan ni tabi o seesi.
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn pẹlu awọn ẹri lorisirisi lori bi biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn se jẹ eewọ fun Musulumi.
 
Idanilẹkọ yii jẹ ki a mọ awọn orisi ọna ti awọn Musulumi fi maa nkose awọn ẹlẹsin miran pẹlu awọn eri lati inu Alukuraani ati awọn ẹgbawa hadisi ti o nkọ fun Musulumi lori mima kọse awọn ẹlẹsin miran.
 
Waasi yi so nipa idajo Islam lori orin kiko ati gbigbo. Oniwaasi mu awon eri ti o po wa lati inu Al-kurani ati hadiisi lori bi orin gbigbo ati kiko se je eewo ninu Islam. Bakannaa ni oro waye ninu waasi yi lori awon aburu repete ti o wa nibi gbigbo orin ati kiko.
 
Idanilẹkọ yii se afihan iha ti Islam kọ si owo ele ni gbagba pẹlu idajọ rẹ ati orisi ọna ti owo ele ni gbigba pin si.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii:(i) Iha ti ẹsin ko si Rukiya, Oogun ifẹ ati Gbekude lilo,(ii) Idajọ awọn nkan mẹtẹẹta yii,(iii) Majẹmu Rukiya,(iv) Idajọ wiwe ayah Alukuraani ati dide mọ ọrun,(v) Diẹ ninu awọn Rukiya ti a le fi se isọ fun alaarẹ, ọmọde ati lati fi wa iwosan.
 
1- Ibanisoro yii se alaye ibi ti Odun ayajo ojo ololufe (Valentine) ti wa, ati Idajo Islam lori re.2- Eleyi ni akotan lori oro nipa odun ayajo ojo ololufe (Valentine).
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
Eyi ni ẹkunrẹrẹ alaye lori bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- se maa n ki Irun Itọrọ Ojo pẹlu sise afihan awọn orisirisi ọna ti o gba se adua lati tọrọ ojo nigba aye rẹ.
 
Eyi ni alaye awon Hadisi ti o n so nipa awon ojo ti Shari’ah ko fun Musulumi lati maa gba aawe ninu won ati awon eko esin ti o ro mo won.
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
Idanilẹkọ ti o se alaye: (1) Idajọ ẹran ti Musulumi ba pa, yala o da orukọ Ọlọhun si ni tabi ko da orukọ Ọlọhun si ni latari igbagbe. (2) Idajọ Ẹran ti Yahudi tabi Nasara ba pa yala fun ọdun ni tabi fun nkan miran. (3) Idajọ gbogbo ẹran ti wọn ba pa laida orukọ Ọlọhun sii.
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
Idanilẹkọ yii da lori idajọ aluwala oniyagbẹ (at-tayammum), ati wipe nigba wo ni a le se e ati bi a se nse e.
 
1- Eleyi ni oro nipa ohun ti o je ojuse Musulumi nibi ibo didi ati idajo Islam lori kikopa ninu idibo.2- Itesiwaju nipa ohun ti Islam so lori eto oselu tiwa- ntiwa (Demokiresi), olubanisoro menu ba idajo esin lori dida egbe oselu sile ati kikopa ninu re, o si tun so nipa ojuse eniti o ba fe gbegba fun ipo oselu.
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
 
Loading …
show series
 
Tii - iTem 0393 - iOS 9.3.3 Beta 1 Give us a call - 1-206-666-6364 Send us an email - todayinios@gmail.com Links Mentioned in Today's Episode: Today's Sponsor - MTailor App - Promo Code = tii iOS 9.3.2 Problems: Error 56 Apple Seeds First Beta of iOS 9.3.3 to Developers Apple Tweaks Touch ID Rules With a Notable Addition Apple’s Touch ID rules ...…
 
Tii - iTem 0393 - iOS 9.3.3 Beta 1 Give us a call - 1-206-666-6364 Send us an email - todayinios@gmail.com Links Mentioned in Today's Episode: Today's Sponsor - MTailor App - Promo Code = tii iOS 9.3.2 Problems: Error 56 Apple Seeds First Beta of iOS 9.3.3 to Developers Apple Tweaks Touch ID Rules With a Notable Addition Apple’s Touch ID rules ...…
 
Featuring author/host Michael Perry, Blue Canvas Orchestra and special musical guests Ida Jo and Blessed Feathers. Live from the Capitol Theater in beautiful downtown Madison, Wisconsin.
 
Ida Jo, a fixture in the Madison music scene, returns to the show with Scott Lamps. Her soulful voice and unique songwriting a must listen. www.idajo.com Video http://youtu.be/ddK6bsH4kTI
 
Ida Jo, a fixture in the Madison music scene, returns to the show with Scott Lamps. Her soulful voice and unique songwriting a must listen. www.idajo.com Video http://youtu.be/ddK6bsH4kTI
 
Recently voted of Madison’s Songwriter of the Year, Corey Hart plays the music you wish you'd grown up to - an eclectic blend of folk, rock, and a little bit of soul. Corey is joined by Ida Jo on the fiddle. We are happy to have them back on the show! coreyhartmusic.com
 
Recently voted of Madison’s Songwriter of the Year, Corey Hart plays the music you wish you'd grown up to - an eclectic blend of folk, rock, and a little bit of soul. Corey is joined by Ida Jo on the fiddle. We are happy to have them back on the show! coreyhartmusic.com
 
IDA JO Courage. Strength. Devotion. Ida Jo's debut album "Providence" is about all those things and is available now on iTunes, CDBaby, and Amazon. Nominated for several Madison Area Music Awards, including String Instrumentalis of the Year, as well as Pop Album, Pop Song, and R&B Song for her work with Mike Droho & The Compass Rose, Ida Jo wil ...…
 
IDA JO Courage. Strength. Devotion. Ida Jo's debut album "Providence" is about all those things and is available now on iTunes, CDBaby, and Amazon. Nominated for several Madison Area Music Awards, including String Instrumentalis of the Year, as well as Pop Album, Pop Song, and R&B Song for her work with Mike Droho & The Compass Rose, Ida Jo wil ...…
 
Google login Twitter login Classic login