Best kahulugan podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Qur’an Banal Pagpapaliwanag Islamic Religion Education Kristyano Panayam Muslim Pangangailangan Sino Bagong (al-menshawi) Piling Limampung Al-affasy] [mishary Shahadah Kaisahan Tewhid  
Kahulugan public [search 0]
show episodes
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an [Mishary Al-Affasy]
 
Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog.
 
P
PAGPAPALIWANAG sa kahulugan ng limampung Piling Hadith
 
Pagpapaliwanag sa kahulugan ng mga piling Hadith, at paglalahad sa kasaysayan ng mga taga-ulat nito, gayundin ang mga benepisyong pang-agham nito.
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi language.
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an
 
Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an (Al-Menshawi)
 
Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad language.
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an [Abdolbaset Abdossamad]
 
Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog.
 
A
Ang Tewhid - Kaisahan ng Allah - at ang Kahulugan ng Shahadah
 
Ang Tewhid - Kaisahan ng Allah - at ang Kahulugan ng Shahadah
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi language.
 
A
Ang mga Maiikling Kabanata sa Banal na Qur’an at ang Kahulugan ng mga ito
 
Ang mga Maiikling Kabanata sa Banal na Qur’an at ang Kahulugan ng mga ito
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Mishary Al-Affasy
 
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Mishary Al-Affasy language.
 
P
Pangangailangan ng tao sa Islam
Daily+
 
Ito ay isang talakayan patungkol sa pangangailangan ng tao sa Islam, ipinapaliwanag din rito ang kahulugan ng Islam at pagkakaiba nito sa ibang pananampalataya.
 
B
Bakit ako Muslim at Ikaw ay Kristyano ?
 
Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng Islam at kaibahan nito sa kristyanismo; isang maliwanag na pagpapaliwanag at sa katanggap-tanggap na paraan
 
P
Panayam sa mga bagong muslim
Daily+
 
Isang panayam sa ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam,tungkol sa dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. ito’y isinagawa ni Bro. Khalid Evaristo. Ipinaliwanag di niya ang kahulugan ng Islam sa wikang tagalong.
 
M
Mga Kadahilanan ng pagtaas at pagbaba ng pananampalataya
 
İpinaliwanag dito kung ano ang kahulugan ng pananampalataya, ito ay sinasabi ng dila at pinaniniwalaan ng puso at ginagawa ng katawan, at ang pananampalataya ay ang paniniwala na walang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang alipin at sugo at ipinaliwanag din dito na ang paniniwala ay nadadagdagan at nakukulangan sa maraming kadahilanan.
 
S
Sino ang tunay na Kristyano ?
Daily+
 
Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng salitang Kristyano at kung sino ang mga tunay na Kristyano; kung ito ay nangangahulugan ng tagasunod ni Hesus, ano nga ba ang katuruan ni Hesus ang nasusunod ng mga nag-aangking Kristyano
 
B
Bukas na Panayam 2
Daily+
 
Isang bukas na panayam sa isang butihing tagapalaganap ng Islam na si Bro. Omar Penalber, ipinaliwanag niya sa panayam na ito ang kahulugan ng Islam at Muslim nang mabuting pagpapaliwanag at malinaw, at sinagot narin niya ang ilang mga katanungang madalas naitatanong ng mga hindi-Muslim sa Islam nang kapaki-pakinabang na pagsagot at pagpapaliwanag.
 
Loading …
show series
 
Ang Kahulugan ng Islam at Pagpasok dito ng Buong Puso. Khutbah @ Masjid Ibnu Abbas The post Ahmad Javier – Ang Kahulugan ng Islam at Pagpasok dito ng Buong Puso appeared first on Ahmad Javier.
 
D
Discover Islam || How to Become a Muslim
 
Ang lahat ng kailangan mong gawin para pumasok sa Relihiyong Islam at maging isang Muslim ay bigkasin sa tinig na naririnig at ayon sa pagkaunawa at paniniwala sa kahulugan ng sasabihin mo. Ito ay isang salitang Arabeng tinatawag ng shahadah (pagsaksi): "Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah, (na nangangahulugang walang sinasamba ayon sa ...…
 
Angdirektang kahulugan ng “Xin Tian You” ay “malayang paglalakbay sa kalangitan.”Sa katotohanan, ang pangalang ito aylubos na nagpapakita ng pinakamahalagang katangian ng musikang ito: kalayaan atpagkakaroon ng bukas na pag-iisip.
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Haaqqah ( The Inevitable )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Maarij (The Ways of Ascent )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
An-Naba ( The Great News )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Abasa ( He frowned )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
At-Tariq ( The Night-Comer )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Fajr ( The Dawn )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
At-Tin ( The Fig )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Qadr ( The Night of Decree )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Qariah ( The Striking Hour )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Maun ( Small Kindnesses )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
An-Nasr ( The Help )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Al-Menshawi
 
Al-Masad ( The Palm Fibre )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Al-Jumuah ( Friday )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Surah Al-Mulk ( Dominion )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Al-Maarij (The Ways of Ascent )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
An-Naba ( The Great News )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Al-Asr ( The Time )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Al-Fil ( The Elephant )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Saed Al-Gamedi
 
Al-Kafiroon ( The Disbelievers )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Fatihah ( The Opening )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
At-Tahrim ( The Prohibition )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Haaqqah ( The Inevitable )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Jinn ( The Jinn )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Qiyamah ( The Resurrection )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
An-Naba ( The Great News )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
At-Takwir ( The Overthrowing )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Infitar ( The Cleaving )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Burooj ( The Big Stars )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Ala ( The Most High )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Ash-Shams ( The Sun )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Az-Zalzalah ( The Earthquake )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-adiyat ( Those That Run )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
At-Takathur ( The piling Up )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad
 
Al-Asr ( The Time )
 
A
Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Mishary Al-Affasy
 
Al-Jumuah ( Friday )
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login