Best keferi podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Awon Religion Islamic Education Majemu Mereerin Imaamu Adiokan Reproduction Oore Islam: Janmoo Wọn Ọdun Eniyan Kopa Awọn Kikọse Aworan Biba  
Keferi public [search 0]
show episodes
 
I
Idajo ati Aworan Kikọse Awọn Keferi
 
Idanilẹkọ yii jẹ ki a mọ awọn orisi ọna ti awọn Musulumi fi maa nkose awọn ẹlẹsin miran pẹlu awọn eri lati inu Alukuraani ati awọn ẹgbawa hadisi ti o nkọ fun Musulumi lori mima kọse awọn ẹlẹsin miran.
 
I
Idajọ biba Keferi kopa ninu Ọdun wọn
 
Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn pẹlu awọn ẹri lorisirisi lori bi biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn se jẹ eewọ fun Musulumi.
 
M
Majemu Pipe Eniyan kan ni Keferi
 
Ibanisoro yii da lori awon majemu ti a gbodo ri lara musulumi kan ki a to le pe ni Keferi, ti Olubanisoro si bere pelu nkan ti pipe Musulumi kan ni keferi tumo si ninu Islam.
 
R
Raiders Of Teferis Puzzlebox – MTGCast
 
Magic: The Gathering Podcasts
 
A
Awon Janmoo Islam: Oore ti o nbe lara won ati ibi ti won ku si
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
E
Eugenics and Other Evils
Monthly+
 
"Eugenics and Other Evils," by Gilbert Keith Chesterton. I think G.K. Chesterton explains his book rather well in his introduction, but it might help to start with a sense of the time in question. Chesterton started work on Eugenics and Other Evils in about 1910, but it was not completed and published until 1922. In his own introduction he talks about the period before and after "The War." The war he refers to is now called World War One. We now have a distaste for the word Eugenics, largely ...
 
D
Dick & Boomer
Daily+
 
The south has never sounded so liberal, and crazy at the same time. Dick Keefer is an introspective guy stuck in the bible belt, and Boomer, the only gun toting liberal. Listen as they discuss modern life, lived in a sometimes backward society.
 
A
Adiokan Awon Imaamu Mereerin ni odo Awon oni Sunna
 
Ibanisoro yi da lori oro nipa adiokan Imam Abu Haniifa, biotile je wipe olubanisoro menu ba adiokan awon Imaamu mereerin. Ohun ti o si se okunfa eleyi ni bi apa kan ninu awon alaimokan ni awujo se npe Imaam Abu Haniifa ni keeferi nitori awon iruju kan ti o nbe fun won nipa adiokan re. Eleyi ni oniwaasi yi se alaye re ni ekunrere, ki Olohun fi se awon Musulumi ni anfaani.
 
E
Eugenics and Other Evils
Monthly+
 
I think G.K. Chesterton explains his book rather well in his introduction, but it might help to start with a sense of the time in question. Chesterton started work on Eugenics and Other Evils in about 1910, but it was not completed and published until 1922. In his own introduction he talks about the period before and after "The War." The war he refers to is now called World War One.We now have a distaste for the word Eugenics, largely driven by events in World War Two. But at the time this b ...
 
Loading …
show series
 
I
Idajọ biba Keferi kopa ninu Ọdun wọn
 
Idajọ biba Keferi kopa ninu Ọdun wọn
 
I
Idajo ati Aworan Kikọse Awọn Keferi
 
Idajo ati Aworan Kikọse Awọn Keferi
 
M
Majemu Pipe Eniyan kan ni Keferi
 
Majemu Pipe Eniyan kan ni Keferi
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login