Best khoa hc podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Nāunau Fakalēsoni ʻa E Toʻu Tupú Kau Finemuí Kau Talavoú Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné Sunday School Videos Language Learning Christianity Religion Education  
Khoa hc public [search 0]
show episodes
 
H
Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au—Ko ha Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu Tupú | SD | TONGAN
 
This podcast is a simple and convenient way to share the videos from Come, Follow Me on your iPad, iPhone, or iPod touch. It features the videos for the monthly gospel topic youth are studying in Aaronic Priesthood, Young Women, and Sunday School.
 
C
Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD
 
NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo.nhk.jp/lesson
 
G
Gotham Review and After Show
Weekly+
 
Don't forget to follow us on Twitter @theStreamtv and the Gotham After Show hosts! David Fichtenmayer - @fichtenmayerTommy Bechtold - @tommybechtoldDevon Stewart - @DevonDStewartVi Flaten - @ViFlatentheStream.tv Fan Show Network presents the Gotham After Show. Tune in each week, live or on demand, for review and conversation about Bruno Heller's new television series 'Gotham', which airs Mondays on FOX. Gotham features characters in DC's Batman franchise created by Bob Kane. The series will ...
 
Loading …
show series
 
Đã bao giờ bạn muốn tạo ra thứ gì đó như một bài hát, một phần mềm, một video, một youtube channel và mang lại đến với mọi người nhưng bạn sợ rằng sẽ có người ghét bạn (hater), sẽ có người từ chối bạn và nói xấu bạn? Đã bao giờ bạn muốn thực sự theo một hướng đi sự nghiệp và con tim bạn mách bảo thế nhưng lại có người nói xấu bạn? Mình thực sự ...…
 
Hello mọi người, mình đang ở một căn airbnb chuẩn bị cho các khoá học mới của mình, nghĩ ngợi về những gì mình đã đạt được và những gi mình muốn chia sẻ với mọi người hi vọng rằng có thể ít nhất mang lại năng lượng tích cực cho các bạn. Và vì cho dù mình đnag ở một nơi không phải nhà mình, mình vẫn có thể làm công việc mà mình yêu thích, giúp đ ...…
 
Okay, 5 bước để đi du học. Rất nhiều bạn đã gửi tin nhắn và comment hỏi mình làm thế nào để đi du học, làm thế nào để học tốt tiếng anh hơn, làm thế nào để theo đuổi ước mơ, hoài bão của bản thân nên trong video này mình sẽ chia sẻ 5 bước mà thực sự nếu bạn nhìn thấy bất kỳ ai đạt được ước mơ của mình cho dù là đi du học, học tốt một lĩnh vực n ...…
 
慢速中文 Slow Chinese
 
我上小学的时候,常常想一个问题:“东西”真是个有意思的词。为什么我们说“买东西”,不说“买南北”?或者,在中文里我们为什么要用两个方位词来表示“事物”的意思呢?教中文以后,我发现很多学生跟我一样,也对“东西”这个词很感兴趣。那我们今天就来讲讲“东西”的由来吧。 关于“东西”的由来,有好多种说法。第一种是:在唐朝的首都长安,有两个大的市场,一个在城市的东边,叫“东市”;一个在城市的西边,叫“西市”。所以,人们慢慢就用“东西”来指各种事物了。 第二种说法跟“五行”有关。五行,就是五种自然现象:金、木、水、火、土。中国人认为,世界上所有的东西,都可以分成这五个类别,方向也不例外。东方是“木”,南方是“火”,西方是“金”,北方是“水”,土在中央。在古代,只有“木”和“金”是可以买卖的,所以我 ...…
 
慢速中文 Slow Chinese
 
我上小学的时候,常常想一个问题:“东西”真是个有意思的词。为什么我们说“买东西”,不说“买南北”?或者,在中文里我们为什么要用两个方位词来表示“事物”的意思呢?教中文以后,我发现很多学生跟我一样,也对“东西”这个词很感兴趣。那我们今天就来讲讲“东西”的由来吧。 关于“东西”的由来,有好多种说法。第一种是:在唐朝的首都长安,有两个大的市场,一个在城市的东边,叫“东市”;一个在城市的西边,叫“西市”。所以,人们慢慢就用“东西”来指各种事物了。 第二种说法跟“五行”有关。五行,就是五种自然现象:金、木、水、火、土。中国人认为,世界上所有的东西,都可以分成这五个类别,方向也不例外。东方是“木”,南方是“火”,西方是“金”,北方是“水”,土在中央。在古代,只有“木”和“金”是可以买卖的,所以我 ...…
 
T
The Hockey Nuts Podcast | NHL, AHL, KHL, and NCAA Hockey News and Analysis by Fans, for Fans!
 
THN Episode 34 Show Notes Music by Bensound at http://www.bensound.com Rangers highlights courtesy of MSG Network. Bruins highlights courtesy of NESN. Hurricanes highlights courtesy of Fox Sports Carolinas. Other highlights and clips courtesy of NBC, NBC Sports Network, CBC, Sportsnet, and the National Hockey League. Opening Headlines: Playoffs ...…
 
I believe many of you would agree that there are simply too many things that are happening in our life. We have too many things to deal with, too many choices to choose, too many decisions to make. So how can we inject more positive energy and more yes-es into our life? As strange as it may sound, saying no is actually one of the ways to saying ...…
 
I believe many of you would agree that there are simply too many things that are happening in our life. We have too many things to deal with, too many choices to choose, too many decisions to make. So how can we inject more positive energy and more yes-es into our life? As strange as it may sound, saying no is actually one of the ways to saying ...…
 
Freddy Camacho is a couple things: A complete badass A laid back guy with zero ego. That’s a hard combination to come by, even in law enforcement Freddy is a newly-promoted sergeant for Union City PD, a good-sized city in the Bay Area and it’s a hoping area. He’s also a sergeant on their sniper […]
 
Episode3 We cover quiet a bit of ground this week, starting with some fan mail. Some iPhone coverage and some rare Samsung love. Then we cover Phone Bloks and Steam's new console and controller. And we get into a rant about fast food reviews on Yelp. And finally a new segment on what we're looking forward to. Also some added bloopers and out-ta ...…
 
H
Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au—Ko ha Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu Tupú | SD | TONGAN
 
Mē: Kau Palōfitá mo e Fakahaá—Just as we need daily physical sustenance, the need for daily spiritual sustenance is just as strong. We can remember Jesus Christ every day as we pray, read the scriptures, and meditate.—Nāunau Fakalēsoni ʻa e Toʻu Tupú
 
H
Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au—Ko ha Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu Tupú | SD | TONGAN
 
Mē: Kau Palōfitá mo e Fakahaá—An analogy teaches that living prophets warn us of coming dangers. Includes excerpts from talks by President Gordon B. Hinckley and Elder Henry B. Eyring.—Nāunau Fakalēsoni ʻa e Toʻu Tupú
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login