Best kirkens skoleverk podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Seminar Nice Messages Institutt Mormon Sdh Kirkens Skoleverk Ungdom Andakt Christianity Religion  
Kirkens skoleverk public [search 0]
show episodes
 
Worldwide devotionals for young adults ages 18-30. Broadcast over the Church satellite system.
 
Worldwide devotionals for young adults ages 18-30. Broadcast over the Church satellite system.
 
Loading …
show series
 
Vi er vår egen lykkes smed—Biskop Gary E. Stevenson—November 2012: Biskop Gérald Caussé taler på en Kirkens skoleverks andakt for unge voksne.
 
Israel, Israel, Gud deg kaller—Eldste Jeffrey R. Holland—September 2012: Eldste Jeffrey R. Holland taler på en Kirkens skoleverks andakt for unge voksne.
 
Stå i Den hellige lund—Eldste Marlin K. Jensen—6. mai 2012: Eldste Marlin K. Jensen taler på en Kirkens skoleverks andakt for unge voksne.
 
Det du er, vær fullt og helt—eldste quentin l. cook—4. mars 2012: Eldste Quentin L. Cook taler på en Kirkens skoleverks andakt for unge voksne.
 
Den hellige ånds usigelige gave—Eldste Jay E. Jensen—8. januar 2012: Eldste Jay E. Jensen taler på en Kirkens skoleverks andakt for unge voksne.
 
De viktigste sannheter å kjenne—President Boyd K. Packer—6. november 2011: President Boyd K. Packer taler på Kirkens skoleverks andakt.
 
Sannhet og toleranse—Eldste Dallin H. Oaks—11. september 2011: Eldste Dallin H. Oaks taler på Kirkens skoleverks andakt.
 
Til de enslige i Kirken—Kristen M. Oaks—11. september 2011: Kristen M. Oaks taler på Kirkens skoleverks andakt.
 
Google login Twitter login Classic login