Best kirkon koululaitos podcasts we could find (Updated August 2017)
Related podcasts: Mormonin Kirja Nuoret Seminaari Uskonto Instituutti Hartaustilaisuus Kirkon Koululaitos Nice Messages Map Christianity Religion  
Kirkon koululaitos public [search 0]
show episodes
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Worldwide devotionals for young adults ages 18-30. Broadcast over the Church satellite system.
 
Loading …
show series
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Love and Marriage—Sister Wendy W. Nelson—Sister Wendy W. Nelson talks about love and marriage during the January 2017 Worldwide Devotional.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Prophets, Leadership, and Divine Law—Presidentti Russell M. Nelson—President Russell M. Nelson talks about prophets, leadership, and divine law during the January 2017 Worldwide Devotional.
 
”Älkää – – pelätkö – –, minussa teidän ilonne on täysi” (OL 101:36)—vanhin quentin l. cook—Vanhin Quentin L. Cook todistaa jokaisen ihmisen kyvystä saavuttaa ilo, jonka Vapahtaja on luvannut.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Löytäkää iloa jokapäiväisestä elämästä—Sister Mary G. Cook—Sisar Mary G. Cook kehottaa kaikkia olemaan kärsivällisiä Herran suhteen ja hyväksymään luottavaisina Hänen ajoituksensa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus, syyskuu 2016—Koko kokous—Elder Quentin L. Cook and his wife speak at the Worldwide Devotional for Young Adults, on September 11, 2016.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus, toukokuu 2016—Koko kokous—Vanhin Richard J. Maynes ja hänen vaimonsa puhuvat maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa nuorille aikuisille 1. toukokuuta 2016.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Tarkoitukseni löytäminen—Sister Nancy J. Maynes—Nancy J. Maynes kertoo omasta kääntymyksestään ja siitä voimasta, jota hän on saanut ravitsemalla todistustaan joka päivä.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Palautettu totuus—Vanhin Richard J. Maynes—Vanhin Richard J. Maynes todistaa ensimmäisestä näystä ja siitä uskomattomasta siunauksesta, joka meillä on elää aikana, jolloin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu täyteydessään maan päälle.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Todellisiksi tuhatvuotisiksi tuleminen—Presidentti Russell M. Nelson—Presidentti Russell M. Nelson puhuu maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa 10. tammikuuta 2016 siitä, kuinka tulla todellisiksi tuhatvuotisiksi.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Maailmanlaajuinen hartaustilaisuus, tammikuu 2016—Koko kokous—Presidentti Russell M. Nelson puhuu maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa 10. tammikuuta 2016 siitä, kuinka tulla todellisiksi tuhatvuotisiksi.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Tule sellaiseksi kuin sinä synnyit tulemaan—Sister Wendy W. Nelson—Sisar Wendy W. Nelson puhuu maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa 10. tammikuuta 2016 siitä, kuinka tulla sellaiseksi kuin on syntynyt tulemaan.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Tarkoituksellinen elämä – vakaiden aikeiden tärkeys—Veli Randall L. Ridd—January 11, 2015: Brother Randall L. Ridd challenges us to start living a purposeful life now by putting the power of the compounding of daily disciplines in place in the important areas of our lives.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Niin varma on perustus—Vanhin Donald L. Hallstrom—November 2, 2014: Elder Donald L. Hallstrom teaches how the solid foundation of the gospel will enable us to overcome any challenges encountered in life.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Saving Your Life—Vanhin D. Todd Christofferson—September 14, 2014: Elder D. Todd Christofferson ponders on the Lord's declaration that "he that loseth his life for my sake shall find it." (Matthew 10:39)
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Sydämemme virittäminen Hengen äänelle—Linda K. Burton—2. maaliskuuta 2014: Sisar Linda K. Burton kertoo näkemyksiään siitä, kuinka voi auttaa kuulijoita kehittämään kykyään tunnistaa Hengen ääni.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Mikä on Kristuksen kirkon rakennussuunnitelma?—Vanhin Tad R. Callister—January 12, 2014: Elder Tad R. Callister explains the spiritual blueprint the Lord used to build His church in order to best accommodate the spiritual needs of his children.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
I Will Give Myself to Him—Russell T. Osguthorpe—November 3, 2013: Brother Russell T. Osguthorpe teaches young adults principles of controlling the natural man and giving themselves to the Lord.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Jalon perinnön nuoriso: Mitä te valitsette?—Vanhin Russell M. Nelson—8. syyskuuta 2013: Vanhin Russell M. Nelson opettaa, että kirkon nuorten on määrä olla Herran viirin kantajia ja valon merkkitulia, jotka houkuttelevat muita Hänen luokseen.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Our Prophet: Thomas S. Monson—Vanhin William R. Walker—May 5, 2013: Elder William R. Walker speaks of five ways individuals can follow the life and teachings of President Thomas S. Monson.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
CES Devotional March 2013—Koko kokous—March 3, 2013: Elder David A. Bednar speaks on steadfastness and submission to the Lord's will.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Mitä on totuus?—Presidentti Dieter F. Uchtdorf—13. tammikuuta 2013: Presidentti Dieter F. Uchtdorf kertoo, kuinka tunnistamme valon ja totuuden elämässämme ja kuinka voimme reagoida niihin oikealla tavalla.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Me olemme oman onnemme seppiä—Piispa Gérald Caussé—Marraskuu 2012: Piispa Gérald Caussé puhuu nuorille aikuisille tarkoitetussa kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Israel, Israel, Luoja kutsuu—Vanhin Jeffrey R. Holland—Syyskuu 2012: Vanhin Jeffrey R. Holland puhuu nuorille aikuisille tarkoitetussa kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Seisokaa pyhässä lehdossa—Vanhin Marlin K. Jensen—6. toukokuuta 2012: Vanhin Marlin K. Jensen puhuu nuorille aikuisille tarkoitetussa kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Kuka lienetkin, tee työsi parhaimmin—vanhin quentin l. cook—4. maaliskuuta 2012: Vanhin Quentin L. Cook puhuu nuorille aikuisille tarkoitetussa kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Totuuksia, jotka on tärkeintä tuntea—Presidentti Boyd K. Packer—6. marraskuuta 2011: Presidentti Boyd K. Packer puhuu kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Totuus ja suvaitsevaisuus—Vanhin Dallin H. Oaks—11. syyskuuta 2011: Vanhin Dallin H. Oaks puhuu kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Kirkon naimattomille jäsenille—Kristen M. Oaks—11. syyskuuta 2011: Kristen M. Oaks puhuu kirkon koululaitoksen hartaustilaisuudessa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Me opimme tuntemaan—Sisar Rosemary M. Wixom—1. toukokuuta 2011: Sisar Rosemary M. Wixom puhuu nuorille aikuisille ja käy läpi neljä kysymystä, jotka auttavat ihmisiä oppimaan tuntemaan Lunastajansa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Me olimme suurenmoisin sukupolvi—Vanhin L. Tom Perry—6. maaliskuuta 2011: Vanhin L. Tom Perry kannustaa nuoria aikuisia tulemaan suurimmaksi sukupolveksi auttamalla muita palaamaan kristilliseen uskoonsa.
 
W
Worldwide Devotional For Young Adults | SD | FINNISH
 
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme—Vanhin D. Todd Christofferson—9. tammikuuta 2011: Vanhin Christofferson antaa nuorille aikuisille neuvoja siitä, kuinka tärkeää on etsiä päivittäin Jumalaa ja luottaa siihen, että Hän auttaa.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login