Best komentarze podcasts we could find (Updated October 2017)
Related podcasts: Komentar Islamic Religion Education Sure Knjige El-fatiha Tumačenje Hadisa Akide Svome Lukmana Sunne Fikhi Sahihu Tevhida Ahkam Umdetul Sahiha El-bekara  
Komentarze public [search 0]
show episodes
 
F
Fethul Medžid - komentar Kitabu Tevhid
 
Komentar knjige koja u sebi sadrži pojašnjenje akide Ehli sunneta vel džemata i onoga što je ruši od velikog i malog širka i novotarija uz dokaze iz Kurana i sunneta.
 
K
Komentar sure El-Bekara
Daily+
 
Kratki komentar na pojedine ajete sure Bekara.
 
K
Komentar 40 Nevevijevih hadisa
 
Komentar jednog od najpoznatijih metnova u hadisu, metn koji u sebi sadrži 42 hadisa a svaki hadis je za sebe veliko pravilu u Islamu gdje svaki vjernik treba da zna propise vezane za njih.
 
K
Komentar Knjige tevhida
Daily+
 
Kratki komentar na Knjigu tewhida koja je prevedena od strane Šukrije Ramića.
 
K
Komentar sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar na suru El Fatiha.
 
K
Komentar knjige Umdetul Ahkam
Daily+
 
Serijal predavanja kao komentar na jednu od najpoznatijih manjih zbirki hadisa o propisima. Hadisi u knjizi su poredani shodno fikhskim pogavljima što olakšava korišćenje knjige za traženje dokaza u određenoj meseli.
 
K
Komentar Vasitijske akide
Daily+
 
Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.
 
K
Komentar Tahavijske akide
Daily+
 
Nekoliko predavanja i naučnih dersova na temu ove poznate akide koja u sebi sadrži većinu mesela akide ehli sunneta vel džemata, a koja je bila zanimacija učenjacima kroz historiju kako komentarisanjem tako pojašnjenjem i pozivanjem u nju, pa sve do današnjih dana.
 
K
Komentar hadisa iz Sahiha Muslima
 
Nekoliko predavanja na temu kometara hadisa iz Sahiha Muslima.
 
T
Tumačenje sure El-Asr
Daily+
 
Kratki komentar kratke sure iz zadnjeg džuza Kur’ana za koju ulema kaže da je samo ona objavljenja bila bi nam dovoljna, a to je sura El-Asr.
 
M
Musa i Hadir alejhimu selam
Daily+
 
Kratki komentar na ajete sure Kehf gdje se spominje priča o Musau i Hadiru.
 
S
Sahihu fikhi sunne
Daily+
 
Odveć poznat komentar na knjigu Sahihu fikhi sunne. Ovakve vrste predavanja imaju svoju posebnost jer prelaze iz oblika običnog predavanja u oblik naučnog dersa, a ne treba pominjati koliko nam je toga potrebno. Dakle, savlađivanje šerijatskog znanja pravim planom i programom je ono što nam fali, nama i našim mesdžidima.
 
T
Tumačenje sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar prve sure iz Kur’ana za koja se još zove i majka Knjige, i koja je odlikovana mnogobrojnim osobenostima od kojih je i njeno učenje na svakom namazu.
 
S
Savjeti Lukmana svome sinu
Daily+
 
Komentar nekoliko ajeta sure Lukman u kojoj roditelj savjetuje svoga sina, te su ti ajeti temelj današnje islamske pedagogije.
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
Daily+
 
Nekoliko hadisa o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana i njihov komentar.
 
D
Dersovi iz tefsira
Daily+
 
Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.
 
B
Buđenje ambicija
Daily+
 
Komentar nekoliko hadisa iz knjige Džamiul ulumi vel hikem od ibn Redžeba, Allah mu se smilovao, koja je prevedena na bosanski jezik pod nazivom ‘Buđenje ambicija’
 
Loading …
show series
 
Niższe od oczekiwań odczyty inflacji bazowej w USA osłabiają lekko dolara. Złoty silniejszy dzięki znacznemu przekroczeniu rynkowego konsensusu przez polską inflację. PLN jest również wsparty nieco słabszymi danymi ze Stanów Zjednoczonych. EUR/PLN blisko granicy 4.30.
 
Ograniczone zmiany na głównych walutach w ostatnich godzinach. Dzień z inflacją - publikacje danych o zmianie cen w strefie euro, w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Złoty pozostaje pod wyraźną presją. Odczyty inflacji z kraju raczej z ograniczonym wpływem na PLN.
 
Lekka korekta ostatnich zmian na rentownościach obligacji skarbowych USA powoduje również niewielkie wzrosty EUR/USD. Brak impulsów ze strony danych makro. Złoty pozostaje blisko poziomów widzialnych w okolicach południa.
 
Rynek w coraz większym stopniu wycenia zacieśnianie polityki monetarnej w USA, po przedstawieniu planu obniżki podatków. Wyraźnie rosną rentowności obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Złoty szczególnie negatywnie reaguje na doniesienia z USA. EUR/PLN testuje okolicę 4.33, a USD/PLN 3.70.
 
Notowania EUR/USD poniżej granicy 1.1800 przed wystąpieniem Emmanuela Macrona. Dodatkową zmienność może wprowadzić także przekaz ze strony Janet Yellen, szefowej Rezerwy Federalny. Złoty pozostaje pod presją mimo lekkiej poprawy sentymentu globalnego.
 
Początkowy niewielki wzrost awersji do ryzyka związany z niemieckimi wyborami został pogłębiony przez wydarzenia dotyczące Półwyspu Koreańskiego. Frank wyraźnie silniejszy. Jeżeli negatywny sentyment się utrzyma może to również przełożyć się na dodatkową presję na PLN.
 
EUR/USD pod presją. Na niepewność związaną z terminem uformowania się koalicji w Niemczech może nakładać się kwestią utrzymania względnie jastrzębiego stanowiska Fedu. Złoty pozostaje stabilny. EUR/PLN blisko granicy 4.27.
 
EUR/USD pod presją. Na niepewność związaną z terminem uformowania się koalicji w Niemczech może nakładać się kwestią utrzymania względnie jastrzębiego stanowiska Fedu. Złoty pozostaje stabilny. EUR/PLN blisko granicy 4.27.
 
EUR/USD nieco niżej po niedzielnych wyborach w Niemczech. Indeks Ifo oraz wypowiedzi bankierów centralnych w centrum uwagi w najbliższych godzinach. Niewielkie osłabienie się złotego po doniesieniach zza zachodniej granicy i komentarzach Rafała Sury z RPP. EUR/PLN blisko poziomu 4.27.
 
EUR/USD nieco niżej po niedzielnych wyborach w Niemczech. Indeks Ifo oraz wypowiedzi bankierów centralnych w centrum uwagi w najbliższych godzinach. Niewielkie osłabienie się złotego po doniesieniach zza zachodniej granicy i komentarzach Rafała Sury z RPP. EUR/PLN blisko poziomu 4.27.
 
Lekkie spadki EUR/USD podczas popołudniowego handlu. Frank pozostaje słaby na globalnym rynku. Względnie dobra kondycja złotego. EUR/PLN próbuje spadać poniżej granicy 4.27. Rośnie szansa, że szwajcarska waluta w relacji do polskiej spadnie do poziomów sprzed "czarnego czwartku".
 
Lekkie spadki EUR/USD podczas popołudniowego handlu. Frank pozostaje słaby na globalnym rynku. Względnie dobra kondycja złotego. EUR/PLN próbuje spadać poniżej granicy 4.27. Rośnie szansa, że szwajcarska waluta w relacji do polskiej spadnie do poziomów sprzed "czarnego czwartku".
 
Dolar słabnie po spadkowej sesji w USA i doniesieniach z Półwyspu Koreańskiego. Seria wystąpień bankierów centralnych w najbliższych godzinach. Przemówienie premier Theresy May we Florencji. Komentarze Eugeniusza Gatnara z RPP o rozważeniu podwyżki stóp procentowych w I kw 2018 r. wsparły złotego. EUR/PLN blisko granicy 4.27.…
 
Dolar słabnie po spadkowej sesji w USA i doniesieniach z Półwyspu Koreańskiego. Seria wystąpień bankierów centralnych w najbliższych godzinach. Przemówienie premier Theresy May we Florencji. Komentarze Eugeniusza Gatnara z RPP o rozważeniu podwyżki stóp procentowych w I kw 2018 r. wsparły złotego. EUR/PLN blisko granicy 4.27.…
 
Niewielkie zmiany na EUR/USD. Frank na najniższych poziomach do euro do połowy stycznia 2015 r. Odczyty PMI ze strefy euro oraz wystąpienie Theresy May we Florencji podczas piątkowej sesji. Złoty pozostaje stabilny. CHF/PLN minimalnie poniżej poziomu 3.70.
 
Niewielkie zmiany na EUR/USD. Frank na najniższych poziomach do euro do połowy stycznia 2015 r. Odczyty PMI ze strefy euro oraz wystąpienie Theresy May we Florencji podczas piątkowej sesji. Złoty pozostaje stabilny. CHF/PLN minimalnie poniżej poziomu 3.70.
 
Bardziej jastrzębi od rynkowych oczekiwań przekaz ze strony Rezerwy Federalnej wyraźnie wzmocnił dolara i zepchnął EUR/USD poniżej granicy 1.1900. USD/PLN wraca w okolicę poziomu 3.60 po doniesieniach z Fed. Ograniczone zmiany na EUR/PLN.
 
Bardziej jastrzębi od rynkowych oczekiwań przekaz ze strony Rezerwy Federalnej wyraźnie wzmocnił dolara i zepchnął EUR/USD poniżej granicy 1.1900. USD/PLN wraca w okolicę poziomu 3.60 po doniesieniach z Fed. Ograniczone zmiany na EUR/PLN.
 
Spokojne popołudnie na rynku walutowym. Inwestorzy czekają na wieczorne posiedzenie Rezerwy Federalnej. Złoty pozostaje stabilny. Dobry wynik polskiego budżetu fundamentalnie pozytywny dla PLN.
 
Słabsze notowania dolara na początku środowej sesji sugerują, że cześć inwestorów może pozycjonować się pod gołębi przekaz ze strony Rezerwy Federalnej. Złoty utrzymuje wczorajsze wzrosty. EUR/PLN jest blisko poziomu 4.28.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login