Best komentarze podcasts we could find (Updated June 2017)
Related podcasts: Komentar Islamic Religion Education Sure Knjige El-fatiha Tumačenje Hadisa Akide Svome Lukmana Sunne Fikhi Sahihu Tevhida Ahkam Umdetul Sahiha El-bekara  
Komentarze public [search 0]
show episodes
 
K
Komentar sure El-Bekara
Daily+
 
Kratki komentar na pojedine ajete sure Bekara.
 
K
Komentar Vasitijske akide
Daily+
 
Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.
 
K
Komentar Tahavijske akide
Daily+
 
Nekoliko predavanja i naučnih dersova na temu ove poznate akide koja u sebi sadrži većinu mesela akide ehli sunneta vel džemata, a koja je bila zanimacija učenjacima kroz historiju kako komentarisanjem tako pojašnjenjem i pozivanjem u nju, pa sve do današnjih dana.
 
K
Komentar 40 Nevevijevih hadisa
 
Komentar jednog od najpoznatijih metnova u hadisu, metn koji u sebi sadrži 42 hadisa a svaki hadis je za sebe veliko pravilu u Islamu gdje svaki vjernik treba da zna propise vezane za njih.
 
K
Komentar sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar na suru El Fatiha.
 
K
Komentar knjige Umdetul Ahkam
Daily+
 
Serijal predavanja kao komentar na jednu od najpoznatijih manjih zbirki hadisa o propisima. Hadisi u knjizi su poredani shodno fikhskim pogavljima što olakšava korišćenje knjige za traženje dokaza u određenoj meseli.
 
K
Komentar Knjige tevhida
Daily+
 
Kratki komentar na Knjigu tewhida koja je prevedena od strane Šukrije Ramića.
 
F
Fethul Medžid - komentar Kitabu Tevhid
 
Komentar knjige koja u sebi sadrži pojašnjenje akide Ehli sunneta vel džemata i onoga što je ruši od velikog i malog širka i novotarija uz dokaze iz Kurana i sunneta.
 
K
Komentar hadisa iz Sahiha Muslima
 
Nekoliko predavanja na temu kometara hadisa iz Sahiha Muslima.
 
T
Tumačenje sure El-Asr
Daily+
 
Kratki komentar kratke sure iz zadnjeg džuza Kur’ana za koju ulema kaže da je samo ona objavljenja bila bi nam dovoljna, a to je sura El-Asr.
 
M
Musa i Hadir alejhimu selam
Daily+
 
Kratki komentar na ajete sure Kehf gdje se spominje priča o Musau i Hadiru.
 
D
Dersovi iz tefsira
Daily+
 
Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
Daily+
 
Nekoliko hadisa o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana i njihov komentar.
 
T
Tumačenje sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar prve sure iz Kur’ana za koja se još zove i majka Knjige, i koja je odlikovana mnogobrojnim osobenostima od kojih je i njeno učenje na svakom namazu.
 
S
Savjeti Lukmana svome sinu
Daily+
 
Komentar nekoliko ajeta sure Lukman u kojoj roditelj savjetuje svoga sina, te su ti ajeti temelj današnje islamske pedagogije.
 
B
Buđenje ambicija
Daily+
 
Komentar nekoliko hadisa iz knjige Džamiul ulumi vel hikem od ibn Redžeba, Allah mu se smilovao, koja je prevedena na bosanski jezik pod nazivom ‘Buđenje ambicija’
 
S
Sahihu fikhi sunne
Daily+
 
Odveć poznat komentar na knjigu Sahihu fikhi sunne. Ovakve vrste predavanja imaju svoju posebnost jer prelaze iz oblika običnog predavanja u oblik naučnog dersa, a ne treba pominjati koliko nam je toga potrebno. Dakle, savlađivanje šerijatskog znanja pravim planom i programom je ono što nam fali, nama i našim mesdžidima.
 
Loading …
show series
 
https://cinkciarz.pl/nowosci/komentarze-wideo/popoludniowy-komentarz-wideo-z-28-06-2017
 
https://player.fm/series/cinkciarzpl-vodcast/popoudniowy-komentarz-wideo-z-28062017
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-28062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-28062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-28062017-cinkciarzpl-vodcast
 
https://player.fm/series/wideo/poranny-komentarz-wideo-z-28062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo
 
https://cinkciarz.pl/nowosci/komentarze-wideo/poranny-komentarz-wideo-z-28-06-2017
 
https://player.fm/series/wideo/poranny-komentarz-wideo-z-28062017-cinkciarzpl-vodcast
 
https://player.fm/series/wideo/poranny-komentarz-wideo-z-28062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo
 
https://player.fm/series/cinkciarzpl-vodcast/poranny-komentarz-wideo-z-28062017
 
https://player.fm/series/cinkciarzpl-vodcast/popoudniowy-komentarz-wideo-z-27062017
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-27062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-27062017-cinkciarzpl-vodcast
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-27062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo
 
https://cinkciarz.pl/nowosci/komentarze-wideo/popoludniowy-komentarz-wideo-z-27-06-2017
 
https://cinkciarz.pl/nowosci/komentarze-wideo/poranny-komentarz-wideo-z-27-06-2017
 
https://player.fm/series/wideo/poranny-komentarz-wideo-z-27062017-cinkciarzpl-vodcast
 
https://player.fm/series/wideo/poranny-komentarz-wideo-z-27062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo
 
https://player.fm/series/wideo/poranny-komentarz-wideo-z-27062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo
 
https://player.fm/series/cinkciarzpl-vodcast/poranny-komentarz-wideo-z-27062017
 
https://cinkciarz.pl/nowosci/komentarze-wideo/popoludniowy-komentarz-wideo-z-26-06-2017
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-26062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo-wideo-wideo
 
https://player.fm/series/cinkciarzpl-vodcast/popoudniowy-komentarz-wideo-z-26062017
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-26062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-26062017-cinkciarzpl-vodcast-wideo-wideo-wideo
 
https://player.fm/series/wideo/popoudniowy-komentarz-wideo-z-26062017-cinkciarzpl-vodcast
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login