Best komentarze podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Komentar Islamic Religion Education Sure Knjige El-fatiha Tumačenje Hadisa Akide Svome Lukmana Sunne Fikhi Sahihu Tevhida Ahkam Umdetul Sahiha El-bekara  
Komentarze public [search 0]
show episodes
 
F
Fethul Medžid - komentar Kitabu Tevhid
 
Komentar knjige koja u sebi sadrži pojašnjenje akide Ehli sunneta vel džemata i onoga što je ruši od velikog i malog širka i novotarija uz dokaze iz Kurana i sunneta.
 
K
Komentar knjige Umdetul Ahkam
Daily+
 
Serijal predavanja kao komentar na jednu od najpoznatijih manjih zbirki hadisa o propisima. Hadisi u knjizi su poredani shodno fikhskim pogavljima što olakšava korišćenje knjige za traženje dokaza u određenoj meseli.
 
K
Komentar sure El-Bekara
Daily+
 
Kratki komentar na pojedine ajete sure Bekara.
 
K
Komentar 40 Nevevijevih hadisa
 
Komentar jednog od najpoznatijih metnova u hadisu, metn koji u sebi sadrži 42 hadisa a svaki hadis je za sebe veliko pravilu u Islamu gdje svaki vjernik treba da zna propise vezane za njih.
 
K
Komentar sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar na suru El Fatiha.
 
K
Komentar Knjige tevhida
Daily+
 
Kratki komentar na Knjigu tewhida koja je prevedena od strane Šukrije Ramića.
 
K
Komentar Tahavijske akide
Daily+
 
Nekoliko predavanja i naučnih dersova na temu ove poznate akide koja u sebi sadrži većinu mesela akide ehli sunneta vel džemata, a koja je bila zanimacija učenjacima kroz historiju kako komentarisanjem tako pojašnjenjem i pozivanjem u nju, pa sve do današnjih dana.
 
K
Komentar Vasitijske akide
Daily+
 
Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.
 
K
Komentar hadisa iz Sahiha Muslima
 
Nekoliko predavanja na temu kometara hadisa iz Sahiha Muslima.
 
T
Tumačenje sure El-Asr
Daily+
 
Kratki komentar kratke sure iz zadnjeg džuza Kur’ana za koju ulema kaže da je samo ona objavljenja bila bi nam dovoljna, a to je sura El-Asr.
 
S
Sahihu fikhi sunne
Daily+
 
Odveć poznat komentar na knjigu Sahihu fikhi sunne. Ovakve vrste predavanja imaju svoju posebnost jer prelaze iz oblika običnog predavanja u oblik naučnog dersa, a ne treba pominjati koliko nam je toga potrebno. Dakle, savlađivanje šerijatskog znanja pravim planom i programom je ono što nam fali, nama i našim mesdžidima.
 
M
Musa i Hadir alejhimu selam
Daily+
 
Kratki komentar na ajete sure Kehf gdje se spominje priča o Musau i Hadiru.
 
T
Tumačenje sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar prve sure iz Kur’ana za koja se još zove i majka Knjige, i koja je odlikovana mnogobrojnim osobenostima od kojih je i njeno učenje na svakom namazu.
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
Daily+
 
Nekoliko hadisa o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana i njihov komentar.
 
D
Dersovi iz tefsira
Daily+
 
Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.
 
S
Savjeti Lukmana svome sinu
Daily+
 
Komentar nekoliko ajeta sure Lukman u kojoj roditelj savjetuje svoga sina, te su ti ajeti temelj današnje islamske pedagogije.
 
B
Buđenje ambicija
Daily+
 
Komentar nekoliko hadisa iz knjige Džamiul ulumi vel hikem od ibn Redžeba, Allah mu se smilovao, koja je prevedena na bosanski jezik pod nazivom ‘Buđenje ambicija’
 
Loading …
show series
 
Lekkie umocnienie dolara przed publikacjami makro i początkiem sesji w USA. Funt odrobił część strat w związku z doniesieniami o porozumieniu dotyczącym Brexitu. Złoty stabilny, ale większa zmienność może nam towarzyszyć podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.
 
Silna przecena funta po zaskakującym braku porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią oraz Unią. Dane ze strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych. Złoty pozostaje stabilny przed grudniowym komunikatem ze strony Rady Polityki Pieniężnej.
 
Po dwóch dniach silnych ruchów na EUR/USD dzisiejsze popołudnie przynosi uspokojenie nastrojów. EUR/PLN wraca w do przedziału 4,23-4,24. Kolejne godziny handlu nie powinny już wyraźnie zmienić bieżącej sytuacji.
 
Dolar zauważalnie się wzmocnił wczoraj po południu, ale na rozpoczęciu europejskiej sesji oddaje część wzrostów mimo rosnących rentowności obligacji skarbowych w USA. Dane z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych w centrum uwagi. Złoty nadal stabilny. EUR/PLN w przedziale 4,24-4,25.
 
Silne wzrosty EUR/USD raczej spowodowane przez gwałtowne zmiany pozycjonowania się inwestorów niż czynniki makroekonomiczne. Ważne dane o inflacji z USA. EUR/PLN powyżej granicy 4,24. Złoty nieco słabszy również na tle regionu.
 
Katalizatorem wzrostów na EUR/USD były dane z Niemiec, ale późniejsza aprecjacja głównej pary walutowej nie była uzasadniona przez odczyty makro czy też zachowanie się rynku dłużnego. EUR/PLN minimalnie powyżej granicy 4,24 ze względu na silne wzrosty europejskiej waluty na rynku globalnym.
 
Europejska sesja rozpoczyna się wyższym od oczekiwań PKB z Niemiec. Kolejne kraje będą także raportować dziś wzrost gospodarczy w minionym kwartale. Wystąpienia wiodących bankierów centralnych oraz brytyjska inflacja. Dane o PKB również z Polski. EUR/PLN pozostaje w wąskim przedziale wahań.
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login