Best komentarze podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Komentar Islamic Religion Education Sure Knjige El-fatiha Tumačenje Hadisa Akide Svome Lukmana Sunne Fikhi Sahihu Tevhida Ahkam Umdetul Sahiha El-bekara  
Komentarze public [search 0]
show episodes
 
F
Fethul Medžid - komentar Kitabu Tevhid
 
Komentar knjige koja u sebi sadrži pojašnjenje akide Ehli sunneta vel džemata i onoga što je ruši od velikog i malog širka i novotarija uz dokaze iz Kurana i sunneta.
 
K
Komentar knjige Umdetul Ahkam
Daily+
 
Serijal predavanja kao komentar na jednu od najpoznatijih manjih zbirki hadisa o propisima. Hadisi u knjizi su poredani shodno fikhskim pogavljima što olakšava korišćenje knjige za traženje dokaza u određenoj meseli.
 
K
Komentar sure El-Bekara
Daily+
 
Kratki komentar na pojedine ajete sure Bekara.
 
K
Komentar Vasitijske akide
Daily+
 
Vasitijska akida - pisca Šejhul Islama Ibn Tejmijje, r.h. - je od najkvalitetnijih djela koja obrađuju akidu ehli sunneta vel džemata, iako je knjiga veoma malog obima ali je zato veoma precizna u izražaju. Zbog toga su učenjaci i daije ulagali trud da komentarišu ovu knjigu, i od tih komentara je i ovaj od našeg poznatog daije Jusufa Barčića, r.h.
 
K
Komentar Tahavijske akide
Daily+
 
Nekoliko predavanja i naučnih dersova na temu ove poznate akide koja u sebi sadrži većinu mesela akide ehli sunneta vel džemata, a koja je bila zanimacija učenjacima kroz historiju kako komentarisanjem tako pojašnjenjem i pozivanjem u nju, pa sve do današnjih dana.
 
K
Komentar 40 Nevevijevih hadisa
Daily+
 
Komentar jednog od najpoznatijih metnova u hadisu, metn koji u sebi sadrži 42 hadisa a svaki hadis je za sebe veliko pravilu u Islamu gdje svaki vjernik treba da zna propise vezane za njih.
 
K
Komentar sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar na suru El Fatiha.
 
K
Komentar Knjige tevhida
Daily+
 
Kratki komentar na Knjigu tewhida koja je prevedena od strane Šukrije Ramića.
 
K
Komentar hadisa iz Sahiha Muslima
Daily+
 
Nekoliko predavanja na temu kometara hadisa iz Sahiha Muslima.
 
T
Tumačenje sure El-Asr
Daily+
 
Kratki komentar kratke sure iz zadnjeg džuza Kur’ana za koju ulema kaže da je samo ona objavljenja bila bi nam dovoljna, a to je sura El-Asr.
 
M
Musa i Hadir alejhimu selam
Daily+
 
Kratki komentar na ajete sure Kehf gdje se spominje priča o Musau i Hadiru.
 
S
Sahihu fikhi sunne
Daily+
 
Odveć poznat komentar na knjigu Sahihu fikhi sunne. Ovakve vrste predavanja imaju svoju posebnost jer prelaze iz oblika običnog predavanja u oblik naučnog dersa, a ne treba pominjati koliko nam je toga potrebno. Dakle, savlađivanje šerijatskog znanja pravim planom i programom je ono što nam fali, nama i našim mesdžidima.
 
D
Dersovi iz tefsira
Daily+
 
Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.
 
P
Predznaci Sudnjeg dana
Daily+
 
Nekoliko hadisa o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana i njihov komentar.
 
S
Savjeti Lukmana svome sinu
Daily+
 
Komentar nekoliko ajeta sure Lukman u kojoj roditelj savjetuje svoga sina, te su ti ajeti temelj današnje islamske pedagogije.
 
T
Tumačenje sure El-Fatiha
Daily+
 
Kratki komentar prve sure iz Kur’ana za koja se još zove i majka Knjige, i koja je odlikovana mnogobrojnim osobenostima od kojih je i njeno učenje na svakom namazu.
 
B
Buđenje ambicija
Daily+
 
Komentar nekoliko hadisa iz knjige Džamiul ulumi vel hikem od ibn Redžeba, Allah mu se smilovao, koja je prevedena na bosanski jezik pod nazivom ‘Buđenje ambicija’
 
Loading …
show series
 
Chciałem, by ten odcinek odpowiadał na pytania, które bardzo często rodzą się młodym przedsiębiorcom, albo doświadczonym managerom, którzy wchodzą w świat nowych technologii. Poświęcony będzie on temu, jaką dużą dźwignią może być opinia wpływowych osób lub społeczności oraz jak internetowe środowisko pozwala rozwijać ogromne firmy, które bez dz ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login