Best kuwoo podcasts we could find (Updated January 2018)
Related podcasts: Islamic Religion Education Saloo Niŋ Finkintee Kumbuusoo Balajawutoo Kerekere Musilimeyaa Kuwo Seneyaa Kiitiikoyindoo Saratoo Muta Silo Kandoo Kiilaa Lankenema Kesoo  
Kuwoo public [search 0]
show episodes
 
M
Musilimeyaa la kerekere kuwoo lu
 
Musilimeyaa la kerekere kuwoo lu
 
A
Ahamadiyaa lu la kuwoo kesoo lankenema
 
A ka koyindiroo ke Ahamadiyaa lu la kuwo kesoo le la, aniŋ a soto ta waati jimaa le la, anŋ a sotota mintoo le, aniŋ munemu i`la dankeneyaa ti, aniŋ musilime lonnaa lu loodulaa be i`la kuwo to ñaadii le.
 
B
Bundaa lu le mu minnu ka diyaamu yilisoo la kuwoo la
 
Yilisoo Anig kiitiyoo lu minnu be dendig ala
 
S
Sabarootalaadaa
Daily+
 
Ñiŋ muwalaadaasutuÿo le timiŋ be dendiŋkoritee la kuwoo a fasoŋoluaniŋ a kiitiyoosariyaŋo to aniŋkoriteelaa la kiitiyoo
 
K
Kiitiikoyindoo seneyaa niŋ saloo la kuwo doo lu to
 
Diina koyindoo le mu miŋ be dendiŋ seneyaa la kuwo lu liŋ saloo saratoo lu doo lu
 
B
Balajawutoo nig kumbuusoo niŋ finkintee
 
Ñiŋ mukawandoo le timigkadiyaamybaniisiraayilankoolu la Balajawutoonigkumbuusooniŋfinkintee la kuwo la hadiisoomignaata woo kuwo to Musilimu ye migfiilaa.
 
S
Saloo saratoo lu
Daily+
 
Saratoo lu minnu saloo keenoo la i` kooma , ka woo koyindi ko a naata sariyoŋo to ñaamiŋ
 
K
Ka kiilaa la kandoo silo muta
Daily+
 
Ka mutaroo ke kiilaa la kanda silo la kuwo lu doo lu to ko menu be ko ka a bulubaa tambindi a la sitifaani duŋo to aniŋ a la seneyaa to anŋ wolu tanoo lu.
 
Loading …
show series
 
M
Musilimeyaa la kerekere kuwoo lu
 
Musilimeyaa la kerekere kuwoo lu
 
B
Bundaa lu le mu minnu ka diyaamu yilisoo la kuwoo la
 
Bundaa lu le mu minnu ka diyaamu yilisoo la kuwoo la
 
A
Ahamadiyaa lu la kuwoo kesoo lankenema
 
Ahamadiyaa lu la kuwoo kesoo lankenema
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login