show episodes
 
E
English News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in English from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
E
Easy Japanese - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
Japan's only public broadcaster NHK provides this reliable Japanese language course with free podcast. You can easily start learning basic grammar and vocabulary by listening to the story of Anna, who studies Japanese at a university in Tokyo. nhk.jp/lesson
 
F
French News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in French from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
C
Chinese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Chinese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
E
English News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in English from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน
 
นี่คือบทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ นำเสนอผ่าน podcast ฟรีโดย NHK ซึ่งเป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น ท่านสามารถเริ่มเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานได้โดยง่ายผ่านการฟังเรื่องราวของแอนนา ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวnhk.jp/lesson
 
E
Easy Japanese - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
Japan's only public broadcaster NHK provides this reliable Japanese language course with free podcast. You can easily start learning basic grammar and vocabulary by listening to the story of Anna, who studies Japanese at a university in Tokyo. nhk.jp/lesson
 
E
Easy Japanese - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
Japan's only public broadcaster NHK provides this reliable Japanese language course with free podcast. You can easily start learning basic grammar and vocabulary by listening to the story of Anna, who studies Japanese at a university in Tokyo. nhk.jp/lesson
 
S
Spanish News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Spanish from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
H
Hindi News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Hindi from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
T
Thai News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Thai from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
R
Russian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Russian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
P
Persian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Persian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
E
Easy Japanese - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
Japan's only public broadcaster NHK provides this reliable Japanese language course with free podcast. You can easily start learning basic grammar and vocabulary by listening to the story of Anna, who studies Japanese at a university in Tokyo. nhk.jp/lesson
 
V
Vietnamese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Vietnamese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
У
Уроки японского языка - Радио Японии Всемирной Службы NHK WORLD
 
Единственная в Японии общественная вещательная корпорация NHK предлагает бесплатную услугу подкастинга качественного учебного курса японского языка. Начните приятное изучение лексики и базовой грамматики японского языка, слушая рассказ про Анну, которая учит японский язык в одном из токийских университетов. nhk.jp/lesson
 
E
English News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in English from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
P
Persian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Persian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
S
Spanish News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Spanish from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
S
Swahili News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Swahili from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
I
Indonesian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Indonesian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
K
Korean News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Korean from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
U
Urdu News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Urdu from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
A
Arabic News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Arabic from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
B
Burmese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Burmese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
S
Spanish News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Spanish from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
T
Thai News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Thai from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
C
Cùng nhau học tiếng Nhật - Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD
 
NHK, đài phát thanh và truyền hình công cộng duy nhất của Nhật Bản, cung cấp miễn phí podcast của khóa học tiếng Nhật đáng tin cậy này! Bạn có thể dễ dàng bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng cơ bản qua việc theo dõi câu chuyện của Anna, một du học sinh học tiếng Nhật tại một trường đại học ở Tokyo.nhk.jp/lesson
 
A
Arabic News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Arabic from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
F
French News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in French from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
I
Indonesian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Indonesian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
V
Vietnamese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Vietnamese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
N
NHK横浜FM『キラキラ☆子育て』
 
All About Everything is a show about everything. Each week we dive into any subject known to man and talk about it as much as we can. Look for our Podcast in the iTunes Store
 
R
Russian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Russian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
P
Persian News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Persian from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
B
Burmese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Burmese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
C
Chinese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Chinese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
E
English News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in English from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
B
Bengali News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Bengali from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
J
Jifunze Kijapani - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
Shirika pekee la utangazaji la umma nchini Japani NHK, hutoa bure mafunzo haya yanayoaminika kwa huduma ya podcast. Unaweza kuanza kujifunza kwa urahisi sarufi ya msingi na misamiati kwa kusikiliza simulizi za Anna, anayejifunza Kijapani katika chuo kikuu kimoja jijini Tokyo.nhk.jp/lesson
 
F
French News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in French from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
K
Korean News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Korean from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
V
Vietnamese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Vietnamese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
S
Spanish News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Spanish from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
P
Portuguese News - NHK WORLD RADIO JAPAN
 
This is the latest news in Portuguese from NHK WORLD RADIO JAPAN. This service is daily updated. For more information, please go to https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/.
 
T
The Shortwave Report
Weekly
 
A weekly 30 minute review of international news and opinion, recorded from a shortwave radio and the internet. With times, frequencies, and websites for listening at home. 3 files- Highest quality broadcast, regular broadcast, and slow-modem streaming. NHK Japan, Radio Havana Cuba, Spanish National Radio, and Sputnik Radio.
 
N
NHK横浜FM『朗読 神奈川文学散歩』
 
All About Everything is a show about everything. Each week we dive into any subject known to man and talk about it as much as we can. Look for our Podcast in the iTunes Store
 
無料で韓国語を独学するブログ。
 
独学でコツコツ韓国語を勉強している社会人のブログです。
 
森吉弘の「聴く、話す」
Weekly
 
学生時代には、ヒッチハイクでの日本一周や、衆議院議員の秘書から工事現場での日雇い労働まで幅広く経験した森吉弘。会話からすべてが始まると、コミュニケーションの重要性を説いてきました。自身が1992年から主宰している就職道場「森ゼミ」では、それこそコミュニケーションスキルを徹底して指導しています。現在、年間20以上の大学で指導し、総務省や厚生労働省といった行政機関からも講演依頼多数。また、ビジネスマンの研修も本格的に手掛けています。実践で身につけたこと、NHKアナとして身につけたプロの技を、余すことなくこの番組で紹介していきます。【番組へのご意見・ご感想はこちらまで】information@morisemi.com
 
すっぴん!「文化のひととき」
 
NHKラジオ第1放送「すっぴん!」のウェブサイトです
 
Loading …
show series
 
NHK WORLD RADIO JAPAN - Korean News at 20:00 (JST), November 22
 
NHK WORLD RADIO JAPAN - Vietnamese News at 20:00 (JST), November 22
 
NHK WORLD RADIO JAPAN - Spanish News at 18:30 (JST), November 22
 
C
Coffee And Bars
 
Iced Coffee is a podcast within a podcast. It’s a brand new figure skating podcast, brought to you by the hosts of Coffee and Bars, that brings fresh analysis of the sport of figure skating through the lens of two long-distance besties and pop-culture devotees who met on a figure skating fan discussion board. In episode 6 we dissect the NHK Trophy!…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login