Best nkan podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Alaye Nipa Awon Ninu Islamic Religion Education Tira Lori Islam Igbagbo Ẹkọ Hadiisi Ẹsin Lilo Eniyan Awọn Irun Esin Idajọ  
Nkan public [search 0]
show episodes
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi lori awon nkan ti o leto fun Musulumi lati maa lo fun idena arun ati lati wa iwosan nigbati arun ba n se e. Bakannaa ni oro tun waye lori awon oogun ti o leto fun Musulumi lati lo ti o si so awon nkan ti esin se ni eewo fun Musumi.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
I
Ibẹru Ọlọhun
Daily+
 
Koko idanilẹkọ yii da lori awọn nkan mẹta wọnyii: (i) Ọla ti nbẹ fun ibẹru Ọlọhun, (ii) Pataki ibẹru Ọlọhun, (iii) Anfaani ti o wa nibi bibẹru Ọlọhun.
 
E
Esin Islam ati Oro nipa Oselu
Daily+
 
Ibanisoro yii da lori sise alaye nkan ti o nje Oselu ati oniranran eya oselu ti awon eniyan nse pelu nkan ti Islam gbe wa gege bi Eto Oselu.
 
A
Alaye Ibere Suratu Bakora
Daily+
 
Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.
 
I
Islam ati Olaju
Daily+
 
Olubanisoro se alaye awon nkan ti o nje olaju ti esin fi aaye gba, o si fi ibeere ati idahun olowo iyebiye kadi ibanisoro nile.
 
A
Ajọse ti ọmọ Iya ninu Ẹsin Islam
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko mẹta wọnyii: (i) Pataki asepọ jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin. (ii) Ẹsan ti o wa fun asepọ ọmọ iya ninu ẹsin. (iii) Awọn nkan ti o maa nba jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin jẹ.
 
A
Alaye Awon Hadiisi nipa Gbigba Iwaju Eni ti o ba n ki Irun koja ninu Tira “Umdatul Ahkaam”
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
N
Nini Igbagbo si Ojo Ikehin
Daily+
 
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
 
M
Majemu Pipe Eniyan kan ni Keferi
 
Ibanisoro yii da lori awon majemu ti a gbodo ri lara musulumi kan ki a to le pe ni Keferi, ti Olubanisoro si bere pelu nkan ti pipe Musulumi kan ni keferi tumo si ninu Islam.
 
B
Bi a ti se nwẹ Iwẹ Ọranyan (Al-Guslu)
 
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
 
I
Idajọ ki Musulumi jẹ Ẹran ti Yahudi ati Nasara ba pa
 
Idanilẹkọ ti o se alaye: (1) Idajọ ẹran ti Musulumi ba pa, yala o da orukọ Ọlọhun si ni tabi ko da orukọ Ọlọhun si ni latari igbagbe. (2) Idajọ Ẹran ti Yahudi tabi Nasara ba pa yala fun ọdun ni tabi fun nkan miran. (3) Idajọ gbogbo ẹran ti wọn ba pa laida orukọ Ọlọhun sii.
 
A
Awọn Ẹkọ ti o nbẹ fun jijẹ ati mimu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori wipe ounjẹ ti Ọlọhun Allah pese fun wa idẹra ni o jẹ ati alaye idi ti o fi jẹ idẹra. Bakannaa awọn nkan ti o dara pupọ lati se akiyesi rẹ nigba ti a ba fẹ jẹ ounjẹ. 2- Abala yii jẹ itẹsiwaju alaye lori awọn ẹkọ ti o rọ mọ jijẹ ati mimu, ẹkunrẹrẹ alaye si waye lori awọn nkan ti o dara pupọ lati jina si ni asiko ti a ba fẹ jẹ tabi mu.
 
A
Alaye Lori Awon Iruju ti o nbe fun Awon Eniyan Kan nipa Wiwa Ategun (At-tawassul)
 
Ibanisoro yi da lori alaye ni ekunrere lori awon iruju ti o nbe fun awon eniyan kan nipa awon ohun ti o leto ki Musulumi maa fi se ategun si odo Olohun ati awon nkan ti ko leto nigbati o ba npe Olohun.
 
N
Ninu Awọn Ẹkọ Irinajo
Daily+
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori awọn nkan ti o ye ki arinrinajo se ki o to bẹrẹ irinajo rẹ. 2- Ninu abala yi ọrọ waye lẹkunrẹrẹ lori awọn ẹkọ ti o yẹ ki arinrinajo maa mu lo ni asiko ti ba nse irinajo rẹ.
 
A
Awon Alaye Esin Nipa Igbagbo si Ayanmon (Kadara)
 
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi:(1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
 
Y
Yiyo Saka
Daily+
 
Oro nipa awon ohun ti a maa nyo Saka ninu won, ati oundiwon ti a o yo ninu awon nkan ti Saka wo, Olubanisoro si bere pelu Aayah Alukuraani ti o nso nipa ijiya ti nbe fun awon ti won maa nko dukia jo laiyo Saka ninu re.
 
I
Igbaniyanju Lori Lilo si Aaye Ikirun ni Asiko Odun Aawe ati Ileya
 
Ibanisoro yi da lori Pataki odun mejeeji ninu Islam: odun itunu aawe ati odun ileya, olubanisoro si so bi ojise Olohun se gba awa Musulumi ni iyanju lori kiko awon ara ile wa lo si aaye ikirun ni ojo odun. Ni afikun, o tun so die nipa idajo Janaba ati eje nkan osu obinrin.
 
I
Idajọ Ẹsin lori Rukiya, Oogun Ifẹ ati Gbekude lilo
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii:(i) Iha ti ẹsin ko si Rukiya, Oogun ifẹ ati Gbekude lilo,(ii) Idajọ awọn nkan mẹtẹẹta yii,(iii) Majẹmu Rukiya,(iv) Idajọ wiwe ayah Alukuraani ati dide mọ ọrun,(v) Diẹ ninu awọn Rukiya ti a le fi se isọ fun alaarẹ, ọmọde ati lati fi wa iwosan.
 
A
Awon Janmoo Islam: Oore ti o nbe lara won ati ibi ti won ku si
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
A
Alaye nipa Irun Jimoh ninu tira Buluugul-maraam
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
Loading …
show series
 
M: Péngyǒumen, nǐmen hǎo! 现在我们开始学汉语。我是曼丽。 S: Dàjiāhǎo! Wǒshì Stuart. M: Today is a 复习课,and we have a lot of stuff to review. S: So, wǒmen búyào làngfèi shíjiān. xiàn zài kāishǐ. M: First, we’ll go over the four seasons, 季节, seasons. What are they? S: Duìle, Spring, summer, autumn, winter: chūntiān, xiàtiān, qīutiān, and dōngtiān. Again with Man ...…
 
M: 大家好! 我是曼丽。 S: 大家好!我是Stuart. Lesson 139 today. Dì yìbǎièrshísān kè M: Last lesson we were excited about going traveling. So, Stuart, where do you want to go? 你想去哪儿?nǐ xiǎng qù nǎr? S: Let me have a look at the guide book. 让我看看旅游指南。Ràng wǒ kànkan lǚyóu zhǐnán. M: Ok. S: Uh, where shall I go first? M: How about the Tàihú Lake?Tàihú zěnmeyàng? I ...…
 
M: Dàjiā hǎo. Huānyíng nǐmen dào Xiànzài Xué Hànyǔ. Wǒ shì ML. S: Wǒ shì Stuart. Today, lesson 108, dì yìbǎi líng bā kè. 复习课。 M: Remember? 记得吗? jìde ma? Wǒmen hái zài Yíhéyuán. S: Wǒmen xiǎng zhàoxiàng. Where'd I put my camera? 我的照相机放在哪儿了?Wǒde zhàoxiàngjī fàng zài nǎrle? M: I'll help you look. 我帮你找 wǒ bāng nǐ zhǎo. S: Is it on the table? 它在桌子上吗 ...…
 
M: Dàjiā hǎo. Huānyíng nǐmen dào Xiànzài Xué Hànyǔ. Wǒ shì ML. S: Wǒ shì Stuart. We're looking for my camera. 我们在找我的照相机 wǒmen zàizhǎo wǒde zhàoxiàngjī. M: Where's his camera? 他的照相机在哪儿? tā de zhàoxiàngjī zài nǎr? S: I'll look. 我找一找 wǒ zhǎo yì zhǎo. M: I'll help you look. 我帮你找 wǒ bāng nǐ zhǎo. S:It's not on the table, and not under the table. 它不在 ...…
 
M: Dàjiā hǎo. Huānyíng nǐmen dào Xiànzài Xué Hànyǔ. Wǒ shì ML. S: Wǒ shì Stuart. M: Remember? 记得吗? jìde ma? We're still in the Yíhéyuán. Wǒmen hái zài Yíhéyuán. S: We're going to take photos, zhàoxiàng. M: It's a good opportunity to learn things like ‘look for' and some more position words. Don't forget to repeat everything with us. S: Where'd ...…
 
M: Dàjiā hǎo. Huānyíng nǐmen dào Xiànzài Xué Hànyǔ. Wǒ shì ML. S: Wǒ shì Stuart. ML, jīntiān wǒmen xué shénme? M. How about continuing trying to get somewhere? S. Hǎo zhúyi. All very useful. 都很有用 dōu hěn yǒu yòng. But only if you repeat everything out loud with us, like hěn yǒu yòng, ‘very useful? hěn yǒu yòng. M. Where shall we go today? 今天我们去 ...…
 
S
SA Gemeente Londen Preke - video
 
Om te vergewe is nie maklik nie, maar daarsonder het ons nie ‘n kans nie! Hierdie preek daag jou uit om dapper genoeg te wees om te vergewe, om dapper genoeg te wees om God se vergiffenis te aanvaar, want God vergewe. En dan om dapper genoeg te wees om ander te vergewe.
 
A
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
Alaye Hadiisi Nipa Idajo Nkan Osu Obinrin Ninu Tira Umdatul Ahkaam
 
A
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Awon Nkan Ti O leto Fun Musulumi Lati Maa Fi Se Iwosan
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login