Best ntnu podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Ninu Alaye Nipa Tira Awon Hadiisi Irun Islam Islamic Religion Education Ahkaam Umdatul Awọn Jets Sports Music Comedy Sports News Buluugul-maraam  
Ntnu public [search 0]
show episodes
 
Playing in the largest media market in the nation the New York Jets are covered ad nauseam. On Talking Jets hosts John and Brad cut through the hysteria and cover all things Jets both past and present with straight forward and logical insight. The life blood of the show is obviously Jets talk but the rest of the league, fantasy football, food, beer and all of life’s great time killers get brought up.
 
Talk-radio the way it used to be...
 
K
KING & NUNU
Daily+
 
KING & NUNU
 
R
Radiu Nunu
Weekly+
 
Nilu from the Daughters of Isis presents Radiu Nunu
 
1- Ninu abala yi ọrọ waye lori awọn nkan ti o ye ki arinrinajo se ki o to bẹrẹ irinajo rẹ. 2- Ninu abala yi ọrọ waye lẹkunrẹrẹ lori awọn ẹkọ ti o yẹ ki arinrinajo maa mu lo ni asiko ti ba nse irinajo rẹ.
 
If you like controversy then you’ll love the Sports Takeover with Nick and a variety of guests that offer up an alternative view of the sporting stories of the day. It’s a take no prisoners show that is sure to raise the hackles of every sports fan!
 
N
NTN » HotLap Radio
Monthly+
 
All things racing from NASCAR to the American LeMans series
 
N
NTU Convocation 2013
Daily+
 
NTU Convocation 2013
 
N
NTU String Orchestra
Daily+
 
NTU String Orchestra
 
Talk-radio the way it used to be...
 
Talk-radio the way it used to be...
 
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun.2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
 
Mook and Sully…rabid sports fanatics each week look at the world of sports offering honest on-target analysis, interviews and commentary. Be ready to face the facts when you stand before the Sports Syndicate.
 
N
NTN » French Kissed
Monthly+
 
She said what?! They said what!? Each week you’ll be counting the minutes till all the rules go out the window on French Kissed.
 
N
NTU Harmonica Band
Daily+
 
NTU Harmonica Band
 
Awọn koko idanilẹkọ yii: (1) Alaye itumọ ibẹru Ọlọhun ninu irun kiki pẹlu apejuwe rẹ nibi isesi awọn ẹni-isaaju ti wọn jẹ ẹni-rere. (2) Itaniji si awọn isesi kan ti ko lẹtọ ninu irun. (3) Awọn ohun ti o le se okunfa ibẹru Ọlọhun ninu irun.
 
N
NTN » No Philter
Monthly+
 
Talk-radio the way it used to be...
 
Ken & Phil discuss the news of the day with their unique spin. Sometimes serious, sometimes wacky, but always entertaining!
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko mẹta wọnyii: (i) Pataki asepọ jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin. (ii) Ẹsan ti o wa fun asepọ ọmọ iya ninu ẹsin. (iii) Awọn nkan ti o maa nba jijẹ ọmọ iya ninu ẹsin jẹ.
 
Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn pẹlu awọn ẹri lorisirisi lori bi biba awọn keferi kopa ninu ọdun wọn se jẹ eewọ fun Musulumi.
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
Ibanisoro se alaye awon eto wonyi: (i) Eto oko lori aya, (ii) Eto Aya lori oko, (iii) Eto ti awon mejeeji ni si ara won.
 
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii.2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
 
1- Alaye lori Irun Ọdun mejeeji ati awọn ofin ti o rọ mọ aaye ikirun pẹlu awọn imura ti wọn fẹ ki a mu fun Irun ọdun.3- Idanileko ni apa yi da lori awọn ẹwa khutuba Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ni ọjọ odun ati tita koko ọrọ lori wipe se o maa ngbe minbari lọ si aaye ikirun ni tabi wọn mọ pa si ibẹ.
 
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh.3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o.4- Oro waye ni apa kerin yi lor ...
 
Lee Kuan Yew Distinguished Visitor Programme @ NTU
 
Eyi ni alaye awon Haadisi tinso nipa Eje Nkan Osu Obinrin lati inu tira ‘Umudatul Haakaam’, ti olubanisoro si s’alaye awon idajo esin ti o ro mo.
 
Idanilẹkọ nipa awọn ohun eewọ ti o ti di gbajumọ ni awujọ wa ni ode oni pẹlu ẹri ikilọ awọn iwa ibajẹ yii lati inu Alukuraani ati Sunnah Anabi.
 
Ibanisoro yi so ni ekunrere nipa itumo adadaale ninu esin pelu awon eri lati inu Al-kurani ati Sunna Ojise. O si se alaye ewu ti o wa nibi ki musulumi maa tele awon ti won ba n da adadaale ninu esin. Ni afikun, o tun se alaye awon majemu ti a fi maa nmo adadaale nitori awon iruju ti o wa fun awon Musulumi kan lori re.
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
Idanileko yi so nipa awon idajo esin ti o ro mo irun pipe, oniwaasi so oro nipa re ni ifosiwewe nigbati o nse alaye awon hadiisi ti o ro mo o.
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
Alaye nipa imora oniyagbe (imora ti kosi omi nibe) ati awon idajo esin ti o so mo o.
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
Idanileko yi so alaye gbogbo awon idajo ti o ro mo gbigba iwaju eni ti o ba n ki irun koja, yala eni ti o fi nkan si iwaju re tabi eni ti ko fi nkankan si iwaju.
 
Loading …
show series
 
Erik Hollnagel was born in Copenhagen, Denmark. He holds an M.Sc. in psychology from the University of Copenhagen, and a Ph.D. in psychology from the University of Aarhus (Denmark). Erik Hollnagel is presently Professor at the University of Southern Denmark and Senior Professor at Jönköping Academy, Sweden. Erik is also Adjunct Professor at Cen ...…
 
Hvordan får vi folk opp av sofaen? Hvordan bør man trene hvis målet er et friskere og lengre liv? Hva er Cardiac Exercise Research Group, og hva er VÅRE bidrag til bedre folkehelse? I aller første episode av CERG-podcasten forteller professor Ulrik Wisløff om forskningsgruppa han leder ved NTNU i Trondheim. Han beskriver hvordan forskning fra C ...…
 
MEDITATION: IT’S NOT ALL HIPPIES AND PATCHOULI – Why It Matters To Both Your Health AND Bottom Line Links: 7 Types of Meditation (there are many more) https://visualmeditation.co/7-types-of-meditation/ 23 Types of Meditation (there are many more) http://liveanddare.com/types-of-meditation/ Summary of Meditation Types and Practices http://mental ...…
 
Dr. Marie Moe is a Security Researcher at SINTEF and an Associate Professor at the Norwegian University of Science and Technology. She was previously a Team Leader at NorCERT, the Norwegian national CERT, where she managed incident response to cyberattacks against national critical infrastructure. Marie’s recent work focuses on public safety an ...…
 
Dr. Marie Moe is a Security Researcher at SINTEF and an Associate Professor at the Norwegian University of Science and Technology. She was previously a Team Leader at NorCERT, the Norwegian national CERT, where she managed incident response to cyberattacks against national critical infrastructure. Marie’s recent work focuses on public safety an ...…
 
Vi samlet noen av de fremste norske forskerne på populisme i Norge til debatt. Hør innledninger og paneldebatt med: – Anders Jupskås, forsker – Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, UiO– Bente Kalsnes, stipendiat – Institutt for medier og kommunikasjon, UiO– Toril Aalberg, professor – Institutt for ...…
 
HJÄRNFORSKARE, PSYKOLOG, NOBELPRISTAGARE. Då jag växte upp på en liten ö på norska västkusten, hade jag inte i mina vildaste drömmar kunnat tänka mig att jag skulle få Nobelpriset. Här gäller det att spetsa öronen. Dels för att det stundtals krävs koncentration för att ta in nyanserna av norskan, dels för att man förstås kan lära sig ett och an ...…
 
Klein, S (Department of Mathematical Sciences, NTNU)Thursday 02 April 2015, 12:30-13:30
 
The history of human civilization is closely linked to the exploitation of mineral resources. It is no coincidence that the periodization of prehistory and antiquity has been chosen according to the main metals in use: stone, bronze and iron. It shows the centrality of the exploitation and production of these mineral resources in human history. ...…
 
Speaker(s): Børge Brende | We live in a world of unprecedented progress and unexpected crises. We have to adapt to a changing security landscape, while at the same time maintaining the pillars of peace and prosperity: democracy, cooperation and respect for international law. Following agreed rules of behaviour brings benefits to all nations - a ...…
 
Speaker(s): Børge Brende | We live in a world of unprecedented progress and unexpected crises. We have to adapt to a changing security landscape, while at the same time maintaining the pillars of peace and prosperity: democracy, cooperation and respect for international law. Following agreed rules of behaviour brings benefits to all nations - a ...…
 
Speaker(s): Børge Brende | We live in a world of unprecedented progress and unexpected crises. We have to adapt to a changing security landscape, while at the same time maintaining the pillars of peace and prosperity: democracy, cooperation and respect for international law. Following agreed rules of behaviour brings benefits to all nations - a ...…
 
Redaktørene Roger Hagen og Leif Edward Ottesen Kennair har gitt ut boken «Psykoterapi – tilnærminger og metoder». I forbindelse med boklanseringen tok Tommy og Jonas med seg mikrofonen til NTNU Dragvoll og intervjuet disse, samt kapittelforfatterene Joar Halvorsen og Truls Ryum. Vi diskuterer ulike terapiretninger, effektforskning, terapeutisk ...…
 
Norge är ett land med en historia av allvarliga fjällskred och ras. Extra allvarligt kan det bli när stora bergsmassor faller ner i fjordar och vattenkraftsdammar, något som kan leda till störtfloder som orsakat många dödsfall under 1900-talet. Vi följer med till laboratoriet i Trondheim där ras ner i vatten simuleras och studeras. Det har i da ...…
 
Emmanuel Sannon. En ekte karibisk helt. Tidligere i år var jeg så heldig å få lest opp en tekst på min norske yndlingspodkast, nemlig NRK Petres Heia Fotball. Her kan du høre Tete Lidbom lese den, og her kan du høre hele episoden, der Tete og Sven Bisgaard Sundet har besøk av norsk fotballs fremste Spania-ekspert, nemlig Petter Veland, som finu ...…
 
Google lykke søk, Samsung med Chromebook, Opera 11.50 ferdig tirsdag?, Wikipedia statistikk, Ukens sikkerhets meldinger, Parodi av Altinn, NTNU med ny superdatamaskin til 35 millioner kroner, Crysis 2 oppdatering klar i dag, Genial harddisk LaCie CloudBox Medvirkende: Einar Holten (@TCi82) og Jan Espen Pedersen (@Jan_Espen) Gikk direkte: 27 Jun ...…
 
Google login Twitter login Classic login