Best numuk podcasts we could find (Updated June 2018)
Related podcasts: Numul Islamic Religion Education Shuruutu Sumaaqitanamih Kinnimih Inkittu Yalli Faxeweek Toobokoytah Islamtuh Faxam Isih Mayakka Iimaan Teyni Siinik Cabaama Sinnim  
Numuk public [search 0]
show episodes
 
Taban kee sidoc haytoh cadiisiy Siinik numuk teyni iimaan dudda lem mayakka isih faxam islamtuh yan isi toobokoytah faxeweek iyya kinni
 
Taban kee nammahaytoh cadiisiy Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama
 
arbaqiin cadiisik 33haytoh cadiisi:itta weemara elle kuranannih madqat yaaba cadiis kinni.
 
arbaqiin cadiisik 32haytoh cadiisi : ta cadiis neh warsah yanim isi tobokoytal umane bahtam kaa tazlumem kinni , zulmi caraamu kinni tama cadiis elle warsannal.
 
Yallih inkittiinoh sumaaqitaanam malcina sharti le,too shuruut sinnim naqsi yallih inkittiinoh sumaqitaamah kaak moggolimta, yallih xaqul numuk faxximtam tama qangaral taamaa kee iqtiqhaadah geytimaama.
 
Loading …
show series
Google login Twitter login Classic login