Best otis xii podcasts we could find (Updated July 2017)
Related podcasts: Awọn Ninu Nipa Awon Islamic Religion Education Lori Islam Tira Ẹsin Irun Esin Idajọ Wii Ahkaam Hadiisi Alaye Ọlọhun Idajo  
Otis xii public [search 0]
show episodes
 
O
Otis Twelve and Diver Dan Doomey: The Podcast
Monthly
 
Otis Twelve and Diver Dan Doomey made their mark on radio comedy in the early 80s with Space Commander Wack, a sci-fi parody and satire. Over the next two decades radio listeners in Omaha, Nebraska also heard the adventures of Lance Stallion, Radio Detective and learned all about the life and times of the Mean Farmer. Fans of Firesign Theatre or Duck's Breath will find a lot to laugh about in this podcast of Diver Dan and Otis XII's greatest bits!
 
S
SpawnCast
Monthly+
 
Podcast by Spawn Wave
 
N
Nerdblurb.com
Monthly
 
Welcome to Nerdblurb! You wont learn much.... but you'll be laughing so hard you won't care. At Nerdblurb we discuss today's tech topics from a different angle....ours. Favorite topics include Anime, Family Guy, The Simpsons, gadgets, new technology, Star Wars, video games, Movies, Music, and this crazy thing we call life. With your hosts, Steve and Edgar, we'll hit you hard with podcast gold.
 
N
Nintendo Podcast System
Monthly+
 
Every two weeks, Matthew (@acegibbo), Gawny (@Gawny7789), and Sam (@samspade_uk) join together to talk news, discuss certain topics in depth, and of course, share their experiences with the latest games they've been playing. E-mail: NintendoPodcastSystem@gmail.comTwitter: @NPodcastSystemFacebook: www.facebook.com/NPodcastSystem
 
I
Idajọ Ẹsin lori Rukiya, Oogun Ifẹ ati Gbekude lilo
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii:(i) Iha ti ẹsin ko si Rukiya, Oogun ifẹ ati Gbekude lilo,(ii) Idajọ awọn nkan mẹtẹẹta yii,(iii) Majẹmu Rukiya,(iv) Idajọ wiwe ayah Alukuraani ati dide mọ ọrun,(v) Diẹ ninu awọn Rukiya ti a le fi se isọ fun alaarẹ, ọmọde ati lati fi wa iwosan.
 
A
Awọn Ohun Eewọ ti apakan ninu awọn Musulumi fi ọwọ yẹpẹrẹ mu
 
Idanilẹkọ nipa awọn ohun eewọ ti o ti di gbajumọ ni awujọ wa ni ode oni pẹlu ẹri ikilọ awọn iwa ibajẹ yii lati inu Alukuraani ati Sunnah Anabi.
 
A
Awọn Ọna ti o ba Ẹsin Islam mu fun Isọ Ọlọhun ati Aabo Rẹ
 
Idanilẹkọ yii da lori awọn ọna ti musulumi fi le wa isọ Ọlọhun ati aabo Rẹ gẹgẹ bii: Jijẹ eso dabidun ‘ajiwa, sise aluwala loore koore, mima ki irun Fajri ni jama’a, mima ki irun oru, ati bẹẹ bẹẹ lọ.
 
A
Awọn Aaye ti a kọ fun wa lati kirun nibẹ
 
Alaye nipa awon aaye ti ko leto ki Musulumi ki irun nibe gege bii ite oku ati ile egbin.
 
A
Aluwala Oniyagbẹ (At-Tayammum)
Daily+
 
Idanilẹkọ yii da lori idajọ aluwala oniyagbẹ (at-tayammum), ati wipe nigba wo ni a le se e ati bi a se nse e.
 
D
Diẹ nipa Itan Anọbi Isa (Ọla Ọlọhun ki o maa ba a)
 
1- Alaye waye ni agbegbe yii lori itan ranpẹ nipa ẹni tii se iya-iya Anọbi Isa ati iya rẹ pẹlu alaye nipa bi bibi rẹ se waye.2- Ọrọ waye ni abala yii nipa awọn isẹ iyanu ti Ọlọhun se lati ọwọ Anọbi Isa. Ibeere si waye wipe se ọmọ Ọlọhun ni Anọbi Isa bi?3- Idanilẹkọ ni agbegbe yii pese idahun si awọn ibeere wọnyii:- Njẹ Anọbi Isa ku ati wipe nibo ni o ku si?- Njẹ Anọbi Isa npada bọ wa si aye, ati wipe igba wo ni?- Ki ni yoo sẹlẹ ni asiko pipadabọọ rẹ?- Awọn ẹri ti o da lori pipadabọọ rẹ.
 
A
Awọn Aisedeede ti o maa nsẹlẹ pupọ lori Irun
 
Pataki irun kiki ati wipe ohun ni akọkọ ohun ti Musulumi yoo se isiro rẹ ni ọjọ ajinde.Diẹ ninu awọn aisedeede naa gẹgẹ bii: aifarabalẹ, wiwo ọtun wosi lori irun ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
E
Eto Oro-aje Agbaye ti o d’enukole ati Ona Abayo ti Islam gbe kale
 
Olubanisoro se alaye awon eto oro-aje agbaye ti o denukole, awon okunfa won ati awon ona abayo ti Islam gbe kale fun awon isoro yii.
 
A
Awon Iroyin Jije Eni Olohun
Daily+
 
Oniwaasi so wipe awon majemu meta kan wa fun jije eni Olohun (i) Ki eniyan so asepo laarin ara re ati Olohun re (ii) Ki o so asepo laarin oun ati emi ara re (iii) Ki o so asepo laarin oun ati awujo re.
 
E
Egbe Alajeseku Ninu Islam (Islamic Co-Operative)
 
1- Alaye ni ekunrere lori eto ise egbe alajeseku ni ilana ti Islam, ati alaye nipa aburu ti o nbe nibi owo-ele (Riba), eri re lati inu Alukuraani mimo ati Oro Ojise Olohun.2-Alaye ni afikun lori awon okowo ti Islam gbe kale ti a le maa lo ninu egbe alajeseku gege bii: Musharakah, Mudarabah, Murabahah ati bee bee lo.
 
O
Ola ti o wa fun Irun Pipe ati Awon Idajo Esin ti o sopo mo o
 
Alaye nipa ola ti o nbe fun irun pipe ati awon idajo esin ti o ro m o o, olubanisoro se alaye wipe Ojise Olohun – ike ati ola Olohun ki o maa ba a- kii pe irun tabi se ikaama fun irun odun mejeeji: odun itunu aawe ati odun ileya.
 
A
Awon Idajo Esin Nipa Aja Ati Egbin re
 
Idanileko yi je alaye nipa hadiisi eleekefa ninu tira “Umdatul Ahkaam”. Oludanileko so nipa egbin aja ati awon idajo ti o ro mo o, o si tun so nipa awon agbegbe ti esin ti gba awa Musulumi laaye lati se anfaani lara aja gege bii fifi so ile ati beebee lo
 
A
Awon Janmoo Islam: Oore ti o nbe lara won ati ibi ti won ku si
 
Awon janmoo Islam ti o wa ni awujo ni anfaani pupo, awon ni won nse itoju awon omo Musulumi ti won ko je ki opolopo won ti sina tabi di keferi, won maa nse alaye esin fun awon omode ati odo ati agbalagba, bibe won ni awujo si je amin isokan fun awa Musulumi. Sugbon apa kan ninu awon janmoo yi ni awon aleebu kookan gege bii ki a gba wipe olori janmoo ko le se asise ati wipe janmoo ti a ba wa ninu re nikan ni ona sunna ti o dara julo, irufe awon nkan yii ni olubanisoro menu ba ninu waasi yi.
 
A
Alaye nipa Irun Onirin-ajo ati Alaare ninu tira Buluugul-maraam
 
1- Idanileko yi soro nipa bi arinrin-ajo ati alaare yoo se maa ki irun won laini fi wole tabi lo o lara tayo asiko re.2- Kiki irun rakah merin ni meji ni ori irinajo ati ki alaare fi aawe sile ninu osu Ramadan ki o si gba a pada nigbati ara re ba ya gbogbo eleyi je irorun ti Olohun se fun awa Musulumi ti O si fe ki a maa je anfaani re nitoripe irorun ni Olohun fe fun wa ninu Esin Islam.3- Alaye ni ekunrere lori awon idajo irun onirin-ajo, igba ti yoo maa bere si din irun re ku ati asiko ti y ...
 
I
Itosona Lori Asigbo Esin
Daily+
 
1- Ibanisoro yii da lori awon ona abayo si asigbo esin ti o gbaye kan laarin awon Musulumi.2- Ibanisoro je afikun lori awon okunfa ati ona abayo si awon asigbo tabi aseju ninu esin.
 
A
Awọn Ohun ti o maa njẹ ki ọmọ ya alaigbọran
 
Diẹ ninu awọn okunfa ipanle, janduku ati aigbọran ti awọn ọmọ ya kalẹ si awujọ.Itẹsiwaju ninu alaye awọn okunfa ipanle pẹlu awọn ọna abayọ si awọn iwa buburu yii.
 
A
Awọn Ojuse Musulumi si ara wọn
Daily+
 
Ibanisọrọ yii sọ daradara ti o yẹ ki o maa ti ọwọ musulumi kan jade si ọdọ musulumi keji ati awọn aburu ti o yẹ ki wọn maa le jina si ara wọn.
 
A
Alaye lori Awon Hadiisi ti o so nipa Gbigba Aawe ni ori Irinajo ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Idanileko yi so nipa awon eko ti Islam gbe kale fun eniti o ba ngba aawe gege bii yiyara fun isinu ati lilora lati je saari, bakannaa ni oludanileko tun so oro nipa asiko ti aawe maa nbere ati asiko ti o maa npari, o si tun so nipa bi esin Islam se se aawe agbayipo ni eewo.
 
I
Ikẹ ati Aanu sise ninu Ẹsin Islam
 
1- Alaye wa ninu idanilẹkọ yii lori: (1) Itumọ ikẹ ati aanu gẹgẹ bi awọn onimimọ ẹsin se se alaye rẹ. (2) Diẹ ninu awọn agbegbe ti ikẹ ati aanu ti gbodo maa waye gẹgẹ bii ki olori se ikẹ fun awọn ọmọlẹyin rẹ ati sise aanu fun awọn ọmọde.2- Alaye waye ni apa yii lori: (1) Awọn agbegbe yoku ti o ti yẹ ki eniyan ti maa se aanu. (2) Awọn anfaani ti o wa ninu aanu sise. (3) Sise daradara pẹlu awọn ẹranko naa wa lara aanu sise.
 
I
Idajọ Irun ti a maa nki nigbati Ọsan ba di Oru (Sọlaatul-Kusuuf)
 
Alaye waye ninu waasi yi nipa bi Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ti se ki irun bi osan ba di oru ni oju aye re pelu awon idajo irun yii. Oro si tun waye lori wipe oorun ati osupa ninu awon amin agbara Olohun ni won wa, won kii wo okunkun nitori iku eniyan kan tabi wiwa laaye re.
 
A
Alaye Hadiisi ti o so nipa Sakaatu Fitri ninu tira Umdatul Ahkaam
 
Eleyi ni itumo awon hadiisi kan ti o so nipa sakaatul fitri ti awon Yoruba npe ni jaka. Oniwaasi se alaye awon idajo esin ti o ro mo o gege bii awon ti o ye ki o yo o, irufe ounje ti a fi maa nyo o ati odiwon ti o ye ki a yo.
 
A
Awọn Idajọ ti o rọ mọ Oku
Daily+
 
1- Ninu idanilẹkọ yii ọrọ waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ fun ẹni ti ko ni alaafia lati se ati awọn ojuse ti Ẹsin fẹ fun awọn olutọju rẹ ki wọn se fun un.2- Itẹsiwaju ninu alaye awọn ojuse ti Islam fẹ fun awọn olutọju alaare lati se nigbati o ba npọkaka iku.3- Ni abala yii, alaye ti o kun waye nipa awọn ojuse ti Islam fẹ ki a se nigba ti oku ba ku tan.
 
I
Iwọ Aladugbo
Daily+
 
1- Idanilẹkọ yi sọ nipa itumọ aladugbo pẹlu itọka rẹ lati inu Alukurani, bakannaa ọrọ tun waye lori diẹ ninu awọn iwọ aladugbo gẹgẹ bii ki Musulumi jẹ ki ọkan aladugbo rẹ balẹ, ki o ma je ki suta tabi aburu wa lati ọwọ rẹ si aladugbo rẹ.2- Itẹsiwaju alaye lori awọn iwọ aladugbo, ọrọ waye nibẹ wipe ninu awọn iwọ aladugbo yoku ni: didaabobo o, sise daradara si i, sise amumọra fun aburu ọwọ rẹ ati bẹẹbẹẹ lọ.
 
Loading …
show series
 
T
The Jason & Scot Show - E-Commerce And Retail News
 
EP084 - Amazon News, Walmart Earnings, RumorsAmazon News Prime day - 30 hours long, sometime the week of July 10t Amazon market cap crossed 2X Walmart 20yr anniversary of Amazon IPO - A $10K investment then would be worth $6,410,000 today 1 click patent expiring Amazon expanding into Pharmacy and Furniture Amazon B2B impacts Grainger (Now predi ...…
 
The O'Reilly Radar Podcast: The maturity of AI in enterprise, bridging the AI gaps, and what the U.S. can do with $4 trillion. This week, I sit down with Aman Naimat, senior vice president of technology at Demandbase, and co-founder and CTO of Spiderbook. We talk about his project to build a knowledge graph of the entire business world using na ...…
 
Dr. Otis Moss III (Senior Pastor of Trinity United Church of Christ) and Dr. Matthew Hall (VP of Academic Services at Southern Baptist Theological Seminary) confront racist evangelical history. This conversation is sponsored by: Jude 3 Project and KineticsLive
 
F
Flash Forward
 
Okay, you asked for it, and I finally did it. Today’s episode is about conscious artificial intelligence. Which is a HUGE topic! So we only took a small bite out of all the things we could possibly talk about. We started with some definitions. Because not everybody even defines artificial intelligence the same way, and there are a ton of differ ...…
 
B
Bass Junkies Monthly Dose
 
1. Olympus Knight's - Michael White2. Ain't That Fresh (Asino remix) - Phibes3. Walking With Rhinos (VIP) - PVC4. Sweet Shop (Moksi Switch Up) - Doctor P5. Hustle Hard (Habstrakt Remix) - Dirtyphonics6. Stop Trippin (Ghastly Remix) - Griz7. Back -Habstrakt8. Hoe Train - Nukid9. Spittin Game (Original Mix) - Cooda10. Hashish (Original Mix) - Del ...…
 
M
MISSION CHURCH #missionislife
 
Everyone loves a good story and the one over-arching story of the entire bible is a really good story about a missionary God who is on a mission to save sinners who are far from him. “How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who sa ...…
 
C
Contractors Secret Weapon Podcast
 
This week end was a great weekend got to spend some time in Charleston with my wife. We got to take in some of the old town and take in some fine dining. While at the UAMCC national convention a I got to interview some people at random to get their view on what was going on their businesses and why they came to the national convention and what ...…
 
Our first "Extra Scoop" episode! Every few weeks we'll be doing a shorter episode outside of the fantasy draft format to discuss various topics that come up along the way. In this episode, moderator M.A. Solko discusses his origins as a Doctor Who fan and how it informs the fantasy draft podcast. The portraits for sale in the Intergalactic Trad ...…
 
T
The Comic Book Attic
 
Comics of My Youth Part 21 of 100. In this chapter, I look at Spitfire and the Troubleshooters #1-5. Also, I mention some recent finds. (25:59) (374)
 
Hello, I'm the OUTDOOR PROFESSOR from DiscoveringTheOutdoors.com/ Here's your outdoor tip on living near trees is good for your health. This importance of interacting with nature and our good health is one of the most important topics I like to discuss. Much of this article’s discussion is built on Robert Harrington’s articles on “How Living in ...…
 
B
Boomerang (WMBR)
 
Track Artist Song Year 1 Tom Brosseau Portrait of George Washington 2006 2 Devo Whip It 1980 3 The Blind Robins That Goddamn Herbert Hoover 2004 4 Billy Bragg & Wilco Christ for President 1998 5 The Wedding Present Kennedy 1989 6 The Violent Femmes Old Mother Reagan 1986 7 Psychedelic Furs President Gas 1982 8 Jesse Winchester Tell Me Why You L ...…
 
B
Boomerang (WMBR)
 
Track Artist Song Year 1 Public Service Broadcasting The Race for Space 2015 2 Metronomy Boy Racers 2014 3 The Fall Say Mama/Race With The Devil 2013 4 The Rapture Out Of The Races And Onto The Tracks 2001 5 The Drag Our Race Cars 1996 6 Cake Race Car Ya-Yas 1996 7 Devo Race of Doom 1981 8 Big Black Racer-X 1984 9 Queen Bicycle Race 1978 10 The ...…
 
B
Boomerang (WMBR)
 
Track Artist Song Year 1 Doug Wartman The Day The Moon Won 2015 2 Kaki King Playing with Pink Noise 2004 3 M. Ward Duet for Guitars #2 1999 4 Led Zeppelin White Summer/Black Mountain Side 1970 5 Doc Watson Black Mountain Rag 1964 6 John Fahey Sunflower River Blues 1963 7 John Williams Spanish Dance No. 5 1890/1989 8 Darren W Chamberlain Recuerd ...…
 
B
Boomerang (WMBR)
 
Track Artist Song Year 1 Iggy Pop 16 1977 2 Rockets Burst from the Streetlamps Fifteen 1998 3 Bethany Curve Fourteen 1998 4 Big Star Thirteen 1972 5 The Notwist 12 1995 6 Twigs Eleven 2012 7 Blonde Redhead 10 1998 8 Lambchop Nine 2001 9 Boris 8 10 Team Dresch Seven 1994 11 The Neats Six 12 The Doors Five To One 1968/1975 13 The A-Lines Four 201 ...…
 
Happy Halloween from Surgery 101! Mwahahaha! Welcome to Rebirth Medical School, where we're rebuilding the future one medical student at a time! In this episode, we highlight our new Zombie-Based Learning (ZBL) curriculum, and show students how to carry out interrupted suturing on one of the undead! YouTube link…
 
** "A Prescription for Spiritual Health" ** INTRODUCTION 1. We are bombarded in the media with many cures or relief for physical ailments. 2. Today, the emphasis in our society is about squeezing out more time to live a healthyphysical life, but little attention and focus is given to the more important issue of spiritualhealth and wellness. 3. ...…
 
** "A Prescription for Spiritual Health" ** INTRODUCTION 1. We are bombarded in the media with many cures or relief for physical ailments. 2. Today, the emphasis in our society is about squeezing out more time to live a healthyphysical life, but little attention and focus is given to the more important issue of spiritualhealth and wellness. 3. ...…
 
I
Internet Advisor » Podcast Feed
 
Show Notes: Windows 8.1 Update Has Arrived Everything you need to know about this latest and biggest upgrade to Windows 8. Justin Coffey, Tech Solutions Professional from Apex Digital leads the discussion. Biggest changes, new features, how to upgrade and more. Supersite for Windows Tips and Tricks for Windows 8.1 Paul Thurott is the premiere a ...…
 
M
MISSION CHURCH #missionislife
 
Everyone loves a good story and the one over-arching story of the entire bible is a really good story about a missionary God who is on a mission to save sinners who are far from him. “How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who sa ...…
 
OTIS C. MONROE III IS FOUNDER & CEO OF THE MONROE FOUNDATION, A 20 YEAR OLD NOT FOR PROFIT COMMUNITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT INTERMEDIARY THAT HAS ASSISTED OVER 100 AFRICAN-AMERICAN-OWNED ENTERPRISES OBTAINED OVER $ 3 MILLION IN LENDING OPPORTUNITIES, AND ASSISTED OVER 150 NONPROFITS OBTAINED OVER $ 5 MILLION IN GRANTS FOR COMMUNITY AND ECON ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login