Best pananampalataya podcasts we could find (Updated December 2017)
Related podcasts: Islam Islamic Religion Education Pangangailangan Pagbaba Pagtaas Kadahilanan Haligi Kapatiran  
Pananampalataya public [search 0]
show episodes
 
M
Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya
 
Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama.
 
M
Mga Kadahilanan ng pagtaas at pagbaba ng pananampalataya
 
İpinaliwanag dito kung ano ang kahulugan ng pananampalataya, ito ay sinasabi ng dila at pinaniniwalaan ng puso at ginagawa ng katawan, at ang pananampalataya ay ang paniniwala na walang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang alipin at sugo at ipinaliwanag din dito na ang paniniwala ay nadadagdagan at nakukulangan sa maraming kadahilanan.
 
P
Pangangailangan ng tao sa Islam
Daily+
 
Ito ay isang talakayan patungkol sa pangangailangan ng tao sa Islam, ipinapaliwanag din rito ang kahulugan ng Islam at pagkakaiba nito sa ibang pananampalataya.
 
A
Ang Kapatiran sa Islam
Daily+
 
Ang Kapatiran sa Islam, ipinaliwanag dito kung gaano kahalaga ang kapatiran sa Islam kung saan ito ay mas mahalaga kaysa pagkakapatid sa dugo at ang mga mananampalataya lamang ang tanging tunay na magkakapatid na siya ring itinuro ng Islam na dapat magkaisa ang lahat ng mananampalataya sapagkat sila ay magkakapatid.
 
Loading …
show series
 
M
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
 
A new MP3 sermon from Mt. Zion Baptist Missions Philippines is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: Ano ang Sinasabi ng Katuwiran ayon sa Pananampalataya Speaker: Missionary Bill Hardecker Broadcaster: Mt. Zion Baptist Missions Philippines Event: Sunday - AM Date: 9/10/2017 Bible: Romans 10:6 Length: 27 min. (64kbps)…
 
M
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
 
A new MP3 sermon from Mt. Zion Baptist Missions Philippines is now available on SermonAudio.com with the following details: Title: Bakit Mahalaga ang Pananampalataya Speaker: Missionary Bill Hardecker Broadcaster: Mt. Zion Baptist Missions Philippines Event: Sunday - AM Date: 4/9/2017 Bible: Hebrews 11:6 Length: 26 min. (64kbps)…
 
G
Generation Y Chronicles
 
Hey folks, it’s been awhile since I’ve posted the GenY episode of the week. This week, we’re catching up by uploading, not just one, but three episodes. With GenY episode 9, I interviewed Mr. Philip Arandia, a pastor and a recent graduate of Asian Theological Seminary, about ways to help those who are struggling with thoughts of suicide. Right ...…
 
M
Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya
 
Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya
 
Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Ang Nagtitikang Magnanakaw Pagbasa – (Lu 23: 39-43) Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, “Hindi ba ikaw na gMesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!” Ng ...…
 
M
Mga Kadahilanan ng pagtaas at pagbaba ng pananampalataya
 
Mga Kadahilanan ng pagtaas at pagbaba ng pananampalataya
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login