Best sellem podcasts we could find (Updated April 2018)
Related podcasts: Alejhi Islamic Religion Education (sal-lallahu Poslanika Sallalahu Sel-lem) Allahova Selam Mevlud Poslanik Meleka Biografija Pohodi Sahve Temelji Zablude Objavama  
Sellem public [search 0]
show episodes
 
Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.
 
Nekoliko detalja iz biografije Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ukazuju na njegovu blagost, milost i najbolju pedagogiju.
 
Ahlak je ono što nam nedostaje u ovom vremenu. Ahlak je osobina koja mora biti svojstvo svakog muslimana koji sljedi Kur’an i sunnet Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem.
 
Serijal predavanja na temu biografije Allahova Poslanika, alejhi selam, i to od početka poslanstva pa sve do njegovog preseljenja na bolji svijet, sallalahu alejhi ve sellem.
 
Od posebnosti Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, je to da je njemu bilo dozvoljeno da se ženi sa više od četiri žene jer je on bio sačuvan od nepravde u koju padaju drugi kada su žene u pitanju. Uz to, postoje koristi od kojih je širenje da’ve, a sve to daje da’vi jednu snagu i veličinu.
 
Prej ndihmës së Allahut ndaj Pejgamberëve të Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ta) është të paralajmërojë ardhjen e tyre në librat e shenjtë të mëhershëm. Duke u nisur nga kjo, hoxha i nderuar, tregon faktet ekzistuese në Bibël për Pejgamberin (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) si dhe jep përgjigje për shumë pyetje interesante rreth kësaj çështjeje.
 
Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar sqaron obligimin e muslimanëve ndaj të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe se çka duhet të veprojnë ata për të shprehur dashurinë, lojalitetin dhe përkrahjen ndaj tij.
 
Nuk ka dyshim se ndër bisedat më të mira që mund t’i bëj dikush është biseda rreth Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të), ngase njerëzit sot më shumë se kurrë kanë nevojë për ta njohur atë. Mu për këtë hoxha i nderuar, Bledar Haxhiu, flet në këtë ligjëratë rreth atributeve natyrore dhe virtyteve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të).
 
Kjo ligjëratë është koment i hadithit të njohur të cilin e transmeton Ibn Abasi e teksti i tij fillon me fjalët: “O djalosh, Ruaje Allahun (fenë e Allahut), që Ai të të ruaj ty ..” Hoxha i nderuar në komentin e tij sqaron urtësitë, porositë, udhëzimet dhe dobitë të cilat i përmban ky hadith.
 
Mjesto Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kod Allaha i njegovo pravo koje ima kod svoga Ummeta te šta kažu prijašnje objave o posljednjem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
E
Ehli sunnetski pravac
Daily+
 
Predavanje koje nam daje opis Spašene skupine i sljedbenika hadisa Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i džemata muslimana.
 
Biografija Allahova Poslanika sallallahu alejh ve sellem te vrijednost i prava Resula kod svoga Ummeta.
 
U
Uzroci zablude
Daily+
 
Obaveza rada po sunnetu Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem uz pojašnjenje posljedica ostavljanja istog.
 
Nekoliko predavanja iz sire Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i bitkama koje je vodio.
 
Predavanje iz kojeg možemo izvući puno koristi kao što je čvrstina Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba u odbrani ove vjere kao i njihova hrabrost.
 
Vama veoma poznata knjiga iz biografije i sire posljednje poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a štampana je na bosanskom jeziku u kompletu knjiga Porodične biblioteke.
 
Odgovor onima koji smatraju da je novotarija mevluda znak ljubavi i poštivanja prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
I
Ibadeti meleka
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje ibadete meleka o kojima nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
 
V
Važnost vremena
Daily+
 
Bitnost iskorištavanja slobodnog vremena i vremena uopšte uz pomen dokaza iz Kur’ana i Sunneta Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem.
 
Odgovor na šubhu onih koji kažu da je mevlud znak ljubavi prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
O
O Dedždžalu
Daily+
 
Dedždžal, čovjek sa kojim će Allah iskušati svoje robove kao što je to došlo u ispravnom sunnetu od Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
 
Vrijednost sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da je sunnet taj koji najviše komentariše Kur’an i da je sačuvan kao i Kur’an.
 
U ovom audio klipu daija spominje imena pojedinih meleka, koja su spomenuta u Kur’anu, i u vjerodostojnim predajama od Allahovg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
 
Nekoliko radosnih vijesti da budućnost pripada islamu, htio to neko ili ne, volio ili ne, Allah nam je tako obećao u svojoj plemenitoj knjizi Kur’anu, i na jeziku svoga Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
 
U ovom predavanju se pojašnjavaju ruknovi i sastavni djelovi dave i misionarstva, te je povezuje sa davom i pozivom Allahovih poslanika, alejhimu selam i pozivom našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.
 
Loading …
show series
 
Hey, everybody. Thanks for joining me today. Welcome to the agent success series where we focus on lead generation for real estate agents. My name is Lori Ballen, and I have a real estate team here in Las Vegas, Nevada, serving Henderson and North Las Vegas. All of my real estate leads come from the internet, from web marketing, real estate web ...…
 
Kevin Hammonds & Kristin Bair January 24, 2018 - Kevin Hammonds and Kristin Bair are an award-winning writing duo who have been working together since they were paired for their first assignment in the prestigious BMI Lehman Engel Musical Theatre Workshop in 2009. In 2015, the BMI Foundation honored them with the Jerry Harrington Award for Outs ...…
 
This week's blog post and podcast shares how to throw a book launch party. I'm sharing experiences from my own recent party and giving you tips and questions to help you decide if throwing a book launch party is right for YOU! When my latest book, Creative Collaborations, was nearing completion, I decided to throw a local book launch party. For ...…
 
FREE CLASS ►►► http://olatux.com/mastermind FREE TRAFFIC...FREE LEADS & ENDLESS PAID SIGNUPS FOR LIFE QUESTION - "what if I find a motivated seller and they already working with a real estate agent what should I do ??" Click this link to make a donation to support my work: ►►► http://olatux.com/donate If they are already working with a real est ...…
 
CLICK THE PLAY BUTTON ABOVE TO LISTEN! There is no other company in the world that has demonstrated such an outstanding level of commitment to customer service and appreciation than Zappos. What has since been dubbed a pillar of excellence for customer service; the story of how this mentality literally became Zappos business took place in Janua ...…
 
Phil and Stephen check in on some positive future-related stories that we’ve been tracking for a while now. Good News, Despite What You’ve Heard Just since 1990, more than 100 million children’s lives have been saved through vaccinations and improved nutrition and medical care. Every day, another 250,000 people graduate from extreme poverty, ac ...…
 
“My biggest mistake was I didn’t understand how I sell.” “Google and Facebook, they’re both these huge ecosystems. There’s lots of things that you can do, and there’s lots of ways that you can target traffic. It’s world within worlds.” Intro Today my very special guest is Perry Marshall. Perry is one of the pioneers of digital marketing and he ...…
 
Our goal with Business of Story is to help you create your brand, and in the process, we have fine-tuned our own story crafting procedure. The workbook is a wonderful developmental tool, but not everyone has a clear idea of what that program is. That's why today I’m going to work with a listener like you to demonstrate the ten step story cycle ...…
 
A study at Harvard Medical School found that people assess our competence and trustworthiness within the first quarter of a second of looking at us! I don’t say this to be insensitive, but rather to remind us that everything we do speaks - everything verbal and nonverbal about our person is a part of our sales presentation whether we like it or ...…
 
In this episode Jane looks at visibility and everything around being seen and not allowing your pipeline to dry up. A recent conversation about content and marketing got her thinking about being visible and spam. As the constant flow of content is hard to manage, more marketing material can cause people to turn off. Jane looks at what to do and ...…
 
Listen in as Jane and Chris talk things personal branding, the journey he has been through as an entrepreneur, how personal brand has opened more doors for him. Chris Ducker is a serial entrepreneur, keynote speaker, author, podcaster, blogger, who helps personal brands and business owners build successful profitable businesses. He actually coi ...…
 
Join Us in Austin, TX at eCommerce All-Stars LIVE Hey Ezra here, and I’m talking to Ryan Moran. If you don’t know Ryan yet, you really should. He’s at the top of my list of successful Amazon sellers, and in just 4 years he’s gone from launching his first brand on Amazon to being featured in over 1,000 retail locations — plus he’s a really great ...…
 
Are you in a sales slump and worried your real estate career may be in jeopardy? If you don't find a way to overcome negative thoughts, it may be! Fortunately, Chris Spurvey, author of It's Time to Sell, is here to tell you how to foster a positive mindset that will boost your sales, revitalize your career, and ultimately improve your life. On ...…
 
Kendrick Shope is a highly sought after sales coach (and a lot of fun). She's appeared on the Steve Harvey Show, has a book in the works, and also a pilot for a TV show. She's super hard working and dedicated to what she does, and all in all, just a joy to speak to! Kendrick is also a guest expert in my Coaching Mastery Certification program. S ...…
 
We’re already two episodes deep in the final season of The Leftovers. It’s hard to believe there are only six episodes remaining of our favorite show. So let’s get back to what we do best, talking about the show. https://ia801506.us.archive.org/1/items/rapturecast_302_mixdown/rapturecast_302_mixdown.mp3 The Good Wife The dynamic duo talk faith, ...…
 
How to Sell a Book - by Seth Godin (Step 1 is the hard part) This is a short, free little eBook based on Seth Godin's book Tribes. It's about leadership and the new way of marketing. If you want to sell a book (or an idea or a new product or a movement), then the first step is to sell one. Find one person who trusts you enough to buy a copy. If ...…
 
Hi Everyone: I’m pleased to announce that I’ll be coming to the UK to run a small open-enrollment 3-day program to teach Buying Facilitation® – the change management, Buyer Readiness model that works with sales to enable buyers to traverse their 13-Step buying journey: * Formulate Facilitative Questions * Formulate Presumptive Summaries * When ...…
 
Listen to the Interview I took notice when Pitney Bowes created a Product Management Council, and I wanted to learn what they are doing with this council. Anytime an organization puts a focus on their product development and management capability, I expect good things to come of it. That’s because products are the revenue engine […]…
 
Listen to the Interview I took notice when Pitney Bowes created a Product Management Council, and I wanted to learn what they are doing with this council. Anytime an organization puts a focus on their product development and management capability, I expect good things to come of it. That’s because products are the revenue engine […]…
 
Craig Fitzpatrick. He’s a serial entrepreneur, self-professed child nerd, and CEO of PageCloud. Famous Five: Favorite Book? – The Biography of Steve Jobs What CEO do you follow? – Steve Jobs Favorite online tool? — N/A Do you get 8 hours of sleep?— No If you could let your 20-year old self, know one thing, what would it be? – “Jump in while the ...…
 
Episode 55 of Landscape Digital Show reveals how to use content marketing to sell more business by making a difference for customers. For over 15 years, Seth Godin has been blogging short nuggets of information, insights, and inspiration every day of the week. His track record speaks to the power of content marketing for attracting an audience ...…
 
In this episode, freelance copywriter Max Hamm explains the secret to killer salesmanship is compelling your prospect so strongly they start to sell themselves on your offer.
 
Download this audio – Click Here. Well, I did it again. Got all snarled up in the “news” cycles – and that this started making me have a sour outlook again. Made my blog posts a bit “snarly” as well. And I use “making me” very loosely. Because you control your own thoughts or you let them control you. And you control your own emotions or you le ...…
 
So, now that the big cards have been banned, what should you be doing with them? Sell 'em? Keep 'em? Who knows! Follow us on all our social media channels!YouTube | Facebook |
 
So, now that the big cards have been banned, what should you be doing with them? Sell 'em? Keep 'em? Who knows! Follow us on all our social media channels!YouTube | Facebook |
 
I’ve been doing a little series on the podcast of success stories from inside the Creative Sandbox Community, of members who have made great strides and accomplished amazing things. Last week I shared Jessica’s story of wanting to do video, being afraid of doing video, to now being the “video queen,” and this week I’m delighted to introduce you ...…
 
Reformation or refactoring of banking is the Holy Grail of the Fintech Revolution. Do that and the revolution is a big deal. Get nowhere near and its all rather marginal. So-called challenger banks have ended up rather same-y. Will “App-only” banks end up going down the same route forced my micro-regulation and micro-supervision into the same t ...…
 
Reformation or refactoring of banking is the Holy Grail of the Fintech Revolution. Do that and the revolution is a big deal. Get nowhere near and its all rather marginal. So-called challenger banks have ended up rather same-y. Will “App-only” banks end up going down the same route forced my micro-regulation and micro-supervision into the same t ...…
 
Welcome! Did I mention that I love what I do? (You probably read that on the first page. ) I collaborate with clients all over the world from my broadcast quality studio, voicing national and international commercial campaigns for companies like Bissell, Kraft/Capri Sun and Visit Orlando, narrating documentaries & web/explainer videos along wit ...…
 
It seems everyone in the U.S. is worried about fake news, but there is something much more sinister going on, and that’s censored news. Andrew recently experienced this when the Huffington Post decided to feature him in an article, and it subsequently got taken down within hours of it being posted. Yes, it’s unfortunate Andrew got banned for pr ...…
 
TVC068 Play Bigger Influencer and Innovator, Silicon Valley’s Al Ramadan Welcome back to the Influencer Fitpreneur Series. I’m honoured to have a special guest on the show, Play Bigger co-author and true innovator, Al Ramadan. Co-founding partner at Play Bigger Advisors, Al has been a CEO, Entrepreneur, Operating Executive and Sailing Technolog ...…
 
When is political advertising actually propaganda? And how do we tell the difference? In a fractured media environment with innumerable advocates clamouring for our attention, is it all propaganda now? Chaired by Michael Williams A high school teacher by trade, Dee Madigan joined the world of advertising in 1996 and since has been winner or fin ...…
 
Want to make a little money on the side? You can use that old chestnut of ‘buy low sell high’ to your advantage. There are a ton of people making money selling on Amazon and eBay using retail arbitrage. If you want to learn how to make money selling on Amazon we’ll teach you how to get started with retail arbitrage. Forty percent of Amazon sale ...…
 
If you’re writing nonfiction, you’re probably trying to zero in on a category or topic that you’d like to write about and be known for. You’re trying to find your focus. If you haven’t already been exploring the possibilities by writing blog posts or articles, you’ve probably had some inkling. If not, look for clues. When you’re leafing through ...…
 
On this call today we speak to Speak Pete Godfrey, Aka - there wizard of words… About how to use STRATEGIC STORIES that sell… In your marketing. Now, I’ve had a couple of experts on the show talk about story telling… And story selling concepts… But that’s because this subject is soooo HUGE. And soon important, I’ve allowed different experts to ...…
 
It is always fun when I get to turn the mic on someone who has a highly successful radio show and business. Especially when they have interviewed me in the past. John Warrillow has a top-rated radio show called, Built To Sell Radio where he interviews people who have sold their companies and they share their lessons learned. He writes for Forbe ...…
 
Coach Will Robins is back to help you make some realistic plans for your coaching programs in 2017 and shares his 3 keys to launching your successful coaching program. Create a vision Most coaches think of the customer first and come up with all the reasons that a new coaching program WON’T work instead of looking at what will drive you as a co ...…
 
“Brands don’t have stories. People have stories.” Paul Smith is an acclaimed speaker and expert trainer. Specifically his work focuses on how stories and storytelling can influence leadership and life. His latest book, Sell with a Story, looks at the impact stories have on the processes of selling. We discussed all of this and more on this week ...…
 
In this lesson we talk to Matt Gladfelter of Bow Ties and Hot Dogs about some of the little details of operating a hot dog cart that simply haven’t fit into our conversations to up to this point. But that doesn’t mean this lesson isn’t critically important. In this discussion we cover some operational details of working a hot dog vending unit l ...…
 
Google login Twitter login Classic login