Best sellem podcasts we could find (Updated February 2018)
Related podcasts: Alejhi Islamic Religion Education (sal-lallahu Poslanika Sallalahu Sel-lem) Allahova Selam Mevlud Poslanik Meleka Biografija Pohodi Sahve Temelji Braka Koristi  
Sellem public [search 0]
show episodes
 
E
E si te mos ta duam Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)?
 
Karikaturat famëkeqe pikëlluan zemrën e çdo myslimani dhe njollosën çdo parim të lirisë së shprehjes por, tërë kjo vetëm se e shtoi dashurinë e myslimanëve ndaj Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). E si mos ta duam atë që Allahu e lartësoi me virtytet dhe cilësitë më të mira. E kjo është edhe esenca e ligjëratës së hoxhës së nderuar Bledar Haxhiu.
 
P
Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, kao učitelj
 
Nekoliko detalja iz biografije Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ukazuju na njegovu blagost, milost i najbolju pedagogiju.
 
A
Ahlak Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem
 
Ahlak je ono što nam nedostaje u ovom vremenu. Ahlak je osobina koja mora biti svojstvo svakog muslimana koji sljedi Kur’an i sunnet Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem.
 
B
Biografija Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem
 
Serijal predavanja na temu biografije Allahova Poslanika, alejhi selam, i to od početka poslanstva pa sve do njegovog preseljenja na bolji svijet, sallalahu alejhi ve sellem.
 
S
Sa Poslanikom, sallalahu alejhi ve sellem i njegovim ženama
 
Od posebnosti Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, je to da je njemu bilo dozvoljeno da se ženi sa više od četiri žene jer je on bio sačuvan od nepravde u koju padaju drugi kada su žene u pitanju. Uz to, postoje koristi od kojih je širenje da’ve, a sve to daje da’vi jednu snagu i veličinu.
 
M
Muhamedi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në Bibël
 
Prej ndihmës së Allahut ndaj Pejgamberëve të Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ta) është të paralajmërojë ardhjen e tyre në librat e shenjtë të mëhershëm. Duke u nisur nga kjo, hoxha i nderuar, tregon faktet ekzistuese në Bibël për Pejgamberin (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) si dhe jep përgjigje për shumë pyetje interesante rreth kësaj çështjeje.
 
C
Cilësitë dhe etika e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
 
Nuk ka dyshim se ndër bisedat më të mira që mund t’i bëj dikush është biseda rreth Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të), ngase njerëzit sot më shumë se kurrë kanë nevojë për ta njohur atë. Mu për këtë hoxha i nderuar, Bledar Haxhiu, flet në këtë ligjëratë rreth atributeve natyrore dhe virtyteve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të).
 
O
Obligimi i muslimanit ndaj të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
 
Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar sqaron obligimin e muslimanëve ndaj të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe se çka duhet të veprojnë ata për të shprehur dashurinë, lojalitetin dhe përkrahjen ndaj tij.
 
K
Këshilla e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) drejtuar Ibn Abasit
 
Kjo ligjëratë është koment i hadithit të njohur të cilin e transmeton Ibn Abasi e teksti i tij fillon me fjalët: “O djalosh, Ruaje Allahun (fenë e Allahut), që Ai të të ruaj ty ..” Hoxha i nderuar në komentin e tij sqaron urtësitë, porositë, udhëzimet dhe dobitë të cilat i përmban ky hadith.
 
P
Poslanik u prijašnjim objavama
Daily+
 
Mjesto Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kod Allaha i njegovo pravo koje ima kod svoga Ummeta te šta kažu prijašnje objave o posljednjem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
E
Ehli sunnetski pravac
Daily+
 
Predavanje koje nam daje opis Spašene skupine i sljedbenika hadisa Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i džemata muslimana.
 
P
Pohodi Poslanika alejhi selam
Daily+
 
Nekoliko predavanja iz sire Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i bitkama koje je vodio.
 
U
Uzroci zablude
Daily+
 
Obaveza rada po sunnetu Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem uz pojašnjenje posljedica ostavljanja istog.
 
B
Biografija Allahova Poslanika, alejhi selam
 
Biografija Allahova Poslanika sallallahu alejh ve sellem te vrijednost i prava Resula kod svoga Ummeta.
 
B
Bitka Ahzaba - ibreti i uzimanje pouke
 
Predavanje iz kojeg možemo izvući puno koristi kao što je čvrstina Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba u odbrani ove vjere kao i njihova hrabrost.
 
Z
Zapečaćeni džennetski napitak
Daily+
 
Vama veoma poznata knjiga iz biografije i sire posljednje poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a štampana je na bosanskom jeziku u kompletu knjiga Porodične biblioteke.
 
I
Ibadeti meleka
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje ibadete meleka o kojima nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
 
V
Važnost vremena
Daily+
 
Bitnost iskorištavanja slobodnog vremena i vremena uopšte uz pomen dokaza iz Kur’ana i Sunneta Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem.
 
M
Mevlud kao znak ljubavi prema Poslaniku
 
Odgovor onima koji smatraju da je novotarija mevluda znak ljubavi i poštivanja prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
M
Mevlud - novotarija ili ne ?
Daily+
 
Odgovor na šubhu onih koji kažu da je mevlud znak ljubavi prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
 
O
O Dedždžalu
Daily+
 
Dedždžal, čovjek sa kojim će Allah iskušati svoje robove kao što je to došlo u ispravnom sunnetu od Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
 
I
Imena pojedinih meleka
Daily+
 
U ovom audio klipu daija spominje imena pojedinih meleka, koja su spomenuta u Kur’anu, i u vjerodostojnim predajama od Allahovg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
 
S
Sunnet Allahova Poslanika, alejhi selam
 
Vrijednost sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da je sunnet taj koji najviše komentariše Kur’an i da je sačuvan kao i Kur’an.
 
B
Budućnost pripada islamu i muslimanima
 
Nekoliko radosnih vijesti da budućnost pripada islamu, htio to neko ili ne, volio ili ne, Allah nam je tako obećao u svojoj plemenitoj knjizi Kur’anu, i na jeziku svoga Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
 
T
Temelji islamske dave i sahve
Daily+
 
U ovom predavanju se pojašnjavaju ruknovi i sastavni djelovi dave i misionarstva, te je povezuje sa davom i pozivom Allahovih poslanika, alejhimu selam i pozivom našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.
 
M
Mito - veliki grijeh i društvena bolest
 
Upozorenje na jedan od velikih grijeha kojeg je Allah zabranio i Njegov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem, a koji je, kako vidimo svaki dan, sve više rasprostranjen na našim prostorima.
 
K
Koristi braka
Daily+
 
Nekoliko riječi o braku i primjerima prijašnjih dobrih generacija u odnosu sa ženama u bračnoj zajednici što će predstaviti jasnu sliku njihovog života kao pretvorenu praksu sljeđenjea Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem.
 
D
Definicija snova i njihova stvarnost
Daily+
 
Ovaj audio klip ukratko govori o snovima, njihovoj definiciji, kao i njihovom utjecaju na čovjekov život. Da li su snovi stvarnost ili ne? Šta Kur’an i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i islamska ulema govore o tome?
 
Z
Značaj namaza
Daily+
 
Vrijednost namaza je neprocjenjiva i ogleda se u puno stvari od kojih je otklanjanje tuge i depresije, a radost oka Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, je bila baš u namazu.
 
D
Događaj potvore Aiše radijellahu anha
 
Predavač objašnjava događaj koji se desio za vrijeme Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, a kojeg su pokrenuli munafici, i potvorili majku vjernika. Međutim Allah je očistio majku vjernika od potvore. Nakon objave ajeta izvršena je šerijatska kazna za potvoru nad onima koji su učestvovali u širenju laži.
 
P
Propis oponašanja nevjernika
Daily+
 
Od stvari s kojima je iskušan Ummet Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste oponašanje nevjernika u svim područjima života od odjeće pa do dnevnog rasporeda. Poslušajte stav islama o propisu oponašanja nevjernika, i da li Islam ima potrebe za nekim drugim zakonima i običajima.
 
E
Emanet
Daily+
 
Predavanje na temu emaneta te povjerenih stvari. Ne ispunjavanje emaneta je jedno od svojstava munafika ili licemjera kao što je došlo u poznatom hadisu od Allahova Poslanika sallahu alejhi ve sellem. Inače, ispunjavanje emaneta je od stvari koje svi mi trebamo da proispitamo u našim životima, da li ga ispunjavamo prema porodici, prijateljima i komšijama?
 
P
Pretjerivanje u vjeri
Daily+
 
Pretjerivanje u vjeri je od stvari koje je zabranio Allah Uzvišeni i učinio haramom kao i Njegov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem. Pretjerivanje je prelazak granice i ekstremizam, koje nosi sa sobom mnoge opasnosti i negativne posljedice. Više o tome poslušajte u ovome predavanju, kao i način na koji se sačuvati u od pretjerivanja u vjeri i način liječenja od toga.
 
K
Koga blagosiljaju meleki ?
Daily+
 
Od sreće jednog insana na ovom svijetu je da bude od onih čija je dova primljena. Rekao je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem: Dova muslimana za svoga brata, kada ovaj ne zna, je primljena dova; kod njegove glave je melek, kada dovi za svoga brata hajr i melek tada kaže: Amin. I tebi isto tako!.
 
P
Propisi Hadždža i Umre
Daily+
 
Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je u mnogo hadisa potencirao na Hadždž, te da je on džihad na Allahovom putu, kao što je obavjestio da se hadždžija sa ispravno obavljenim Hadždžom vraća kući kao dana kada ga je majka rodila. Iz tog razloga predstavljamo vam ovaj serijal predavanja na temu propisa Hadždža kao i Umre.
 
Loading …
show series
 
S
So The Wind...
 
Subscribe via itunes or using this. ... "tout le monde sait où" "cette route nous mène..." gorky's zygotic mynci - y fford oren (peel session 29.01.1994) the fall - industrial estate (peel session 15.06.1978) pou - pou (dimonis - 2017) protomartyr - up the tower (relatives in descent - 2017) geronimo! - fires of hell (buzz yr girlfriend vol.4 - ...…
 
Kevin Hammonds & Kristin Bair January 24, 2018 - Kevin Hammonds and Kristin Bair are an award-winning writing duo who have been working together since they were paired for their first assignment in the prestigious BMI Lehman Engel Musical Theatre Workshop in 2009. In 2015, the BMI Foundation honored them with the Jerry Harrington Award for Outs ...…
 
C
Create If Writing - Authentic Platform Building for Writers & Bloggers
 
This week's blog post and podcast shares how to throw a book launch party. I'm sharing experiences from my own recent party and giving you tips and questions to help you decide if throwing a book launch party is right for YOU! When my latest book, Creative Collaborations, was nearing completion, I decided to throw a local book launch party. For ...…
 
FREE CLASS ►►► http://olatux.com/mastermind FREE TRAFFIC...FREE LEADS & ENDLESS PAID SIGNUPS FOR LIFE QUESTION - "what if I find a motivated seller and they already working with a real estate agent what should I do ??" Click this link to make a donation to support my work: ►►► http://olatux.com/donate If they are already working with a real est ...…
 
CLICK THE PLAY BUTTON ABOVE TO LISTEN! There is no other company in the world that has demonstrated such an outstanding level of commitment to customer service and appreciation than Zappos. What has since been dubbed a pillar of excellence for customer service; the story of how this mentality literally became Zappos business took place in Janua ...…
 
T
The World Transformed
 
Phil and Stephen check in on some positive future-related stories that we’ve been tracking for a while now. Good News, Despite What You’ve Heard Just since 1990, more than 100 million children’s lives have been saved through vaccinations and improved nutrition and medical care. Every day, another 250,000 people graduate from extreme poverty, ac ...…
 
“My biggest mistake was I didn’t understand how I sell.” “Google and Facebook, they’re both these huge ecosystems. There’s lots of things that you can do, and there’s lots of ways that you can target traffic. It’s world within worlds.” Intro Today my very special guest is Perry Marshall. Perry is one of the pioneers of digital marketing and he ...…
 
Our goal with Business of Story is to help you create your brand, and in the process, we have fine-tuned our own story crafting procedure. The workbook is a wonderful developmental tool, but not everyone has a clear idea of what that program is. That's why today I’m going to work with a listener like you to demonstrate the ten step story cycle ...…
 
A study at Harvard Medical School found that people assess our competence and trustworthiness within the first quarter of a second of looking at us! I don’t say this to be insensitive, but rather to remind us that everything we do speaks - everything verbal and nonverbal about our person is a part of our sales presentation whether we like it or ...…
 
J
Jane Anderson Show Podcast
 
In this episode Jane looks at visibility and everything around being seen and not allowing your pipeline to dry up. A recent conversation about content and marketing got her thinking about being visible and spam. As the constant flow of content is hard to manage, more marketing material can cause people to turn off. Jane looks at what to do and ...…
 
J
Jane Anderson Show Podcast
 
Listen in as Jane and Chris talk things personal branding, the journey he has been through as an entrepreneur, how personal brand has opened more doors for him. Chris Ducker is a serial entrepreneur, keynote speaker, author, podcaster, blogger, who helps personal brands and business owners build successful profitable businesses. He actually coi ...…
 
S
SmartMarketer | EzraFirestone | eCommerce | Online Business | Internet Marketing | Online Retail | SEO | PPC
 
Join Us in Austin, TX at eCommerce All-Stars LIVE Hey Ezra here, and I’m talking to Ryan Moran. If you don’t know Ryan yet, you really should. He’s at the top of my list of successful Amazon sellers, and in just 4 years he’s gone from launching his first brand on Amazon to being featured in over 1,000 retail locations — plus he’s a really great ...…
 
R
Real Estate Rockstars with Pat Hiban!! Hear today's Real Estate Agents and Experts share their best practices!!!
 
Are you in a sales slump and worried your real estate career may be in jeopardy? If you don't find a way to overcome negative thoughts, it may be! Fortunately, Chris Spurvey, author of It's Time to Sell, is here to tell you how to foster a positive mindset that will boost your sales, revitalize your career, and ultimately improve your life. On ...…
 
Kendrick Shope is a highly sought after sales coach (and a lot of fun). She's appeared on the Steve Harvey Show, has a book in the works, and also a pilot for a TV show. She's super hard working and dedicated to what she does, and all in all, just a joy to speak to! Kendrick is also a guest expert in my Coaching Mastery Certification program. S ...…
 
We’re already two episodes deep in the final season of The Leftovers. It’s hard to believe there are only six episodes remaining of our favorite show. So let’s get back to what we do best, talking about the show. https://ia801506.us.archive.org/1/items/rapturecast_302_mixdown/rapturecast_302_mixdown.mp3 The Good Wife The dynamic duo talk faith, ...…
 
How to Sell a Book - by Seth Godin (Step 1 is the hard part) This is a short, free little eBook based on Seth Godin's book Tribes. It's about leadership and the new way of marketing. If you want to sell a book (or an idea or a new product or a movement), then the first step is to sell one. Find one person who trusts you enough to buy a copy. If ...…
 
Hi Everyone: I’m pleased to announce that I’ll be coming to the UK to run a small open-enrollment 3-day program to teach Buying Facilitation® – the change management, Buyer Readiness model that works with sales to enable buyers to traverse their 13-Step buying journey: * Formulate Facilitative Questions * Formulate Presumptive Summaries * When ...…
 
Listen to the Interview I took notice when Pitney Bowes created a Product Management Council, and I wanted to learn what they are doing with this council. Anytime an organization puts a focus on their product development and management capability, I expect good things to come of it. That’s because products are the revenue engine […]…
 
Listen to the Interview I took notice when Pitney Bowes created a Product Management Council, and I wanted to learn what they are doing with this council. Anytime an organization puts a focus on their product development and management capability, I expect good things to come of it. That’s because products are the revenue engine […]…
 
Craig Fitzpatrick. He’s a serial entrepreneur, self-professed child nerd, and CEO of PageCloud. Famous Five: Favorite Book? – The Biography of Steve Jobs What CEO do you follow? – Steve Jobs Favorite online tool? — N/A Do you get 8 hours of sleep?— No If you could let your 20-year old self, know one thing, what would it be? – “Jump in while the ...…
 
Episode 55 of Landscape Digital Show reveals how to use content marketing to sell more business by making a difference for customers. For over 15 years, Seth Godin has been blogging short nuggets of information, insights, and inspiration every day of the week. His track record speaks to the power of content marketing for attracting an audience ...…
 
In this episode, freelance copywriter Max Hamm explains the secret to killer salesmanship is compelling your prospect so strongly they start to sell themselves on your offer.
 
So, now that the big cards have been banned, what should you be doing with them? Sell 'em? Keep 'em? Who knows! Follow us on all our social media channels!YouTube | Facebook |
 
So, now that the big cards have been banned, what should you be doing with them? Sell 'em? Keep 'em? Who knows! Follow us on all our social media channels!YouTube | Facebook |
 
T
The Creative Sandbox Way Podcast with Melissa Dinwiddie: Creativity, Productivity, Innovation, Leadership, Team Development, Lifestyle Design
 
I’ve been doing a little series on the podcast of success stories from inside the Creative Sandbox Community, of members who have made great strides and accomplished amazing things. Last week I shared Jessica’s story of wanting to do video, being afraid of doing video, to now being the “video queen,” and this week I’m delighted to introduce you ...…
 
Reformation or refactoring of banking is the Holy Grail of the Fintech Revolution. Do that and the revolution is a big deal. Get nowhere near and its all rather marginal. So-called challenger banks have ended up rather same-y. Will “App-only” banks end up going down the same route forced my micro-regulation and micro-supervision into the same t ...…
 
Reformation or refactoring of banking is the Holy Grail of the Fintech Revolution. Do that and the revolution is a big deal. Get nowhere near and its all rather marginal. So-called challenger banks have ended up rather same-y. Will “App-only” banks end up going down the same route forced my micro-regulation and micro-supervision into the same t ...…
 
M
Mike Lenz Voice - A Journey Into Voice Acting
 
Welcome! Did I mention that I love what I do? (You probably read that on the first page. ) I collaborate with clients all over the world from my broadcast quality studio, voicing national and international commercial campaigns for companies like Bissell, Kraft/Capri Sun and Visit Orlando, narrating documentaries & web/explainer videos along wit ...…
 
It seems everyone in the U.S. is worried about fake news, but there is something much more sinister going on, and that’s censored news. Andrew recently experienced this when the Huffington Post decided to feature him in an article, and it subsequently got taken down within hours of it being posted. Yes, it’s unfortunate Andrew got banned for pr ...…
 
T
The Vitality Coach Podcast with Nikki Fogden-Moore: Vitality |Bringing Business and Personal Vitality To Life
 
TVC068 Play Bigger Influencer and Innovator, Silicon Valley’s Al Ramadan Welcome back to the Influencer Fitpreneur Series. I’m honoured to have a special guest on the show, Play Bigger co-author and true innovator, Al Ramadan. Co-founding partner at Play Bigger Advisors, Al has been a CEO, Entrepreneur, Operating Executive and Sailing Technolog ...…
 
When is political advertising actually propaganda? And how do we tell the difference? In a fractured media environment with innumerable advocates clamouring for our attention, is it all propaganda now? Chaired by Michael Williams A high school teacher by trade, Dee Madigan joined the world of advertising in 1996 and since has been winner or fin ...…
 
Want to make a little money on the side? Jordan Malik joins us to discuss how to use that old chestnut of 'buy low sell high' to your advantage. Read on for details on how to buy on eBay, sell on Amazon and pick up some extra cash. Forty percent of Amazon sales come from third-party sellers. Their merchandise stored in Amazon's warehouses. So c ...…
 
L
Listen Money Matters - Free your inner financial badass. This is not your father's boring personal finance show.
 
Want to make a little money on the side? Jordan Malik joins us to discuss how to use that old chestnut of ‘buy low sell high’ to your advantage. Read on for details on how to buy on eBay, sell on Amazon and pick up some extra cash. Forty percent of Amazon sales come from third-party sellers. Their merchandise stored in Amazon’s warehouses. So c ...…
 
If you’re writing nonfiction, you’re probably trying to zero in on a category or topic that you’d like to write about and be known for. You’re trying to find your focus. If you haven’t already been exploring the possibilities by writing blog posts or articles, you’ve probably had some inkling. If not, look for clues. When you’re leafing through ...…
 
t
thedailyprofitpodcast's podcast
 
On this call today we speak to Speak Pete Godfrey, Aka - there wizard of words… About how to use STRATEGIC STORIES that sell… In your marketing. Now, I’ve had a couple of experts on the show talk about story telling… And story selling concepts… But that’s because this subject is soooo HUGE. And soon important, I’ve allowed different experts to ...…
 
It is always fun when I get to turn the mic on someone who has a highly successful radio show and business. Especially when they have interviewed me in the past. John Warrillow has a top-rated radio show called, Built To Sell Radio where he interviews people who have sold their companies and they share their lessons learned. He writes for Forbe ...…
 
G
GOLF IN THE LIFE OF – education for golf instructors
 
Coach Will Robins is back to help you make some realistic plans for your coaching programs in 2017 and shares his 3 keys to launching your successful coaching program. Create a vision Most coaches think of the customer first and come up with all the reasons that a new coaching program WON’T work instead of looking at what will drive you as a co ...…
 
O
On Brand: A Podcast About Branding – For Brand Builders, by Brand Builders
 
“Brands don’t have stories. People have stories.” Paul Smith is an acclaimed speaker and expert trainer. Specifically his work focuses on how stories and storytelling can influence leadership and life. His latest book, Sell with a Story, looks at the impact stories have on the processes of selling. We discussed all of this and more on this week ...…
 
F
FoodTruckEmpire Podcast - How to Start a Profitable Food Truck Business
 
In this lesson we talk to Matt Gladfelter of Bow Ties and Hot Dogs about some of the little details of operating a hot dog cart that simply haven’t fit into our conversations to up to this point. But that doesn’t mean this lesson isn’t critically important. In this discussion we cover some operational details of working a hot dog vending unit l ...…
 
F
FoodTruckEmpire Podcast - How to Start a Profitable Food Truck Business
 
In this lesson we talk to Matt Gladfelter of Bow Ties and Hot Dogs about some of the little details of operating a hot dog cart that simply haven’t fit into our conversations to up to this point. But that doesn’t mean this lesson isn’t critically important. In this discussion we cover some operational details of working a hot dog vending unit l ...…
 
Speed
Series preference
1x
1x
Volume
100%
/

Google login Twitter login Classic login